Zarządzanie

Właściciele lokali stroną postępowania?

Pytanie. Czy właściciele lokali są stronami postępowania w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest remont dachu będącego pod ochroną konserwatora zabytków? Odpowiedź. W imieniu mieszkańców powinna działać wspólnota, organ powinien jednak dopuścić do udziału w postępowaniu właścicieli lokali, którzy wykazują interes prawny, a nie tylko faktyczny, w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzasadnienie. Zgodnie z …

Właściciele lokali stroną postępowania? Read More »

Co trapi właścicieli lokali?

Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej przeżywają kłopoty: zanika aktywność właścicieli, na zebraniach pojawia się coraz mniej ludzi, zatraca się idea wspólnotowa, właściciele lokali przestają wierzyć w swoją moc sprawczą. Dochodzi do tego, że nie ma chętnych do działania w zarządzie wspólnoty. Do redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej” dociera coraz więcej listów sfrustrowanych właścicieli, którzy nadal przejmują się losem …

Co trapi właścicieli lokali? Read More »

Celem wspólnoty nie jest zysk

Wspólnota może, i nawet powinna, jeśli tylko ma takie możliwości, prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować decyzje przynoszące jej dochody, bo te zmniejszają obciążenia właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zwłaszcza zaś w obecnej sytuacji galopujących wzrostów cen, ma to niebagatelne znaczenie dla budżetów wszystkich właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie …

Celem wspólnoty nie jest zysk Read More »

Gdy sąsiad nie ogrzewa lokalu

Drastyczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej spowodowały, że coraz częstsze stają się apele o oszczędzanie energii, również na ogrzewanie lokali. O ile jednak w domach jednorodzinnych stopień ogrzewania i związana z nim temperatura wewnątrz pomieszczeń jest wyłączną sprawą właściciela, to w mieszkaniach położonych w budynkach wielolokalowych, a więc również we wspólnotach mieszkaniowych, już tak …

Gdy sąsiad nie ogrzewa lokalu Read More »

Wodór przyszłością, azbest przeszłością

Tegoroczny Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa organizowany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami dotyczył głównie dwóch zagadnień: wodoru i azbestu. Podczas gali finałowej konkursu „Inwestycja Roku” odbył się jubileusz 25-lecia pilskiego TBS-u. W trakcie wydarzenia Piotr Głogowski – prezydent Piły odebrał statuetkę Lidera Zarządzania, wręczono również odznaki dla najbardziej zasłużonych pracowników TBS-u. Podczas Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa dyskutowano o …

Wodór przyszłością, azbest przeszłością Read More »

Kara za brak tabliczki

Za brak tabliczki z numerem budynku na elewacji lub ogrodzeniu posesji będzie groziła grzywna. Równocześnie nie będzie już czynem zabronionym pod groźbą kary za wykroczenie niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości ze względu na brak normy prawnej, która nakładałaby taki obowiązek na właścicieli nieruchomości. Przepis penalizujący znalazł się w ustawie z 26 stycznia …

Kara za brak tabliczki Read More »

Przymusowa eksmisja właściciela lokalu

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może eksmitować właściciela lokalu, który zalega z opłatami? Odpowiedź. W sytuacji, gdy właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat, wspólnota może żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Kwestie te reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 16 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 …

Przymusowa eksmisja właściciela lokalu Read More »

Właściciel lokalu ma prawo się wypowiedzieć

Uniemożliwienie członkom wspólnoty zajęcia stanowiska przed głosowaniem, nie powiadamiając ich o procedowaniu uchwały, świadczy o naruszeniu zasad współzarządzania. W ten sposób dochodzi do naruszenia trybu procedowania uchwały – gdyż wyklucza to przedstawienie swoich argumentów ogółowi właścicieli, tak aby mogli oni świadomie zdecydować np., czy negują sposób korzystania z części wspólnych.     Zgodnie z art. …

Właściciel lokalu ma prawo się wypowiedzieć Read More »

Prosument lokatorski

Sejm przyjął uregulowania dotyczące tzw. prosumenta lokatorskiego. Dzięki nowym rozwiązaniom wspólnoty, spółdzielnie, TBS-y czy też inni zarządcy budynków będą mogli zmienić formę rozliczeń za energię elektryczną. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za prąd będzie mogło zostać zmienione na formę pieniężną. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju …

Prosument lokatorski Read More »

Zarządca jak mała korporacja

W biznesie cel jest podstawą funkcjonowania mniejszej czy większej firmy. Wyznaczanie celów do perfekcji wypracowały korporacje. Wszystkie małe działania i ich efekt są składową do osiągnięcia celu głównego korporacji. Warto tego typu zachowania przenieść na codzienną działalność zarządcy nieruchomości. Z pewnością ułatwi to wiele kwestii. Zarządcy nieruchomości raz do roku, podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej, składają …

Zarządca jak mała korporacja Read More »

Scroll to Top