Zarządzanie

Zapłata z funduszu remontowego

Pytanie. Ze względu na wzrost kosztów mediów wspólnota musi dopłacić do rozliczenia. Czy może je pokryć ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym? Odpowiedź. Tak, wspólnota może dopłacić do rozliczeń ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. …

Zapłata z funduszu remontowego Read More »

Forma głosowania podczas zebrania rocznego

Można przyjąć, że model prowadzenia elastycznej wykładni uchwał nadal obowiązuje. Sądy dążą do tego, aby nie krępować funkcjonowania wspólnot nadmiernym formalizmem. Pamiętajmy jednak, że zebrania roczne rządzą się swoimi prawami. W lutowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej” znalazło się omówienie głównych założeń wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 22 października 2021 r. (sygn. akt I C 619/21). …

Forma głosowania podczas zebrania rocznego Read More »

Obowiązkowy fundusz garażowy?

Pytanie. Czy należy ustanawiać fundusz remontowy dla garażu, który posiada oddzielną księgę wieczystą? Czy środki wpłacane powinny być na oddzielne konto niż fundusz remontowy części wspólnych? Odpowiedź. Ani ustawa o własności lokali, ani Kodeks cywilny nie obligują wspólnoty do utworzenia jakiegokolwiek funduszu. Fakt, że większość wspólnot tworzy fundusze celowe, ma uzasadnienie czysto praktyczne, a nie …

Obowiązkowy fundusz garażowy? Read More »

Zaliczki nie odpowiadające kosztom zarządu

Z uwagi na zmienność cen, trudno oczekiwać od wspólnoty, by w swych przewidywaniach uwzględniała takie składowe zaliczek, które będą identyczne z przyszłymi kosztami. W rzeczywistości te przewidywania są zazwyczaj odmienne od kosztów realnie poniesionych. Stawiany przez powoda zarzut zawyżenia zaliczek był jednym z głównych argumentów, które miały uzasadniać konieczność uchylenia zaskarżonych uchwał. W ocenie sądu …

Zaliczki nie odpowiadające kosztom zarządu Read More »

Zebrania w formie stacjonarnej

Pytanie. Czy został już przywrócony obowiązek zwoływania zebrań w formie stacjonarnej? Odpowiedź. Tak, przepis, który wydłużał ustawowy termin zwoływania przez wspólnotę mieszkaniową zebrania rocznego, został uchylony. Aktualnie wspólnoty zobowiązane są do organizowania zebrań rocznych. Uzasadnienie. 7 lipca 2022 r. na 58. posiedzeniu Sejmu RP uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania …

Zebrania w formie stacjonarnej Read More »

Czy można pozyskać dane hejtera?

Hejt to coś więcej niż krytyka, bo jest najczęściej wspomagany przez nacechowaną pejoratywnie wulgarność i agresję, która ma sprawić, że druga strona dialogu poczuje się dotknięta, czy wręcz zastraszona. Co zatem możemy zrobić, jeśli krytyka przestaje być konstruktywna, a wymiana poglądów odbywa się w świecie cyfrowym, w którym często obrażający jest dla nas anonimowy – …

Czy można pozyskać dane hejtera? Read More »

Monitoring we współwłasnościowym garażu

Wspólnota nie jest uprawniona do podejmowania uchwał nie odnoszących się do kwestii związanych z zarządem nieruchomością wspólną, ale do przedmiotu współwłasności w znaczeniu prawnorzeczowym. Nie zmienia tego fakt, że np. w pomieszczeniu garażowym znajdują się elementy konstrukcji budynku oraz infrastruktury technicznej, które mogłyby nadawać lokalowi cechy nieruchomości wspólnej. Przyjęta w ocenianej przez sąd uchwale reguła …

Monitoring we współwłasnościowym garażu Read More »

Zgoda na ogródek gastronomiczny

Pytanie. Czy zawarcie umowy najmu terenu na prowadzenie tymczasowego ogródka gastronomicznego należącego do wspólnoty mieszkaniowej stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd? Odpowiedź. Zawarcie umowy najmu terenu na prowadzenie tymczasowego ogródka gastronomicznego należącego do wspólnoty mieszkaniowej nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności …

Zgoda na ogródek gastronomiczny Read More »

Pożytki z części wspólnych

W obliczu rosnącej inflacji oraz zmian podatkowych coraz więcej wspólnot mieszkaniowych szuka oszczędności. Nie wszystkie jednak wydatki da się ograniczyć. Szczególnie gdy budżet jest dobrze skalkulowany. Dlatego warto szukać nie tylko oszczędności, ale również zysków, czyli tzw. pożytków. Takich miejsc w każdej wspólnocie jest co najmniej kilka. Rozważania na temat poszukiwania pożytków z nieruchomości należy …

Pożytki z części wspólnych Read More »

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Pośrednika Olsztyn 2023 (24-26.03.2023)

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wraz z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zapraszają do wspólnego świętowania pośredników z całej Polski.   Kto wymyślił Dzień Pośrednika, jaka jest jego historia? Dowiecie się na miejscu. Gwarantujemy świetną zabawę, konkursy, loterie, nagrody, dużą dawkę wiedzy i informacji niezbędnych w naszej codziennej pracy. Naszym celem jest integracja i współpraca …

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Pośrednika Olsztyn 2023 (24-26.03.2023) Read More »

Scroll to Top