Zarządzanie

Gdy wspólnota odcina wodę dłużnikowi

Odcięcie ciepłej wody i centralnego ogrzewania zadłużonemu właścicielowi jest jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia przez wspólnotę swoich wierzytelności. Jak pokazuje praktyka, metoda taka jest bardziej skuteczna nie tylko od monitów i wezwań, ale często także od egzekucji komorniczych, w przypadku których nierzadko okazuje się, że dłużnik nie ma poza lokalem żadnego majątku do zajęcia, …

Gdy wspólnota odcina wodę dłużnikowi Read More »

Kto ponosi koszty remontu tarasu?

O ile można było się zgodzić z tym, że charakter prawny balkonów i tarasów jest w pewnym zakresie zbliżony, to jednak należało mieć na uwadze, że specyfika tarasu pełniącego funkcję stropodachu jest całkowicie inna niż balkonu. Konstrukcja obu tych obiektów jest zasadniczo różna, co pociąga za sobą konieczność odrębnego ustalenia, które koszty remontu powinna ponieść …

Kto ponosi koszty remontu tarasu? Read More »

Nieścisłości proceduralne powodem braku płatności

Pytanie. Czy członek wspólnoty może skutecznie uchylać się od płatności na fundusz remontowy, powołując się na „błędy proceduralne”? W uchwałach wspólnoty mieszkaniowej znalazły się postanowienia, według których „warunkiem przystąpienia przez zarządcę do realizacji prac remontowych będzie zgromadzenie przez właścicieli lokali na koncie funduszu remontowego środków finansowych zabezpieczających 100 proc. kosztu planowanych prac remontowych, zgodnie z …

Nieścisłości proceduralne powodem braku płatności Read More »

Zasady dochodzenia należności

Pytanie. Jeden z członków wspólnoty od kilku lat dokonuje wpłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości niższej niż wynikająca z uchwał o ustaleniu wysokości zaliczek. Czy konieczne jest podjęcie uchwały wspólnoty upoważniającej zarząd do dochodzenia tych zaległości przed sądem? Czy prawidłowo zarząd zaliczał poszczególne wpłaty najpierw na poczet zaległych należności? Odpowiedź. Wytoczenie powództwa o zapłatę …

Zasady dochodzenia należności Read More »

Zmiany w standardzie obsługi wspólnot

W dobie koronawirusa wiele wspólnot mieszkaniowych zmuszonych było renegocjować warunki umów. Zmieniły się np. zakresy i obowiązki firm sprzątających lub harmonogram prac firm ochroniarskich. Zmiany podyktowane były różnymi względami. Część wspólnot chciała zaoszczędzić, a część zadbać o bezpieczeństwo epidemiologiczne. Przyjrzeliśmy się najważniejszym zmianom, które niedługo mogą stać się standardem na rynku usług sprzątania, ochrony czy …

Zmiany w standardzie obsługi wspólnot Read More »

Dwuosobowa wspólnota

Pytanie. Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lokali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod przepisy ustawy o własności lokali? Odpowiedź. Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym podlega przepisom ustawy …

Dwuosobowa wspólnota Read More »

Czy za windę płacą wszyscy?

Pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa może różnicować wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli lokali na utrzymanie windy, w zależności od tego, czy dany lokal znajduje się w klatce z windą, czy bez niej? Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: …

Czy za windę płacą wszyscy? Read More »

Mieszkania na dobry start

Program „Mieszkania na start” przez pięć lat swojego funkcjonowania zmienił życie wielu młodych płocczan. Pomógł im w usamodzielnieniu się i rozwinięciu skrzydeł. Zmienił także oblicze miasta. Znaczna część lokali powstała w odrestaurowanych od podstaw kamienicach w śródmieściu. Młodzi ludzie z Płocka, których nie stać na własne mieszkanie mogą wynająć lokal od miasta i spokojnie skupić …

Mieszkania na dobry start Read More »

Jedno miejsce, dwa samochody

Pytanie. W garażu należącym do wspólnoty mamy duże miejsca parkingowe. Niektórzy właściciele, posiadający mniejsze samochody, parkują na jednym miejscu dwa samochody. Czy takie działanie jest prawnie dozwolone? Niektóre samochody wystają poza miejsca parkingowe i zajmują części wspólne. Odpowiedź. Przepisy prawa nie zabraniają przechowywania dwóch samochodów na jednym miejscu postojowym, jednakże należy pamiętać, by parkując w …

Jedno miejsce, dwa samochody Read More »

Rozliczenie okresu deweloperskiego

Właściciele lokali wpłacają zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Zgodnie z ustawą o własności lokali opłaty należne są wspólnocie od daty podpisania aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności lokalu. Z jakich metod może skorzystać zarządca, rozliczając tzw. okres deweloperski? Deweloperzy uświadamiają nabywców o konieczności ponoszenia opłat związanych z własnością zakupionego lokalu już przy podpisaniu umowy przedwstępnej. W …

Rozliczenie okresu deweloperskiego Read More »

Przewiń do góry