Prenumerata – Wspólnota Mieszkaniowa

Pobierz formularz prenumeraty miesięcznika "Wspólnota Mieszkaniowa" na 2020 r.

uzupełnij go i wyślij na adres handlowy@municipium.com.pl

 

lub zamów w sklepie internetowym:

  1. Prenumerata roczna w wersji papierowej - 468 zł
  2. Prenumerata roczna w wersji elektronicznej - 414 zł
  3. Prenumerata półroczna w wersji papierowej - 234 zł
  4. Prenumerata półroczna w wersji elektronicznej - 207 zł

 

 

PRENUMERUJĄC MIESIĘCZNIK „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” W 2020 ROKU OTRZYMUJESZ:

 

1. DOSTĘP DO 29 SZKOLEŃ ON-LINE SKLASYFIKOWANYCH W 4 ŚCIEŻKACH TEMATYCZNYCH

Każdy prenumerator wyrażający chęć uczestnictwa w szkoleniach otrzyma link aktywacyjny do stworzonej przez nas platformy szkoleniowej, w której umieściliśmy 29 szkoleń dostępnych 24 h/dobę. Każde szkolenie trwa 60–90 minut. Po każdym szkoleniu użytkownik będzie miał możliwość wygenerować zaświadczenie o jego ukończeniu, a z Biblioteki Wiedzy pobrać prezentację i materiały uzupełniające szkolenia.

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI ZARZĄDZANIE SOBĄ
1. Doświadczenia związane z wdrożeniem RODO – dylematy
w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych.
  1. Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem
2. Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej
w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy.

2. Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe korzystanie pomocy audiowizualnych

3. Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce
i orzecznictwie.

3. Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu

4. Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce
i orzecznictwie sądowym.

4. Sztuka prowadzenia dyskusji

5. Umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkaniową. Treść, zawieranie, wykonywanie i ocena. Praktyczne aspekty postępowania.

5. Kreatywne rozwiązywanie problemów

6. Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo–budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych.
Jak sprawnie zorganizować odbiór?

6. Efektywna komunikacja z mediami - jakie nasze cele ma realizować?

7. Bezpieczna wspólnota mieszkaniowa – jak właściwie wybrać ofertę ubezpieczeniową. Współpraca z brokerem – czy to się opłaca?

7. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

8. Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości.

9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku wspólnot mieszkaniowych.

 

ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
  1. Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników.
  1. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje
    w sytuacji niepewnych i niepełnych danych

2. Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu

2. Pomiar efektywności pracy

3. Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika

3. Jak współpracować z dziennikarzami

4. Motywowanie pracowników

4. Jak zarządzić by nie błądzić? Wdrażanie zmian
w organizacji bez bólu

5. Jak budować relacje z pracownikami

5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem

6. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych

6. Zarządzanie projektami

7. Obsługa trudnego klienta

 

2. PORTAL WIEDZY MIESIĘCZNIKA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

PORTAL WIEDZY to narzędzie wspierające zarządców nieruchomości w swojej pracy. To kompendium wiedzy zawierające ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji niezwykle potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami.

 

PORTAL WIEDZY składa się z 10 ścieżek tematycznych:
✔ Akty prawne ✔ Nieruchomość wspólna
✔ ABC wspólnoty mieszkaniowej ✔ Finanse
✔ Analizy prawne ✔ Zarządzanie
✔ Orzecznictwo ✔ Technika
✔ Odpowiedzialność zarządcy ✔ Wzory dokumentów

 

Aby otrzymać link aktywacyjny umożliwiający dostęp do szkoleń on-line oraz Portalu Wiedzy napisz do nas - klub@municipium.com.pl

 

UWAGA! Dostęp do szkoleń i Portalu Wiedzy jest limitowany i uzależniony od liczby zakupionych rocznych prenumerat.

Liczba prenumerat Liczba dostępów Liczba prenumerat Liczba dostępów
1 szt. dostęp dla 1 osoby 4 szt. dostęp dla 10 osób
2 szt. dostęp dla 5 osób 5 szt. dostęp dla 12 osób
3 szt. dostęp dla 7 osób 6-10 szt. dostęp dla 20 osób

 

Myślisz o większej liczbie prenumerat? Uzyskaj 15% rabatu przy zamówieniu! Dowiedz się więcej pisząc na adres: prenumerata@municipium.com.pl