Wspólnota Mieszkaniowa

Odpowiedzialność dewelopera za niesprawne okna

Pytanie. Kupiłem mieszkanie w 2019 r. Jestem jego pierwszym właścicielem. Budynek został oddany do użytku w 2016 r. W ostatnich dniach zauważyłem problem z funkcjonowaniem – otwieraniem i zamykaniem jednego z okien. Zgłosiłem to zarządcy. Zajął się on sprawą i przysłał do mieszkania pracownika z ramienia generalnego wykonawcy. Ten sprawdził okno i stwierdził, że nie …

Odpowiedzialność dewelopera za niesprawne okna Read More »

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Brak windy w bloku mieszkalnym czy dostęp do miejsc publicznych nie będzie już problemem. Fundusz Dostępności to specjalny wehikuł inwestycyjny, z którego można sfinansować inwestycje polegające na niwelowaniu barier architektonicznych i ułatwić dostępność budynków dla osób starszych, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Brak windy w bloku czy podjazdu dla wózka to problemy, …

Fundusz Dostępności, czyli mniej barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów Read More »

Czy nowa uchwała automatycznie uchyla poprzednią?

Prawo spółdzielcze oraz ustawa o własności lokali nie zawierają pojęcia „wygaśnięcie uchwały” czy „automatyczne uchylenie”. Czy podjęcie nowej uchwały wymaga uchylenia poprzedniej? Artykuł 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 ze zm., dalej: uwl) nie określa, z jakim roszczeniem można wystąpić na …

Czy nowa uchwała automatycznie uchyla poprzednią? Read More »

Co z podatkiem z pożyczek od PFR?

Zarządcy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej subwencji finansowej. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Czy zasada ta dotyczy całej przyznanej kwoty, czy może tylko jej części? Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tarczy finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona …

Co z podatkiem z pożyczek od PFR? Read More »

Doniczki na balkonie

Pytanie. Czy istnieje przepis regulujący, w jaki sposób powinny być zamontowane skrzynki z kwiatami na balkonie (na zewnątrz czy wewnątrz)? W jakich dokumentach wspólnoty szukać takich informacji? Odpowiedź. Nie istnieje przepis prawa, który reguluje wprost kwestię sposobu montażu skrzynki z kwiatami na balkonie. Uzasadnienie. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z …

Doniczki na balkonie Read More »

Dodatek specjalny – Kongres Zarządców Nieruchomości

Specjalny dodatek do grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Zmieniona formuła, nadal aktualne i ważne tematy.   Koronawirus nie odpuszcza, my także nie. Planowaliśmy spotkać się z Czytelnikami osobiście podczas XI Kongresu Zarządców Nieruchomości. Epidemia zweryfikowała jednak nasze plany. Dlatego zamiast Kongresu przygotowaliśmy specjalny dodatek „Kongres Zarządców Nieruchomości” do grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Treść merytoryczna pozostała zgodna …

Dodatek specjalny – Kongres Zarządców Nieruchomości Read More »

Rozliczanie wody w lokalach nieopomiarowanych

Ilość wody w lokalach nieopomiarowanych ustalana jest w stosunku do liczby osób zamieszkałych w tym lokalu. Jest to różnica wskazań wynikająca z sumy zużyć wskazanych przez wszystkie wodomierze w lokalach, a zużyciem wykazanym przez wodomierz główny. Instalacja wodna w części, w jakiej służy wszystkim właścicielom, musi stanowić element współwłasności przymusowej. Jej zadaniem jest doprowadzenie mediów …

Rozliczanie wody w lokalach nieopomiarowanych Read More »

Składowanie rzeczy na części wspólnej

Zakres korzystania z nieruchomości wspólnej nie jest uzależniony od wielkość udziału we współwłasności. W sytuacji nieuprawnionego zajęcia korytarza wspólnota mieszkaniowa ma prawo podjąć określone działania. Zaskarżona uchwała dotyczyła nakazu uprzątnięcia przez powódkę drewna składowanego na części wspólnej nieruchomości – korytarzu prowadzącym do piwnic i przy ścianie zewnętrznej budynku. Powódka nie sprecyzowała, na której z podstaw …

Składowanie rzeczy na części wspólnej Read More »

Jak wdrożyć PPK bez ryzyka?

Koniec trzeciego etapu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach powoli dobiega końca. Warto zatem podsumować, kiedy w związku z wdrożeniem PPK przedsiębiorca naraża się na roszczenia ze strony pracowników. Jak wdrożyć PPK z sukcesem i uniknąć zagrożeń? Za sprawą tzw. tarczy antykryzysowej nowy termin dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób został zrównany z …

Jak wdrożyć PPK bez ryzyka? Read More »

Jakie powinny być postanowienia uchwały?

Uchwała nie powinna naruszać interesu właścicieli lokali. Jej postanowienia powinny być jasne i konkretnie określone. Zdaniem sądu uchwała, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) powinna przede wszystkim mieć konkretną treść zarządczą, którą …

Jakie powinny być postanowienia uchwały? Read More »

Przewiń do góry