Prenumerata

Lub zamów prenumeratę w sklepie internetowym:

PRENUMERUJĄC MIESIĘCZNIK „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” W 2023 ROKU OTRZYMUJESZ:

1. DOSTĘP DO 9 SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ ONLINE:

1. Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce

2. Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi

3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

4. Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

5. Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych

6. Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i nie tracić motywacji do działania

7. Zarządzanie czasem pracy

2. DOSTĘP DO 34 SZKOLEŃ ONLINE Z POPRZEDNICH LAT SKLASYFIKOWANYCH W 4 ŚCIEŻKACH TEMATYCZNYCH

Każdy prenumerator wyrażający chęć uczestnictwa w szkoleniach otrzyma link aktywacyjny do wszystkich szkoleń online. Każde webinarium trwa 60–90 minut. Użytkownik będzie miał również możliwość pobrać prezentację i materiały uzupełniające do tego szkolenia z Biblioteki Wiedzy .

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE SOBĄ
1. Doświadczenia związane z wdrożeniem RODO – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych.
1. Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem
2. Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy.
2. Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe korzystanie pomocy audiowizualnych
3. Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie.
3. Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu
4. Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym.
4. Sztuka prowadzenia dyskusji
5. Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo–budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych. Jak sprawnie zorganizować odbiór?
5. Kreatywne rozwiązywanie problemów
6. Efektywna komunikacja z mediami – jakie nasze cele ma realizować?
6. Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości.
7. Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w orzecznictwie
7. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
8. Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane
9. Nowe uprawnienia stron postępowań środowiskowych oraz organizacji ekologicznych
10. Konsekwencje pandemii COVID w procedurach postępowań administracyjnych
11. Zmiany w prawie budowlanym
ZARZĄDZANIE LUDŹMI
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
1. Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników.
1. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych
2. Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu
2. Pomiar efektywności pracy
3. Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika
3. Jak współpracować z dziennikarzami
4. Motywowanie pracowników
4. Jak zarządzić by nie błądzić? Wdrażanie zmian w organizacji bez bólu
5. Jak budować relacje z pracownikami
5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem
6. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych
6. Zarządzanie projektami
7. Obsługa trudnego klienta
7. Praca zdalna a ochrona danych osobowych
8. Przeciwdziałanie mobbingowi na podstawie case study
9. Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej i innych sposobów ukrytego nadzoru

3. PORTAL WIEDZY MIESIĘCZNIKA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

PORTAL WIEDZY to narzędzie wspierające zarządców nieruchomości w swojej pracy. To kompendium wiedzy zawierające ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji niezwykle potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami.

PORTAL WIEDZY SKŁADA SIĘ PORTAL WIEDZY SKŁADA SIĘ Z 10 ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH
✔ Akty prawne
✔ Nieruchomość wspólna
✔ ABC wspólnoty mieszkaniowej
✔ Finanse
✔ Analizy prawne
✔ Zarządzanie
✔ Orzecznictwo
✔ Technika
✔ Odpowiedzialność zarządcy
✔ Wzory dokumentów
Scroll to Top