Prenumerata

„Wspólnota Mieszkaniowa” to profesjonalny miesięcznik dla:
praktyków zarządzania nieruchomościami: licencjonowanych zarządców, pracowników firm zarządzających członków zarządów wspólnot mieszkaniowych pracowników wydziałów gospodarki komunalnej w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładów gospodarowania nieruchomościami, miejskich i gminnych zakładów komunalnych towarzystw budownictwa społecznego spółdzielni mieszkaniowych osób studiujących problematykę zarządzania nieruchomościami.

Prenumerata dostępna jest w wersji papierowej oraz elektronicznej

 

Zamawiając roczną prenumeratę „Wspólnoty Mieszkaniowej ” na 2024 r. zyskujesz:

BEZPŁATNY DOSTĘP DO WYDAŃ ARCHIWALNYCH:

Wszystkie artykuły opublikowane w miesięczniku od 2017 r., dostępne po zalogowaniu w wersji elektronicznej na www.wm.info.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE:

Nasi prawnicy czekają na pytania od prenumeratorów. Odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach gazety

ATRAKCYJNE CENY UDZIAŁU W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ REDAKCJĘ:
Będąc naszym prenumeratorem otrzymujesz zniżki na udział w szkoleniach oraz w organizowanym corocznie Kongresie Zarządców Nieruchomości

 

 

Co otrzymujesz jako czytelnik „Wspólnoty Mieszkaniowej”:

WSPÓLNOTA – ELEKTRONICZNIE:

Najnowsze wiadomości z rynku zarządzania nieruchomościami, informacje o bieżącej działalności stowarzyszeń branżowych

ROZMOWA NUMERU:

Wywiady z zarządcami nieruchomości, członkami stowarzyszeń, osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobem mieszkaniowym

TEMAT NUMERU:

Kompleksowo omówione, najistotniejsze zagadnienia związane z obsługą nieruchomości

STUDIUM PRZYPADKU:

Praktyczna analiza najciekawszych przypadków dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

TECHNIKA TRENDY:

Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych służących utrzymaniu nieruchomości

WSPÓLNOTA – TECHNIKA:

Artykuły związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości

WSPÓLNOTA – ZARZĄDZANIE:

Omówienie praktycznych aspektów zarządzania nieruchomościami

PRAWO – PROJEKTY I NOWE PRAWO:

Opis planowanych zmian w prawie i omówienie najnowszych aktów prawnych

PRAWO – ANALIZY:

Analizy prawne dotyczące wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej

 

PRAWO – ORZECZNICTWO:

Wybrane, przełomowe, kompleksowo omówione orzeczenia sądów

PRAWNIK ODPOWIADA:

Odpowiedzi na pytania prawne i zarządcze przesłane przez czytelników

PULS MIASTA:

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia wspólnot mieszkaniowych i miast

WSPÓLNOTA – FINANSE:

Artykuły związane z kwestiami podatkowymi, rozwiązaniami finansowymi umożliwiającymi prowadzenie spraw wspólnoty oraz działalności gospodarczej

PRENUMERUJĄC MIESIĘCZNIK „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” W 2023 ROKU OTRZYMUJESZ:

1. DOSTĘP DO 9 SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ ONLINE:

1. Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce

2. Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi

3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

4. Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

5. Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych

6. Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i nie tracić motywacji do działania

7. Zarządzanie czasem pracy

2. DOSTĘP DO 34 SZKOLEŃ ONLINE Z POPRZEDNICH LAT SKLASYFIKOWANYCH W 4 ŚCIEŻKACH TEMATYCZNYCH

Każdy prenumerator wyrażający chęć uczestnictwa w szkoleniach otrzyma link aktywacyjny do wszystkich szkoleń online. Każde webinarium trwa 60–90 minut. Użytkownik będzie miał również możliwość pobrać prezentację i materiały uzupełniające do tego szkolenia z Biblioteki Wiedzy .

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE SOBĄ
1. Doświadczenia związane z wdrożeniem RODO – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych.
1. Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem
2. Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy.
2. Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe korzystanie pomocy audiowizualnych
3. Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie.
3. Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu
4. Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym.
4. Sztuka prowadzenia dyskusji
5. Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo–budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych. Jak sprawnie zorganizować odbiór?
5. Kreatywne rozwiązywanie problemów
6. Efektywna komunikacja z mediami – jakie nasze cele ma realizować?
6. Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości.
7. Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w orzecznictwie
7. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
8. Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane
9. Nowe uprawnienia stron postępowań środowiskowych oraz organizacji ekologicznych
10. Konsekwencje pandemii COVID w procedurach postępowań administracyjnych
11. Zmiany w prawie budowlanym
ZARZĄDZANIE LUDŹMI
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
1. Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników.
1. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych
2. Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu
2. Pomiar efektywności pracy
3. Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika
3. Jak współpracować z dziennikarzami
4. Motywowanie pracowników
4. Jak zarządzić by nie błądzić? Wdrażanie zmian w organizacji bez bólu
5. Jak budować relacje z pracownikami
5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem
6. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych
6. Zarządzanie projektami
7. Obsługa trudnego klienta
7. Praca zdalna a ochrona danych osobowych
8. Przeciwdziałanie mobbingowi na podstawie case study
9. Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej i innych sposobów ukrytego nadzoru

3. PORTAL WIEDZY MIESIĘCZNIKA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

PORTAL WIEDZY to narzędzie wspierające zarządców nieruchomości w swojej pracy. To kompendium wiedzy zawierające ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji niezwykle potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami.

PORTAL WIEDZY SKŁADA SIĘ PORTAL WIEDZY SKŁADA SIĘ Z 10 ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH
✔ Akty prawne
✔ Nieruchomość wspólna
✔ ABC wspólnoty mieszkaniowej
✔ Finanse
✔ Analizy prawne
✔ Zarządzanie
✔ Orzecznictwo
✔ Technika
✔ Odpowiedzialność zarządcy
✔ Wzory dokumentów
Scroll to Top