Finanse

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy

Pytanie. Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT? Odpowiedź. Nie, nie jest możliwe dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 …

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy Read More »

Podział środków z funduszu remontowego

Pytanie. Wspólnota składa się z dwóch bloków i posiada jedno wspólne konto, na którym gromadzi środki na fundusz remontowy. Czy taki stan jest dopuszczalny prawnie? Czy można dokonać podziału tak, aby każdy blok miał swoje indywidualne konto na fundusz remontowy? Odpowiedź. Tak, taki stan jest prawnie dopuszczalny. Można dokonać podziału, aby każdy blok miał swoje …

Podział środków z funduszu remontowego Read More »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pytanie. Czy spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa są instytucjami obowiązanymi w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Odpowiedź. Uznanie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej jako instytucji obowiązanej wymagałoby zaistnienia szeregu wysoce specyficznych kryteriów opisanych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 …

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Read More »

Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej

Pytanie. Tak zwana wspólnota garażowa podpisała umowę ze wspólnotą mieszkaniową na dzierżawę części gruntu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawy wynosił tysiąc złotych rocznie. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów garażowych. Czy od czynszu wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT? Odpowiedź. Tak, wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT od …

Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej Read More »

Składka zdrowotna a członkostwo w zarządzie

Od wejścia w życie Polskiego Ładu osoby obsługujące wspólnoty mieszkaniowe nurtuje pytanie, czy członek zarządu we wspólnocie mieszkaniowej powołany uchwałą podlega składce zdrowotnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypowiedział się w tej kwestii. ZUS stwierdził, że to zależy czy przychody otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej są opodatkowane na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z 26 …

Składka zdrowotna a członkostwo w zarządzie Read More »

Konsekwencje podatkowe wynajmu komórek

Pytanie. Wspólnota zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 3 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane jej członkom. Dochody zamierza przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej. Czy wartość sprzedaży osiągnięta z tytułu wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wliczała się do limitu sprzedaży decydującego o …

Konsekwencje podatkowe wynajmu komórek Read More »

Wspólnota wybiera bank

Liczba wspólnot mieszkaniowych w Polsce rośnie. Gromadzą one na rachunkach bankowych znaczące ilości pieniędzy, zaciągają wielomilionowe zobowiązania kredytowe, szukają nowych możliwości inwestycyjnych. Martwić może fakt, że tylko kilka banków na rynku oferuje usługi przeznaczone do obsługi wspólnot. Czym sugerować się przy ich wyborze? Współpraca wspólnoty mieszkaniowej z bankiem zazwyczaj zaczyna się od założenia rachunku. Następnie, …

Wspólnota wybiera bank Read More »

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego. O warunkach udzielania Pożyczki  Termomodernizacyjnej proponowanej przez Alior Bank, mówi Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Instrumentów Finansowych i Programów Unijnych w Alior Banku. Pożyczka Termomodernizacyjna jest udzielana z funduszy Unii Europejskiej (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020). Środki te zostały udostępnione …

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku Read More »

Zgoda na odroczenie opłat

Pytanie. Do zarządu wspólnoty wpłynęła prośba od zadłużonego właściciela lokalu o odroczenie płatności zadłużenia o pół roku i niekierowanie sprawy do sądu. Czy jest to decyzja, którą zarząd może podjąć samodzielnie w ramach zwykłego zarządu? Czy decyzja taka powinna zostać podjęta uchwałą wspólnoty? Odpowiedź. Zarząd wspólnoty jest uprawniony do samodzielnego podejmowania czynności w zakresie wyrażania …

Zgoda na odroczenie opłat Read More »

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód?

Wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków zarządu, zarówno pełniących tę funkcję w przeszłości, jak i tych przyszłych. Ubezpieczenie ma charakter otwarty, tzn. obejmuje wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem wspólnotą, bez wskazania imiennie osób ubezpieczonych. Polisa ma charakter bezimienny, co oznacza, że osobami ubezpieczonymi są osoby pełniące w okresie objętym ubezpieczeniem funkcję …

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód? Read More »

Przewiń do góry