Zarządzanie

Kto ponosi koszty garażu?

Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, które służą potrzebom właścicieli lokali, poza terenem nieruchomości wspólnej nie oznacza automatycznie, że koszty związane z utrzymaniem tych urządzeń nie należą do kosztów zarządu. Należy je wyodrębnić z ogółu wydatków przeznaczonych na utrzymanie sąsiedniej nieruchomości. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 26 czerwca 2015 r., sygn. akt I CSK …

Kto ponosi koszty garażu? Read More »

Kongres Zarządców Nieruchomości w dodatku specjalnym

Specjalny dodatek do grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Zmieniona formuła Kongresu Zarządców Nieruchomości. Koronawirus paraliżuje nasze życie. Dla zarządców nieruchomości to czas wytężonej pracy, aby przygotować budynki i ich otoczenie do zimowej aury, a jeszcze dodatkowo wdrożyć procedury epidemiologiczne zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Mieliśmy nadzieję na spotkanie w Warszawie 26 listopada br. podczas XI Kongresu Zarządców Nieruchomości. …

Kongres Zarządców Nieruchomości w dodatku specjalnym Read More »

Jakie powinny być postanowienia uchwały?

Uchwała nie powinna naruszać interesu właścicieli lokali. Jej postanowienia powinny być jasne i konkretnie określone. Zdaniem sądu uchwała, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) powinna przede wszystkim mieć konkretną treść zarządczą, którą …

Jakie powinny być postanowienia uchwały? Read More »

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku

Termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczają utratę ciepła oraz zapewniają bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie mieszkań, co zdecydowanie zwiększa komfort życia mieszkańców. Prawidłowo wykonana termomodernizacja gwarantuje zmniejszenie zużycia energii w budynku, a co za tym idzie obniżenie kosztów jego ogrzewania nawet o 40 proc. Alior Bank oferuje finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w …

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku Read More »

Zgoda na alkohol w umowie przedwstępnej

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa może skutecznie sprzeciwić się, podejmując uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu w lokalach usługowych, w sytuacji, w której już na etapie nabywania lokali wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej wyrazili nieodwołalną i bezwarunkową zgodę w umowach przedwstępnych? Odpowiedź. Nie, uchwała podjęta przez wspólnotę mieszkaniową, która sprzeciwiałaby się sprzedaży alkoholu w lokalach usługowych znajdujących się w …

Zgoda na alkohol w umowie przedwstępnej Read More »

Katowice realizują cele zrównoważonego rozwoju

Programy wsparcia dla mieszkańców, jadłodzielnie, projekty aktywizujące seniorów czy pomagające młodzieży w wyborze drogi zawodowej – to tylko kilka z licznych propozycji miasta, wpisujących się w pierwsze punkty oenzetowskiego planu zrównoważonego rozwoju świata. Od pierwszych dni lipca Katowice dzielą się z mieszkańcami informacją o tym, jakie działania w tym zakresie podejmują. Stojący na rynku biały …

Katowice realizują cele zrównoważonego rozwoju Read More »

Budowanie relacji z właścicielami

W ostatnich miesiącach firmy zarządzające nieruchomościami stanęły przed wyzwaniem związanym z zapewnieniem prawidłowej komunikacji z mieszkańcami w czasie epidemii. Dużym zainteresowaniem zaczęły cieszyć się programy umożliwiające kontakt na linii mieszkaniec – zarządca. Czy taki sposób komunikacji ma przyszłość? Jak budować relację z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? Wraz z nowym, zdalnym modelem pracy pojawiły się wyzwania związane …

Budowanie relacji z właścicielami Read More »

Wydłużenie terminów zapłaty za użytkowanie wieczyste

Tarcza antykryzysowa 4.0 zakłada przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, rozwiązanie zaproponowane w zmienianym art. 15j ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych …

Wydłużenie terminów zapłaty za użytkowanie wieczyste Read More »

Uchwała nie może uprzywilejowywać

Członkowie wspólnoty mają zagwarantowane ustawowo prawo do korzystania z części wspólnych. Czy wspólnota w formie uchwały może ograniczyć możliwość korzystania z jednego ze wspólnych pomieszczeń?   Na podstawie art. 25 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę …

Uchwała nie może uprzywilejowywać Read More »

Zakaz podlewania trawników

Pytanie. Czy gmina może wprowadzić zakaz korzystania z wody pochodzącej z wodociągów do podlewania terenów zielonych w czasie suszy?   Odpowiedź. Tak, rada gminy może w formie uchwały ustanowić zakaz podlewania wodą pochodzącą z wodociągu gminnego ogródków, tuneli foliowych, trawników, a nawet upraw rolnych.   Uzasadnienie. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z 8 …

Zakaz podlewania trawników Read More »