Finanse

Zgoda na odroczenie opłat

Pytanie. Do zarządu wspólnoty wpłynęła prośba od zadłużonego właściciela lokalu o odroczenie płatności zadłużenia o pół roku i niekierowanie sprawy do sądu. Czy jest to decyzja, którą zarząd może podjąć samodzielnie w ramach zwykłego zarządu? Czy decyzja taka powinna zostać podjęta uchwałą wspólnoty? Odpowiedź. Zarząd wspólnoty jest uprawniony do samodzielnego podejmowania czynności w zakresie wyrażania …

Zgoda na odroczenie opłat Read More »

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód?

Wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków zarządu, zarówno pełniących tę funkcję w przeszłości, jak i tych przyszłych. Ubezpieczenie ma charakter otwarty, tzn. obejmuje wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem wspólnotą, bez wskazania imiennie osób ubezpieczonych. Polisa ma charakter bezimienny, co oznacza, że osobami ubezpieczonymi są osoby pełniące w okresie objętym ubezpieczeniem funkcję …

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód? Read More »

Przychód ze zwrotu zaliczek

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna odprowadzić zaliczkowy podatek CIT do urzędu skarbowego w przypadku, gdy zwróci właścicielowi  nadpłatę za rozliczenie mediów za 2020 r. na jego rachunek bankowy? Odpowiedź. Wspólnota mieszkaniowa nie musi odprowadzić zaliczkowego podatku CIT w przypadku, gdy zwróci właścicielowi na jego rachunek bankowy nadpłatę za rozliczenie mediów za 2020 r. Uzasadnienie. Istota …

Przychód ze zwrotu zaliczek Read More »

Rozliczenie okresu deweloperskiego

Właściciele lokali wpłacają zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Zgodnie z ustawą o własności lokali opłaty należne są wspólnocie od daty podpisania aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności lokalu. Z jakich metod może skorzystać zarządca, rozliczając tzw. okres deweloperski? Deweloperzy uświadamiają nabywców o konieczności ponoszenia opłat związanych z własnością zakupionego lokalu już przy podpisaniu umowy przedwstępnej. W …

Rozliczenie okresu deweloperskiego Read More »

Zwrot nadpłaty za c.o.

Pytanie. Czy wspólnota powinna zwrócić właścicielowi lokalu przelewem na jego rachunek bankowy nadpłatę za c.o. po rozliczeniu za zeszły rok, gdy właściciel wystąpił z takim żądaniem? Czy właściciel powinien jednak nadpłatę z rozliczenia c.o. potrącać sobie w kolejnych okresach, nie wpłacając zaliczek na c.o. do jej całkowitego wykorzystania? Odpowiedź. Decyzja o wykorzystaniu nadpłaty zaliczki na …

Zwrot nadpłaty za c.o. Read More »

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W minionym roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wprowadziło to szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Teraz standardowa premia termomodernizacyjna stanowi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. – Standardowa premia termomodernizacyjna może w łatwy sposób zostać zwiększona …

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Read More »

Nowe możliwości dla budownictwa komunalnego w Polsce

Samorządy nadal odczuwają skutki pandemii, inwestują mniej, a potrzeby lokalnych społeczności nie znikają. Wielu Polaków wciąż czeka w kolejkach na mieszkanie komunalne. Nowy pakiet mieszkaniowy daje nadzieję, że budownictwo komunalne złapie wiatr w żagle, powstanie więcej mieszkań i kolejki oczekujących w końcu się skrócą. Jedną z najważniejszych zmian jest znaczący wzrost wysokości dofinansowania dla gmin, …

Nowe możliwości dla budownictwa komunalnego w Polsce Read More »

Zakup pilotów do bramy

Pytanie. Na terenie wspólnoty posiadamy bramę wjazdową z siłownikiem. Proponowaliśmy, aby każdy z właścicieli otrzymał jednego pilota do bramy wjazdowej bezpłatnie (byłyby one opłacone ze środków wspólnoty), natomiast każdy kolejny pilot byłby indywidualnie opłacony przez właściciela lokalu. Niestety jeden z członków zarządu wymaga, aby każdy pilot był opłacany indywidualnie przez właściciela lokalu. Czy możemy zmuszać …

Zakup pilotów do bramy Read More »

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Brak windy w bloku mieszkalnym czy dostęp do miejsc publicznych nie będzie już problemem. Fundusz Dostępności to specjalny wehikuł inwestycyjny, z którego można sfinansować inwestycje polegające na niwelowaniu barier architektonicznych i ułatwić dostępność budynków dla osób starszych, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Brak windy w bloku czy podjazdu dla wózka to problemy, …

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów Read More »

Przewiń do góry