Wspólnota Mieszkaniowa

Właściciele lokali stroną postępowania?

Pytanie. Czy właściciele lokali są stronami postępowania w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest remont dachu będącego pod ochroną konserwatora zabytków? Odpowiedź. W imieniu mieszkańców powinna działać wspólnota, organ powinien jednak dopuścić do udziału w postępowaniu właścicieli lokali, którzy wykazują interes prawny, a nie tylko faktyczny, w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzasadnienie. Zgodnie z …

Właściciele lokali stroną postępowania? Read More »

Rejestracja na XIV Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości już otwarta!

11 stycznia 2024 r. odbędzie się XIV Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości w Warszawie, organizowany przez redakcję miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym West Gate (Al. Jerozolimskie 92, Warszawa). Wzorem poprzednich lat przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program merytoryczny stanowiący odpowiedź na codzienne wyzwania stawiane przed zarządcami. Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. zmiany …

Rejestracja na XIV Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości już otwarta! Read More »

Co trapi właścicieli lokali?

Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej przeżywają kłopoty: zanika aktywność właścicieli, na zebraniach pojawia się coraz mniej ludzi, zatraca się idea wspólnotowa, właściciele lokali przestają wierzyć w swoją moc sprawczą. Dochodzi do tego, że nie ma chętnych do działania w zarządzie wspólnoty. Do redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej” dociera coraz więcej listów sfrustrowanych właścicieli, którzy nadal przejmują się losem …

Co trapi właścicieli lokali? Read More »

Celem wspólnoty nie jest zysk

Wspólnota może, i nawet powinna, jeśli tylko ma takie możliwości, prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować decyzje przynoszące jej dochody, bo te zmniejszają obciążenia właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zwłaszcza zaś w obecnej sytuacji galopujących wzrostów cen, ma to niebagatelne znaczenie dla budżetów wszystkich właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie …

Celem wspólnoty nie jest zysk Read More »

Krakowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

Krakowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się 1 grudnia 2023 r., to pierwsze tego typu wydarzenie w Krakowie. Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. nowe obowiązki wynikające z wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynku, kwestie związane z obowiązkiem udostępnienia lokalu w związku z remontem lub przeglądem okresowym. Odpowiedzą na pytanie: jak rozliczyć dostawy …

Krakowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości Read More »

Nie można odpracować długu

Wspólnota musi mieć możliwość bieżącego pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Dlatego regulowanie należnych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną następować może wyłącznie w drodze uiszczania na rzecz wspólnoty kwot pieniężnych. Sąd stwierdził, że nie może zaakceptować poglądu, by zaliczki na koszt zarządu nieruchomością wspólną mogły być przez właściciela lokalu regulowane „w naturze” (prace …

Nie można odpracować długu Read More »

Gdy sąsiad nie ogrzewa lokalu

Drastyczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej spowodowały, że coraz częstsze stają się apele o oszczędzanie energii, również na ogrzewanie lokali. O ile jednak w domach jednorodzinnych stopień ogrzewania i związana z nim temperatura wewnątrz pomieszczeń jest wyłączną sprawą właściciela, to w mieszkaniach położonych w budynkach wielolokalowych, a więc również we wspólnotach mieszkaniowych, już tak …

Gdy sąsiad nie ogrzewa lokalu Read More »

Najważniejsze elementy umowy o remont

Pytanie. Jakie najważniejsze postanowienia  powinna zawierać umowa w zakresie prac remontowo budowlanych? Odpowiedź. Umowa o roboty remontowo-budowlane nie została uregulowana wprost w przepisach ustawowych. Niemniej jednak Kodeks cywilny, a konkretnie art. 658, nakazuje stosować odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli zasady, które mają zastosowanie do umowy o roboty budowlane. Uzasadnienie. Ustawa z …

Najważniejsze elementy umowy o remont Read More »

Katowice – innowacyjne rozwiązania

Katowice już dawno przestały się kojarzyć z przemysłem ciężkim, górnictwem i hutnictwem, których ważnym ośrodkiem były jeszcze 30 lat temu. Miasto przeszło dynamiczną transformację, a prawie wszyscy w naszym kraju kojarzą już Strefę Kultury z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy Muzeum Śląskim. Transformacja Katowic objawia się również w podejściu do …

Katowice – innowacyjne rozwiązania Read More »

Wątpliwe obowiązki opomiarowania zużycia energii

Dla konsumenta bardzo silnym bodźcem jest ponoszony przez niego koszt związany z zakupem ciepła lub nośnika ciepła. Jeśli wie, ile zużywa energii i ile to kosztuje, aby zredukować koszty, może swoje zachowania na bieżąco korygować. Przepisy dyrektywy 2018/2002 dotyczące opomiarowania zużycia ciepła i ciepłej wody licznikami ze zdalnym odczytem mają kreować wśród konsumentów zachowania energooszczędne. …

Wątpliwe obowiązki opomiarowania zużycia energii Read More »

Scroll to Top