Wspólnota Mieszkaniowa

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 …

Remont instalacji gazowej Read More »

Cyfrowe platformy do zarządzania nieruchomościami

Pandemia COVID-19 wymusiła niezwykle istotne zmiany w sposobie działania wielu organizacji, przede wszystkim w zakresie powszechnego wprowadzenia pracy zdalnej. Firmy dostrzegły, że jest to możliwe i w wielu przypadkach nie pogarsza efektów pracy. W dużej mierze dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. W ogromnej większości wspólnot nie doszły do skutku roczne zebrania sprawozdawcze, …

Cyfrowe platformy do zarządzania nieruchomościami Read More »

Koszty planowanych przedsięwzięć

Wymóg ujmowania w planie gospodarczym kosztu każdego z planowanych na dany rok przedsięwzięć stoi w opozycji do racjonalnej gospodarki. W realiach funkcjonowania wspólnot niemożliwe jest przeprowadzenie kalkulacji odnośnie każdego wydatku. Przejawem racjonalności gospodarowania funduszami wspólnoty jest również przewidzenie możliwości dokonywania przez zarząd korekt w poszczególnych pozycjach planu gospodarczego w razie konieczności. Przepisy ustawy z 24 …

Koszty planowanych przedsięwzięć Read More »

Odwołanie zarządu wspólnoty

Pytanie. Czy właściciele lokali (na podstawie przygotowanych projektów uchwał) mogą w drodze indywidualnego zbierania głosów odwołać zarząd wspólnoty i powołać nowy, uzyskując ponad 50 proc. głosów za? Odpowiedź. Właściciele lokali mogą w drodze indywidualnego zbierania głosów podjąć uchwałę o odwołaniu zarządu wspólnoty i powołaniu nowego, uzyskując 50 proc. głosów za, jednakże uchwała ta może zostać …

Odwołanie zarządu wspólnoty Read More »

Spór z deweloperem

Wady budynków wielolokalowych, jakie ujawniają się w trakcie ich eksploatacji, np. przeciekający dach, ubytki i uszkodzenia tynku na elewacji, nieprawidłowo wykonane instalacje spędzają sen z powiek mieszkańcom i zarządcom. Czy wspólnota mieszkaniowa, która nie jest stroną umów sprzedaży z deweloperem, może występować z roszczeniami przeciwko deweloperowi? Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, o której mowa w …

Spór z deweloperem Read More »

Rozliczenie okresu deweloperskiego

Właściciele lokali wpłacają zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Zgodnie z ustawą o własności lokali opłaty należne są wspólnocie od daty podpisania aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności lokalu. Z jakich metod może skorzystać zarządca, rozliczając tzw. okres deweloperski? Deweloperzy uświadamiają nabywców o konieczności ponoszenia opłat związanych z własnością zakupionego lokalu już przy podpisaniu umowy przedwstępnej. W …

Rozliczenie okresu deweloperskiego Read More »

Zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomościami

Pytanie. Zarządzam nieruchomościami mieszkalnymi. W ramach zawieranej z klientami umowy nie świadczę takich usług jak np. sprzątanie, konserwacja, usuwanie śmieci, usługi ochrony. W związku z tym wynagrodzenie, które pobieram, nie obejmuje wynagrodzenia za te czynności. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT? Odpowiedź. Stosownie do §  3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Finansów z …

Zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomościami Read More »

Koncepcja uchwał negatywnych

W ustawie o własności lokali niezależnie od tego, w jaki sposób określony jest przedmiot uchwały, podejmuje się ją w sposób pozytywny. Głosowanie „przeciw” nie powoduje przegłosowania uchwały o treści przeciwnej do proponowanej. W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca może żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Sąd doszedł do wniosku, że przedmiotem …

Koncepcja uchwał negatywnych Read More »

e-Mandat

Jedną z bolączek trapiących wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami jest problem parkowania samochodów na ich terenie w miejscach niedozwolonych. O ile skutki takiego parkowania mogą być stosunkowo niegroźne w przypadku ciągów komunikacyjnych, takich jak chodniki, to już w przypadku blokowania dróg pożarowych mogą przyczynić się do powstania poważnego niebezpieczeństwa. Obecne …

e-Mandat Read More »

MakroPro 2.0 ELH. Brama i elewacja w jednym

Jak wygląda brama elewacyjna? Trudno powiedzieć. Dużo prościej powiedzieć, jak nie wygląda: nie wygląda jak typowa brama, nie jest podobna do żadnego rozwiązania, które znasz. A gdy już musi przyjąć jakąś widzialną formę, zawsze dostosowuje się do tego, czego oczekujesz. Poznajcie bramę MakroPro 2.0 ELH – bramę elewacyjną. Nieszablonowa architektura wymaga szczególnej kreatywności. Mówi się …

MakroPro 2.0 ELH. Brama i elewacja w jednym Read More »

Przewiń do góry