Finanse

Co z nieuchwalonym sprawozdaniem i budżetem?

Pytanie. Przejęłam w zarządzanie wspólnotę mieszkaniową, która nie ma zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dwa ostatnie lata – 2021 i 2022 r., nie były też uchwalone plany gospodarcze. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Co z uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych czy planów gospodarczych? Odpowiedź. W opisanej sytuacji wspólnota powinna jak najszybciej podjąć uchwały w […]

Co z nieuchwalonym sprawozdaniem i budżetem? Read More »

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy

Podczas dyskusji w trakcie XIV Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości z dużym zainteresowaniem spotkały się takie tematy, jak rękojmia za wady nieruchomości wspólnej, w tym uprawnienia właścicieli lokali, wygaśnięcie roszczeń, umowy cesji, a także propozycje zmian w ustawie o własności lokali. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników, w tym zarządzających zasobem TBS oraz SIM.   Program konferencji był

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy Read More »

Podatek za dzierżawę pod trafo

Pytanie. Podpisaliśmy umowę dzierżawy pomieszczenia na stację trafo. Pomieszczenie należy do części wspólnej wspólnoty. Stacja trafo obsługuje co najmniej cztery budynki niebędące własnością wspólnoty. Urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu należą do firm, pomieszczenie zaś należy do nas. Zarobione pieniądze przeznaczamy na utrzymanie wspólnoty. Czy powinniśmy odprowadzać od nich podatek CIT? Odpowiedź. W analizowanej sprawie należy

Podatek za dzierżawę pod trafo Read More »

Wynajem pomieszczeń a zwolnienie z CIT

Pytanie. Czy przychody wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zawartej umowy najmu pomieszczeń gospodarczych i miejsc postojowych stanowią dla wspólnoty mieszkaniowej przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu na podstawie art 17 ust.1 pkt 44 ustawy o CIT, jeżeli zostanie wydatkowany na utrzymanie nieruchomości wspólnej? Odpowiedź. Tak, dochód ten może podlegać zwolnieniu z CIT. Uzasadnienie. Zgodnie

Wynajem pomieszczeń a zwolnienie z CIT Read More »

Podatek od miejsc postojowych 

Pytanie. Czy przychody wspólnoty mieszkaniowej z najmu miejsc postojowych w garażach i pomieszczeń piwnicznych podlegają zwolnieniu z CIT? Odpowiedź. Tak, przychody te będą podlegały zwolnieniu z CIT. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.

Podatek od miejsc postojowych  Read More »

Systemowe wsparcie inwestycji jest coraz atrakcyjniejsze

Wzrosła premia termomodernizacyjna oraz remontowa. Uruchomiliśmy pożyczki z Funduszu Dostępności na budowę wind. Wprowadziliśmy granty OZE. Inflacja nie powinna hamować inwestycji w budynkach – mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Niestabilność otoczenia gospodarczego sprawia, że część wspólnot mieszkaniowych wstrzymuje się z decyzją o większych remontach czy termomodernizacji. Obawiają się zaciągać

Systemowe wsparcie inwestycji jest coraz atrakcyjniejsze Read More »

Zwolnienie właścicieli z części kosztów

Pytanie. Czy członkowie wspólnoty, którzy ponosić będą koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w nieruchomości wspólnej, osiągać będą z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem PIT? Jeżeli tak, to czy na wspólnocie ciążyć będą obowiązki płatnika podatku PIT? Odpowiedź. Zwolnienie z obowiązku ponoszenia części kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (i

Zwolnienie właścicieli z części kosztów Read More »

Amortyzacja podatkowa biura

Pytanie. Biuro zarządcy nieruchomości mieści się w lokalu mieszkalnych. Lokal ten jest od grudnia 2018 r. środkiem trwałym amortyzowanym według indywidualnej 10 proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Czy w 2023 r. lokal ten będzie mógł być nadal amortyzowany? Odpowiedź. Zarządca na podstawie regulacji przejściowych mógł amortyzować lokal mieszkalny w trakcie 2022 r. Natomiast od 1 stycznia

Amortyzacja podatkowa biura Read More »

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu

Pytanie. Były właściciel lokalu mieszkalnego po dokonaniu transakcji sprzedaży wystąpił do wspólnoty mieszkaniowej o zwrot niewykorzystanych środków funduszu remontowego wpłacanych na podstawie regulaminu funduszu remontowego. Czy środki powinny zostać mu zwrócone? Odpowiedź. Nie, środki nie powinny zostać zwrócone poprzedniemu właścicielowi. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r.

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu Read More »

Zwrot z funduszu remontowego

Pytanie. Czy przekazanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na indywidualne konta poszczególnych właścicieli spółdzielni mieszkaniowej spowoduje zapłatę podatku PIT, a w konsekwencji zobowiązanie wspólnoty do pobrania zaliczki na podatek PIT lub informacji o przychodach z innych źródeł PIT-11? Odpowiedź. W przypadku powstania na funduszu remontowym nadpłaty rozumianej jako różnica między kwotą wniesioną przez właściciela lokalu a

Zwrot z funduszu remontowego Read More »

Scroll to Top