Zarządzanie

Pożytki z części wspólnych

W obliczu rosnącej inflacji oraz zmian podatkowych coraz więcej wspólnot mieszkaniowych szuka oszczędności. Nie wszystkie jednak wydatki da się ograniczyć. Szczególnie gdy budżet jest dobrze skalkulowany. Dlatego warto szukać nie tylko oszczędności, ale również zysków, czyli tzw. pożytków. Takich miejsc w każdej wspólnocie jest co najmniej kilka. Rozważania na temat poszukiwania pożytków z nieruchomości należy …

Pożytki z części wspólnych Read More »

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Pośrednika Olsztyn 2023 (24-26.03.2023)

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wraz z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zapraszają do wspólnego świętowania pośredników z całej Polski.   Kto wymyślił Dzień Pośrednika, jaka jest jego historia? Dowiecie się na miejscu. Gwarantujemy świetną zabawę, konkursy, loterie, nagrody, dużą dawkę wiedzy i informacji niezbędnych w naszej codziennej pracy. Naszym celem jest integracja i współpraca …

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Pośrednika Olsztyn 2023 (24-26.03.2023) Read More »

Interes właściciela a interes wspólnoty

Dla uchylenia uchwały niezbędne jest istnienie znacznej dysproporcji między potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. Spór sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia konfliktu między dobrem wspólnoty a dobrem jej indywidualnego członka. W omawianej sprawie udostępnienie pomieszczenia byłej pralni właścicielce lokalu na czas odgrzybiania jej piwnicy miało tak naprawdę na celu uchronienie …

Interes właściciela a interes wspólnoty Read More »

Roszczenia wspólnoty wobec dewelopera

Ostatnie lata to bardzo dobry okres dla deweloperów. W 2020 r. deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku w Polsce ponad 221 tys. mieszkań i domów. Nowe inwestycje obarczone są ryzykiem wystąpienia wad i usterek, które mogą wystąpić w lokalach wyodrębnionych czy też na nieruchomości wspólnej. Jakie więc uprawnienia i roszczenia przysługują wspólnocie mieszkaniowej z …

Roszczenia wspólnoty wobec dewelopera Read More »

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu

Pytanie. Były właściciel lokalu mieszkalnego po dokonaniu transakcji sprzedaży wystąpił do wspólnoty mieszkaniowej o zwrot niewykorzystanych środków funduszu remontowego wpłacanych na podstawie regulaminu funduszu remontowego. Czy środki powinny zostać mu zwrócone? Odpowiedź. Nie, środki nie powinny zostać zwrócone poprzedniemu właścicielowi. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. …

Środki z funduszu remontowego nie do zwrotu Read More »

Jak nowe technologie zmieniają wspólnoty?

Prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wymaga od zarządcy szerokiej wiedzy i organizacji szeregu działań. Praktycznie w każdym zakresie dostępne jest odpowiednie oprogramowanie. Od systemów do obsługi mieszkańców, poprzez wewnętrzne CRM-y umożliwiające spójne planowanie przeglądów, remontów, modernizacji i tworzenie procedur. Systemy pomagają rozliczać media, a także gromadzić, archiwizować i przetwarzać dane związane ze stanem konkretnych instalacji. Kontrola zarządzanych …

Jak nowe technologie zmieniają wspólnoty? Read More »

Wspólnota garażowa usuwa drzewo

Pytanie. Czy w przypadku wspólnoty garażowej, która chce usunąć drzewo, obowiązują takie procedury, jak w przypadku wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź. Tak, w przypadku tzw. wspólnoty garażowej obowiązują te same procedury. Uzasadnienie. Na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 …

Wspólnota garażowa usuwa drzewo Read More »

Dla zaskarżenia uchwały kluczowa jest wiedza

W przypadku, gdy właściciel lokalu nie został powiadomiony o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, należy przyjąć, że termin sześciotygodniowy biegnie od dnia powzięcia przez tego właściciela wiedzy o podjęciu uchwały o określonej treści. Wskazany termin ma charakter zawity, a jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności …

Dla zaskarżenia uchwały kluczowa jest wiedza Read More »

Zakładanie blokad parkingowych

W bardzo wielu wspólnotach mieszkaniowych brakuje dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Jest to dla właścicieli lokali niezwykle istotna bolączka. Wspólnoty, których teren nie jest ogrodzony lub wjazd nań nie jest zabezpieczony w inny sposób np. szlabanami, czy blokadami, borykają się z zajmowaniem miejsc parkingowych przez osoby postronne. Często pojawia się pokusa zakładania blokad na koła nieprawidłowo …

Zakładanie blokad parkingowych Read More »

Uchwała w sprawie ogrodzenia

Pytanie. We wspólnocie mieszkaniowej znajdują się lokale z przypisanymi ogórkami. Ogródki są ogrodzone siatką. Ich właściciele, zgodnie z księgą wieczystą, posiadają względem nich prawo do wyłącznego, bezterminowego i bezpłatnego korzystania. Jeden z właścicieli chce wymienić ogrodzenie – zmienić jego wysokość i materiał. Czy czynność ta wymaga podjęcia stosownej uchwały? Odpowiedź. Tak, czynność wymagała będzie podjęcia …

Uchwała w sprawie ogrodzenia Read More »

Scroll to Top