Finanse

Brak konta na białej liście

Pytanie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonałem płatności za wykonane usługi na konto bankowe niewidniejące na tzw. białej liście. Nie złożyłem zawiadomienia ZAW-NR. Następnie dokonałem ponownego przelewu tych kwot na rzecz dostawcy, tym razem na rachunek widniejący na tzw. białej liście, i po dokonaniu ponownych płatności otrzymałem zwrot pierwotnie poniesionych wydatków. Czy w takim przypadku …

Brak konta na białej liście Read More »

Wypłata wynagrodzenia zarządowi

Wspólnota wypłaca członkom zarządu wynagrodzenie, które stanowi dla nich przychód „z innych źródeł”. Czy od wypłacanego wynagrodzenia ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika? Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., dalej: ustawa o …

Wypłata wynagrodzenia zarządowi Read More »

Przekształcenie strychu

Pytanie. Czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w lokale mieszkalne) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (remonty i modernizacja lub spłata kredytu) wspólnota będzie zwolniona z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT? Odpowiedź. Tak, w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w …

Przekształcenie strychu Read More »

Skutki podatkowe najmu dachu

Umieszczenie masztu telefonii komórkowej na dachu budynku na podstawie zawartej umowy jako takie nie stanowi realizacji zadań mieszkaniowych ciążących na wspólnocie. Czy jednak przychody wspólnoty uzyskiwane z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód podlegają zwolnieniu z ustawy o CIT? Wspólnota mieszkaniowa osiąga przychody z najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii …

Skutki podatkowe najmu dachu Read More »

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy

Pytanie. Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT? Odpowiedź. Nie, nie jest możliwe dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 …

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy Read More »

Podział środków z funduszu remontowego

Pytanie. Wspólnota składa się z dwóch bloków i posiada jedno wspólne konto, na którym gromadzi środki na fundusz remontowy. Czy taki stan jest dopuszczalny prawnie? Czy można dokonać podziału tak, aby każdy blok miał swoje indywidualne konto na fundusz remontowy? Odpowiedź. Tak, taki stan jest prawnie dopuszczalny. Można dokonać podziału, aby każdy blok miał swoje …

Podział środków z funduszu remontowego Read More »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pytanie. Czy spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa są instytucjami obowiązanymi w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Odpowiedź. Uznanie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej jako instytucji obowiązanej wymagałoby zaistnienia szeregu wysoce specyficznych kryteriów opisanych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 …

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Read More »

Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej

Pytanie. Tak zwana wspólnota garażowa podpisała umowę ze wspólnotą mieszkaniową na dzierżawę części gruntu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawy wynosił tysiąc złotych rocznie. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów garażowych. Czy od czynszu wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT? Odpowiedź. Tak, wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT od …

Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej Read More »

Składka zdrowotna a członkostwo w zarządzie

Od wejścia w życie Polskiego Ładu osoby obsługujące wspólnoty mieszkaniowe nurtuje pytanie, czy członek zarządu we wspólnocie mieszkaniowej powołany uchwałą podlega składce zdrowotnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypowiedział się w tej kwestii. ZUS stwierdził, że to zależy czy przychody otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej są opodatkowane na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z 26 …

Składka zdrowotna a członkostwo w zarządzie Read More »

Konsekwencje podatkowe wynajmu komórek

Pytanie. Wspólnota zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 3 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane jej członkom. Dochody zamierza przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej. Czy wartość sprzedaży osiągnięta z tytułu wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wliczała się do limitu sprzedaży decydującego o …

Konsekwencje podatkowe wynajmu komórek Read More »

Przewiń do góry