Zarządzanie

Uchwała w sprawie ogrodzenia

Pytanie. We wspólnocie mieszkaniowej znajdują się lokale z przypisanymi ogórkami. Ogródki są ogrodzone siatką. Ich właściciele, zgodnie z księgą wieczystą, posiadają względem nich prawo do wyłącznego, bezterminowego i bezpłatnego korzystania. Jeden z właścicieli chce wymienić ogrodzenie – zmienić jego wysokość i materiał. Czy czynność ta wymaga podjęcia stosownej uchwały? Odpowiedź. Tak, czynność wymagała będzie podjęcia …

Uchwała w sprawie ogrodzenia Read More »

Katowice – po prostu smart!

Katowice aspirują do miana smart city podejmując szereg aktywności związanych z ułatwianiem życia mieszkańcom. W myśl Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” wszystkie podejmowane przez nie działania powinny odbywać się w myśl zasady „4i”, czyli aby miasto stało się nie tylko inteligentne, ale też innowacyjne, zinternacjonalizowane oraz zintegrowane. Dlatego proponowane mieszkańcom rozwiązania mają służyć polepszeniu ich jakości …

Katowice – po prostu smart! Read More »

Być dziś zarządcą to wyzwanie

Zarządcy nieruchomości powinni zacząć tworzyć realny obraz świadczonej usługi. Oparty na wieloletnich doświadczeniach, kwalifikacjach zawodowych, przeprowadzonych remontach, wykonanych inwestycjach, rozliczonych okresach deweloperskich. To usługa specjalistyczna, która wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Wciąż rosnące zapotrzebowanie na lokale mieszkalne powoduje dynamiczny rozwój sektora nieruchomości mieszkaniowych, przede wszystkim w obszarze budownictwa wielorodzinnego. W ostatnim roku odnotowano rekordowe liczby …

Być dziś zarządcą to wyzwanie Read More »

24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Już 30 września widzimy się w Hotelu Lord w Warszawie na 24. Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Doroczny kongres to miejsce dla profesjonalistów i pasjonatów rynku nieruchomości. Co roku wydarzenia PFRN gromadzą reprezentantów: biur nieruchomości, zarządców nieruchomości, banków, pośredników finansowych oraz firm ubezpieczeniowych. W dyskusji uczestniczą wybitni specjaliści, autorytety naukowe oraz przedstawiciele kluczowych mediów branżowych. …

24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Read More »

Umowa z prawnikiem

Pytanie. Czy zawarcie umowy z radcą prawnym lub adwokatem o reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd i wymaga podjęcia uchwały? Odpowiedź. W zdecydowanej większości przypadków zawarcie takiej umowy nie należy do czynności przekraczającej zwykły zarząd i nie wymaga zgody wspólnoty wyrażonej w formie uchwały. Nie można jednak wykluczyć, że w konkretnej sprawie sąd …

Umowa z prawnikiem Read More »

Nie jest łatwo zlicytować lokal

Często wspólnoty mają do czynienia z właścicielami, którzy całymi latami nie płacą swoich należności. Jeśli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą, to wspólnota może w trybie procesu żądać sprzedaży jego lokalu na drodze licytacji. Skorzystanie przez wspólnotę z przysługującego jej prawa nie jest jednak łatwe. W odniesieniu do tych właścicieli lokali, którzy nie wywiązują się …

Nie jest łatwo zlicytować lokal Read More »

Kompetencje PUODO do udostępnienia danych

Właściciele lokali często domagają się od zarządu, zarządcy lub administratora wspólnoty udostępnienia im szczegółowych danych osobowych innych mieszkańców lub użytkowników lokali (danych adresowych, kontaktowych, numerów PESEL itp.), np. w związku z konfliktami sąsiedzkimi. Odmowa takiego udostępnienia kończy się niejednokrotnie skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Jednak taka skarga nie ma podstaw prawnych i …

Kompetencje PUODO do udostępnienia danych Read More »

Trendy w zarządzaniu wspólnotami

Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na to, jak właściciele lokali myślą o potrzebach związanych z zagospodarowaniem terenu osiedla. Zaczęto jeszcze bardziej doceniać dodatkową przestrzeń życiową w postaci balkonów, loggii, tarasów i ogródków. Obostrzenia sprawiły, że wzrosła potrzeba posiadania własnego miejsca do pracy i odpoczynku. Tworzeniu relacji sprzyjają nieruchomości wyposażone w wielofunkcyjną przestrzeń wspólną, która może …

Trendy w zarządzaniu wspólnotami Read More »

Pomysł na odmłodzenie… starówki

Płocka starówka jest miejscem wielu imprez kulturalnych, handlowych i sportowych, które są atrakcją dla płocczan, a także turystów. Adresowane są do każdej grupy wiekowej. Tu znajduje się start i meta jednej z bardziej malowniczych imprez biegowych, jakim jest Półmaraton Dwóch Mostów, a także Tumskiej Dychy. – Konsekwentnie i kompleksowo inwestujemy w renowację i ożywienie Starego …

Pomysł na odmłodzenie… starówki Read More »

Segregacja odpadów na osiedlu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zarządy, zarządcy i administratorzy nieruchomości dwoją się i troją, aby tak zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właściciele lokali nie ponosili konsekwencji gapiostwa i ignorancji innych właścicieli czy tymczasowych mieszkańców osiedli. Z jakich rozwiązań technicznych i organizacyjnych mogą …

Segregacja odpadów na osiedlu Read More »

Przewiń do góry