Zarządzanie

Pomysł na odmłodzenie… starówki

Płocka starówka jest miejscem wielu imprez kulturalnych, handlowych i sportowych, które są atrakcją dla płocczan, a także turystów. Adresowane są do każdej grupy wiekowej. Tu znajduje się start i meta jednej z bardziej malowniczych imprez biegowych, jakim jest Półmaraton Dwóch Mostów, a także Tumskiej Dychy. – Konsekwentnie i kompleksowo inwestujemy w renowację i ożywienie Starego …

Pomysł na odmłodzenie… starówki Read More »

Segregacja odpadów na osiedlu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zarządy, zarządcy i administratorzy nieruchomości dwoją się i troją, aby tak zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właściciele lokali nie ponosili konsekwencji gapiostwa i ignorancji innych właścicieli czy tymczasowych mieszkańców osiedli. Z jakich rozwiązań technicznych i organizacyjnych mogą …

Segregacja odpadów na osiedlu Read More »

Absolutorium i wynagrodzenie członków zarządu

Podczas zebrania ogółu właścicieli lokali powinna odbyć się ostateczna debata dotycząca ewentualnych nieprawidłowości pracy zarządu za rok objęty sprawozdaniem i absolutorium. Komisja powołana do przeprowadzenia audytu księgowo-finansowo-prawnego nigdy formalnie nie zakończyła swoich prac, ponieważ nie doszło do sporządzenia i podpisania raportu obejmującego ustalenia poczynione przez jej członków. Udzielenie absolutorium dla członków zarządu powinno nastąpić na …

Absolutorium i wynagrodzenie członków zarządu Read More »

Podział środków z funduszu remontowego

Pytanie. Wspólnota składa się z dwóch bloków i posiada jedno wspólne konto, na którym gromadzi środki na fundusz remontowy. Czy taki stan jest dopuszczalny prawnie? Czy można dokonać podziału tak, aby każdy blok miał swoje indywidualne konto na fundusz remontowy? Odpowiedź. Tak, taki stan jest prawnie dopuszczalny. Można dokonać podziału, aby każdy blok miał swoje …

Podział środków z funduszu remontowego Read More »

Jak zarządzać platformami parkingowymi?

Prawidłowe określenie zasad utrzymania hali garażowej zależy przede wszystkim od tego, czy jest on lokalem stanowiącym odrębną nieruchomość, czy jest częścią nieruchomości wspólnej. Jeżeli właściciel samodzielnie korzysta z miejsca na platformie parkingowej, to również samodzielnie powinien ponosić koszty. Osoby, które nie mają przydzielonego miejsca parkingowego w hali garażowej, nie powinny być z tego tytułu obciążane. …

Jak zarządzać platformami parkingowymi? Read More »

Uprawnienia zarządcy przymusowego

Ustawa o własności lokali w wyjątkowych okolicznościach uprawnia właściciela lokalu do żądania ustanowienia zarządcy przymusowego. Czy zakres jego uprawnień powinien odpowiadać zakresowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Na jakiej podstawie określić jego wynagrodzenie? Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej planują wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego. Dotychczasowy zarząd działa na niekorzyść wspólnoty, przekracza uprawnienia oraz …

Uprawnienia zarządcy przymusowego Read More »

Dobrze spotkać się osobiście

Po roku przerwy związanej z pandemią COVID-19 po raz kolejny udało nam się osobiście spotkać podczas XII Kongresu Zarządców Nieruchomości. Jak co roku wydarzenie stanowiło miejsce ciekawych spotkań i wymiany dobrych praktyk. Dziękujemy, że byliście z nami! Pomimo niepewnej sytuacji pandemicznej kolejna edycja Kongresu Zarządców Nieruchomości przyciągnęła do Centrum Konferencyjnego West Gate bardzo dużą liczbę …

Dobrze spotkać się osobiście Read More »

Prawidłowe odwołanie administratora

Pytanie. Jak prawidłowo odwołać administratora? Odpowiedź. W przypadku, kiedy administrator nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy o administrowanie lub czyni to nienależycie, powinno się z nim rozwiązać umowę o administrowanie, ewentualnie podjąć stosowną uchwałę wspólnoty. Uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. …

Prawidłowe odwołanie administratora Read More »

Kiedy uruchomić ogrzewanie?

Pytanie. Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący zarządcę lub wspólnotę mieszkaniową do uruchomienia ogrzewania? Odpowiedź. Aktualnie w Polsce brakuje uregulowań prawnych precyzyjnie określających datę, w której w budynku mieszkalnych wielolokalowym należy włączyć ogrzewanie, oraz określających czas, na jaki ma ono być uruchomione. Uzasadnienie. Jednakże istnieją przepisy, które co prawda w sposób dość ogólny określają, czym jest …

Kiedy uruchomić ogrzewanie? Read More »

Wspólnota wybiera bank

Liczba wspólnot mieszkaniowych w Polsce rośnie. Gromadzą one na rachunkach bankowych znaczące ilości pieniędzy, zaciągają wielomilionowe zobowiązania kredytowe, szukają nowych możliwości inwestycyjnych. Martwić może fakt, że tylko kilka banków na rynku oferuje usługi przeznaczone do obsługi wspólnot. Czym sugerować się przy ich wyborze? Współpraca wspólnoty mieszkaniowej z bankiem zazwyczaj zaczyna się od założenia rachunku. Następnie, …

Wspólnota wybiera bank Read More »

Przewiń do góry