Wspólnota Mieszkaniowa

Jeden budynek – kilka ksiąg wieczystych?

Dopuszczalne i spotykane w praktyce jest lokalizowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi na dwóch działkach ewidencyjnych stanowiących jedną nieruchomość z odrębną księgą wieczystą. Niekiedy jednak zdarzają się sytuacje, że taki budynek z wyodrębnionymi lokalami znajduje się na kilku działkach ewidencyjnych stanowiących odrębne nieruchomości z własnymi księgami wieczystymi. Czy w świetle ustawy o własności …

Jeden budynek – kilka ksiąg wieczystych? Read More »

Dwuosobowa wspólnota?

Pytanie. Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lokali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod przepisy ustawy o własności lokali? Odpowiedź. Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym podlega przepisom ustawy …

Dwuosobowa wspólnota? Read More »

Wyposażenie placu zabaw

Plac zabaw to nie tylko huśtawki, karuzele czy zjeżdżalnie. To również ogrodzenie, rośliny, nawierzchnia. Z jakich elementów wyposażenia powinien składać się prawidłowo zaprojektowany plac zabaw? Place zabaw to ważny element osiedlowej przestrzeni. Stanowią miejsce zabawy dla najmłodszych mieszkańców. Nierzadko ze względu na niewłaściwy dobór urządzeń są zbyt monotonne i szybko nudzą się dzieciom. Nie pobudzają …

Wyposażenie placu zabaw Read More »

Dane z systemu monitoringu

Przedmiotem kontroli sądu była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) stwierdzająca naruszenie przez skarżącą spółkę, administrującą wspólnotą mieszkaniową, przepisów RODO w związku z przetwarzaniem bez podstawy prawnej danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego stosowanego we wspólnocie oraz nakładająca na spółkę karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, stwierdzając, że …

Dane z systemu monitoringu Read More »

Czy wspólnota może odłączyć media?

Niezwykle istotnym elementem stanowiącym o naruszeniu prawa było zawarte w uchwale stwierdzenie, że odcięcie ciepłej wody nastąpi w momencie wszczęcia postępowania. Wspólnota przypisała sobie możliwość stosowania swego rodzaju zabezpieczenia, wkraczając w ten sposób w uprawnienia sądu. Ustawa z 24 września 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 85 poz. 388 ze zm., …

Czy wspólnota może odłączyć media? Read More »

Fikcyjne obciążenie nieruchomości

Jak wspólnota mieszkaniowa może walczyć z właścicielem mieszkania, który wiedząc, że utraci płynność finansową, świadomie zadłuża swój lokal? Właściciel nieruchomości przewidział, że niedługo utraci płynność finansową. Wierzyciele niczego się nie spodziewają, ponieważ dotychczasowe zobowiązania reguluje na bieżąco. Właściciel zdecydował się uchronić lokal mieszkalny spod egzekucji i ustalił z żoną, że się rozwiodą. Żona złożyła pozew …

Fikcyjne obciążenie nieruchomości Read More »

Pilny remont czynnością zwykłego zarządu?

Remont altany śmietnikowej to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Czy nagła i pilna potrzeba remontu pozwalająca utrzymać rzecz w należytym stanie może to zmienić? W myśl art. 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 ze zm., dalej: uwl) właściciel lokalu może zaskarżyć …

Pilny remont czynnością zwykłego zarządu? Read More »

Odpowiedzialność dewelopera za niesprawne okna

Pytanie. Kupiłem mieszkanie w 2019 r. Jestem jego pierwszym właścicielem. Budynek został oddany do użytku w 2016 r. W ostatnich dniach zauważyłem problem z funkcjonowaniem – otwieraniem i zamykaniem jednego z okien. Zgłosiłem to zarządcy. Zajął się on sprawą i przysłał do mieszkania pracownika z ramienia generalnego wykonawcy. Ten sprawdził okno i stwierdził, że nie …

Odpowiedzialność dewelopera za niesprawne okna Read More »

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Brak windy w bloku mieszkalnym czy dostęp do miejsc publicznych nie będzie już problemem. Fundusz Dostępności to specjalny wehikuł inwestycyjny, z którego można sfinansować inwestycje polegające na niwelowaniu barier architektonicznych i ułatwić dostępność budynków dla osób starszych, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Brak windy w bloku czy podjazdu dla wózka to problemy, …

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów Read More »

Czy nowa uchwała automatycznie uchyla poprzednią?

Prawo spółdzielcze oraz ustawa o własności lokali nie zawierają pojęcia „wygaśnięcie uchwały” czy „automatyczne uchylenie”. Czy podjęcie nowej uchwały wymaga uchylenia poprzedniej? Artykuł 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 ze zm., dalej: uwl) nie określa, z jakim roszczeniem można wystąpić na …

Czy nowa uchwała automatycznie uchyla poprzednią? Read More »

Przewiń do góry