Na Śląsku o wspólnotach mieszkaniowych

Kolejna edycja Kongresu Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości tym razem zawitała do Gliwic. Podczas wydarzenia eksperci znani z łam „Wspólnoty Mieszkaniowej” podzielili się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu m.in. komunikacji, pozyskiwania finansowania czy rozliczania dostaw ciepła.


Śląski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości to pierwsze tego typu wydarzenie, zorganizowane przez „Wspólnotę Mieszkaniową”, w tej części Polski. Wydarzenie, przyciągając ponad 200 osób, spotkało się dużym zainteresowaniem środowiska związanego z zarządcami nieruchomości. Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać merytorycznych wystąpień ekspertów piszących na łamach miesięcznika, ale również zapoznać się z rozwiązaniami proponowanymi przez partnerów biznesowych w strefie wystawienniczej.

Zgromadzonych w PreZero Arenie gości przywitał Zdzisław Majewski – redaktor naczelny „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Następnie Arkadiusz Borek, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, podzielił się propozycjami związanymi z utworzeniem izby zarządców nieruchomości, która mogłaby przywrócić (w zmienionej formie) licencje dla zarządców. Izba miałaby również zająć się kwestiami związanymi ze szkoleniami branżowymi oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną zarządców. Charakterystykę zarządzania gliwickim zasobem wspólnot mieszkaniowych przybliżył Krzysztof Kopania – prezes zarządu Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gliwicach. Z kolei Agnieszka Gędłek – zarządca nieruchomości, autorka podcastu „Strefa zarządcy”, opowiedziała o tym, jak unikać nieporozumień we wspólnotach mieszkaniowych. Zagadnienie współpracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej z administratorem rozwinęła w swoim wystąpieniu Ewa Ciołczyk – prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, wskazując m.in. za jakie czynności administrator powinien wymagać dodatkowego wynagrodzenia oraz co zawrzeć w umowie o zarządzanie nieruchomością. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Barbary Grzesiek – zarządcy nieruchomości, prezes zarządu Delegatury Kraków KIGN, która przybliżyła temat rozliczenia dostaw ciepła we wspólnotach mieszkaniowych. Natomiast kwestie udostępnienia lokalu w związku z remontem lub przeglądem okresowym omówił Piotr Przybylski ze Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie. Nie zbrakło również tematu, który od dawna interesuje osoby związane z zarządzaniem nieruchomościami, czyli przechowywania rzeczy w garażu i częściach wspólnych. Swoimi spostrzeżeniami w tej kwestii podzielił się Mateusz Górski – sekretarz redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Doktor Jacek Grabowski z Głównego Instytutu Górnictwa opowiedział o sposobach na pozbycie się azbestu ze wspólnot mieszkaniowych. Partnerzy biznesowi, z których ofertą można było zapoznać się zarówno w strefie wystawienniczej, jak i podczas merytorycznych wystąpień, w głównej mierze skupili się na kwestiach związanych z finansowaniem termomodernizacji, remontów i instalacji OZE, przyszłości energetycznej wspólnot oraz segregacji odpadów – od strony technologicznej i praktycznej.

Scroll to Top