Jak wykorzystać fundusz remontowy?

Skutki działania bez umocowania zarządu

Bezpieczeństwo osób i mienia we wspólnocie

Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Sieciowość struktur społecznych, możliwość bezpośredniej komunikacji oraz funkcjonowanie w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości sprawiły, że świadomość posiadania kompetencji w zakresie obsługi nowych technologii przez osoby starsze znacząco wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Nie można wykluczyć, że w najbliższych latach na znaczeniu zyskiwać będzie przeprowadzanie zebrań wspólnot mieszkaniowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Specjalistyczne szkolenia online dostępne 24h/dobę

Specjalistyczne szkolenia w formie webinariów zawierające praktyczne zagadnienia niezbędne w zarządzaniu nieruchomościami:

 

Newsletter

 Chcesz być na bieżąco z informacjami – zapisz się:

Scroll to Top