Wspólnota Mieszkaniowa

Pomysł na odmłodzenie… starówki

Płocka starówka jest miejscem wielu imprez kulturalnych, handlowych i sportowych, które są atrakcją dla płocczan, a także turystów. Adresowane są do każdej grupy wiekowej. Tu znajduje się start i meta jednej z bardziej malowniczych imprez biegowych, jakim jest Półmaraton Dwóch Mostów, a także Tumskiej Dychy. – Konsekwentnie i kompleksowo inwestujemy w renowację i ożywienie Starego …

Pomysł na odmłodzenie… starówki Read More »

Jakie drzwi zamontować?

Pytanie. Administracja wspólnoty poprosiła właściciela lokalu o przywrócenie do stanu pierwotnego sposobu zamontowania drzwi wejściowych do lokalu. Zdaniem administracji drzwi powinny otwierać się w stronę lokalu, nie w stronę korytarza. Otwierane na zewnątrz lokalu stanowią potencjalne zagrożenie dla współmieszkańców, a także w przypadku zagrożenia – utrudnią lub uniemożliwią akcję ratunkową. Administracja zakreśliła przy tym krótki, …

Jakie drzwi zamontować? Read More »

Segregacja odpadów na osiedlu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zarządy, zarządcy i administratorzy nieruchomości dwoją się i troją, aby tak zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właściciele lokali nie ponosili konsekwencji gapiostwa i ignorancji innych właścicieli czy tymczasowych mieszkańców osiedli. Z jakich rozwiązań technicznych i organizacyjnych mogą …

Segregacja odpadów na osiedlu Read More »

Absolutorium i wynagrodzenie członków zarządu

Podczas zebrania ogółu właścicieli lokali powinna odbyć się ostateczna debata dotycząca ewentualnych nieprawidłowości pracy zarządu za rok objęty sprawozdaniem i absolutorium. Komisja powołana do przeprowadzenia audytu księgowo-finansowo-prawnego nigdy formalnie nie zakończyła swoich prac, ponieważ nie doszło do sporządzenia i podpisania raportu obejmującego ustalenia poczynione przez jej członków. Udzielenie absolutorium dla członków zarządu powinno nastąpić na …

Absolutorium i wynagrodzenie członków zarządu Read More »

Podział przychodów we współwłasności

Współwłaściciele nieruchomości, zawierając umowę w przedmiocie podziału nieruchomości quoad usum, mogą zmienić zasady współposiadania rzeczy wspólnej oraz pobierania z niej pożytków i ponoszenia wydatków. Za podstawę rozliczenia pożytków należy przyjmować pożytki rzeczywiste (realnie uzyskane), nie zaś pożytki potencjalne (możliwe do uzyskania). Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks …

Podział przychodów we współwłasności Read More »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pytanie. Czy spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa są instytucjami obowiązanymi w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Odpowiedź. Uznanie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej jako instytucji obowiązanej wymagałoby zaistnienia szeregu wysoce specyficznych kryteriów opisanych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 …

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Read More »

Gdy gmina dziedziczy lokal

Gmina, która dziedziczy po właścicielu lokalu, zobowiązana jest uiszczać opłaty od dnia śmierci spadkodawcy. Opłaty związane z utrzymaniem lokalu wynikające z jego użytkowania właściciele ponoszą w pełnej wysokości, płacąc zaliczki ustalane uchwałami wspólnoty, które są następnie rozliczane stosownie do zużycia. Z dniem otwarcia spadku po zmarłej gmina nabyła własność lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy w …

Gdy gmina dziedziczy lokal Read More »

Jak zarządzać platformami parkingowymi?

Prawidłowe określenie zasad utrzymania hali garażowej zależy przede wszystkim od tego, czy jest on lokalem stanowiącym odrębną nieruchomość, czy jest częścią nieruchomości wspólnej. Jeżeli właściciel samodzielnie korzysta z miejsca na platformie parkingowej, to również samodzielnie powinien ponosić koszty. Osoby, które nie mają przydzielonego miejsca parkingowego w hali garażowej, nie powinny być z tego tytułu obciążane. …

Jak zarządzać platformami parkingowymi? Read More »

Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej

Pytanie. Tak zwana wspólnota garażowa podpisała umowę ze wspólnotą mieszkaniową na dzierżawę części gruntu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawy wynosił tysiąc złotych rocznie. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów garażowych. Czy od czynszu wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT? Odpowiedź. Tak, wspólnota garażowa powinna zapłacić podatek CIT od …

Zwolnienie z CIT wspólnoty garażowej Read More »

Usunięcie usterek po kontroli okresowej

Pytanie. Od kogo organ nadzoru budowlanego ma prawo żądać usunięcia usterek stwierdzonych w kontrolach okresowych lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego? Odpowiedź. O podmiocie zobowiązanym do wykonania prac naprawczych (remontowych) decyduje miejsce wystąpienia usterek lub ich potencjalny wpływ na strukturę całej nieruchomości wspólnej. Co za tym idzie jeśli usterki dotyczą wyłącznie lokalu mieszkalnego, obowiązanym do ich …

Usunięcie usterek po kontroli okresowej Read More »

Przewiń do góry