Wspólnota Mieszkaniowa

Wspólnota garażowa usuwa drzewo

Pytanie. Czy w przypadku wspólnoty garażowej, która chce usunąć drzewo, obowiązują takie procedury, jak w przypadku wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź. Tak, w przypadku tzw. wspólnoty garażowej obowiązują te same procedury. Uzasadnienie. Na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 …

Wspólnota garażowa usuwa drzewo Read More »

Dla zaskarżenia uchwały kluczowa jest wiedza

W przypadku, gdy właściciel lokalu nie został powiadomiony o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, należy przyjąć, że termin sześciotygodniowy biegnie od dnia powzięcia przez tego właściciela wiedzy o podjęciu uchwały o określonej treści. Wskazany termin ma charakter zawity, a jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności …

Dla zaskarżenia uchwały kluczowa jest wiedza Read More »

Zwrot z funduszu remontowego

Pytanie. Czy przekazanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na indywidualne konta poszczególnych właścicieli spółdzielni mieszkaniowej spowoduje zapłatę podatku PIT, a w konsekwencji zobowiązanie wspólnoty do pobrania zaliczki na podatek PIT lub informacji o przychodach z innych źródeł PIT-11? Odpowiedź. W przypadku powstania na funduszu remontowym nadpłaty rozumianej jako różnica między kwotą wniesioną przez właściciela lokalu a …

Zwrot z funduszu remontowego Read More »

Zakładanie blokad parkingowych

W bardzo wielu wspólnotach mieszkaniowych brakuje dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Jest to dla właścicieli lokali niezwykle istotna bolączka. Wspólnoty, których teren nie jest ogrodzony lub wjazd nań nie jest zabezpieczony w inny sposób np. szlabanami, czy blokadami, borykają się z zajmowaniem miejsc parkingowych przez osoby postronne. Często pojawia się pokusa zakładania blokad na koła nieprawidłowo …

Zakładanie blokad parkingowych Read More »

Odszkodowanie od dewelopera

Pytanie. Czy odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku CIT? Odpowiedź. Odszkodowanie otrzymane w ramach ugody z deweloperem i przeznaczone na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie …

Odszkodowanie od dewelopera Read More »

Współwłasność instalacji wodnej

Sąd uznał, że przedmiotem współwłasności przymusowej była instalacja wodna we wspólnych częściach budynku oraz w lokalach nieposiadających liczników. W lokalach, w których liczniki zainstalowano – współwłasność przymusowa obejmowała instalację w granicach do zaworu poprzedzającego licznik. Sąd stwierdził, że art. 25 ust. 1a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. …

Współwłasność instalacji wodnej Read More »

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku

W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane są dźwigi, które były wykonane według dawnych wymagań technicznych. Jedną z możliwości zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenia poboru energii jest instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie. Do zagadnienia można podejść co najmniej na kilka sposobów. Jeden z nich zakłada przeprowadzenie ekspertyzy opierającej się m.in. wywiadzie środowiskowym, przeglądzie dokumentacji i …

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku Read More »

PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości

Potrzeby zarządców rosną, na co wpływa szereg czynników. Jednym z nich jest sytuacja ekonomiczno-gospodarcza – zarówno krajowa, jak i międzynarodowa – inflacja oraz podwyżki cen materiałów. Rosnące koszty eksploatacji sprawiają, że dziś trudniej niż kiedykolwiek wcześniej utrzymywać stabilność finansową. To z kolei wpływa znacząco na wspólnoty mieszkaniowe oraz ich fundusze remontowe. Powstaje wówczas błędne koło …

PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości Read More »

Uchwała w sprawie ogrodzenia

Pytanie. We wspólnocie mieszkaniowej znajdują się lokale z przypisanymi ogórkami. Ogródki są ogrodzone siatką. Ich właściciele, zgodnie z księgą wieczystą, posiadają względem nich prawo do wyłącznego, bezterminowego i bezpłatnego korzystania. Jeden z właścicieli chce wymienić ogrodzenie – zmienić jego wysokość i materiał. Czy czynność ta wymaga podjęcia stosownej uchwały? Odpowiedź. Tak, czynność wymagała będzie podjęcia …

Uchwała w sprawie ogrodzenia Read More »

Brak konta na białej liście

Pytanie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonałem płatności za wykonane usługi na konto bankowe niewidniejące na tzw. białej liście. Nie złożyłem zawiadomienia ZAW-NR. Następnie dokonałem ponownego przelewu tych kwot na rzecz dostawcy, tym razem na rachunek widniejący na tzw. białej liście, i po dokonaniu ponownych płatności otrzymałem zwrot pierwotnie poniesionych wydatków. Czy w takim przypadku …

Brak konta na białej liście Read More »

Przewiń do góry