Wspólnota Mieszkaniowa

Podatek od miejsc postojowych 

Pytanie. Czy przychody wspólnoty mieszkaniowej z najmu miejsc postojowych w garażach i pomieszczeń piwnicznych podlegają zwolnieniu z CIT? Odpowiedź. Tak, przychody te będą podlegały zwolnieniu z CIT. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. …

Podatek od miejsc postojowych  Read More »

Zaliczki nie odpowiadające kosztom zarządu

Z uwagi na zmienność cen, trudno oczekiwać od wspólnoty, by w swych przewidywaniach uwzględniała takie składowe zaliczek, które będą identyczne z przyszłymi kosztami. W rzeczywistości te przewidywania są zazwyczaj odmienne od kosztów realnie poniesionych. Stawiany przez powoda zarzut zawyżenia zaliczek był jednym z głównych argumentów, które miały uzasadniać konieczność uchylenia zaskarżonych uchwał. W ocenie sądu …

Zaliczki nie odpowiadające kosztom zarządu Read More »

Zebrania w formie stacjonarnej

Pytanie. Czy został już przywrócony obowiązek zwoływania zebrań w formie stacjonarnej? Odpowiedź. Tak, przepis, który wydłużał ustawowy termin zwoływania przez wspólnotę mieszkaniową zebrania rocznego, został uchylony. Aktualnie wspólnoty zobowiązane są do organizowania zebrań rocznych. Uzasadnienie. 7 lipca 2022 r. na 58. posiedzeniu Sejmu RP uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania …

Zebrania w formie stacjonarnej Read More »

Czy można pozyskać dane hejtera?

Hejt to coś więcej niż krytyka, bo jest najczęściej wspomagany przez nacechowaną pejoratywnie wulgarność i agresję, która ma sprawić, że druga strona dialogu poczuje się dotknięta, czy wręcz zastraszona. Co zatem możemy zrobić, jeśli krytyka przestaje być konstruktywna, a wymiana poglądów odbywa się w świecie cyfrowym, w którym często obrażający jest dla nas anonimowy – …

Czy można pozyskać dane hejtera? Read More »

Moment zapadnięcia uchwały

Ustawa o własności lokali nie nakłada obowiązku uczestniczenia w głosowaniu przez wszystkich właścicieli lokali, nie przewiduje także określonego quorum. Decydujące znaczenie ma wyłącznie fakt, czy za podjęciem wypowiedziała się większość właścicieli, obliczana w stosunku do wszystkich osób wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej. W omawianej sprawie sąd podkreślił, że powódka nie wskazała w pozwie żadnych przepisów, …

Moment zapadnięcia uchwały Read More »

Monitoring we współwłasnościowym garażu

Wspólnota nie jest uprawniona do podejmowania uchwał nie odnoszących się do kwestii związanych z zarządem nieruchomością wspólną, ale do przedmiotu współwłasności w znaczeniu prawnorzeczowym. Nie zmienia tego fakt, że np. w pomieszczeniu garażowym znajdują się elementy konstrukcji budynku oraz infrastruktury technicznej, które mogłyby nadawać lokalowi cechy nieruchomości wspólnej. Przyjęta w ocenianej przez sąd uchwale reguła …

Monitoring we współwłasnościowym garażu Read More »

Zgoda na ogródek gastronomiczny

Pytanie. Czy zawarcie umowy najmu terenu na prowadzenie tymczasowego ogródka gastronomicznego należącego do wspólnoty mieszkaniowej stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd? Odpowiedź. Zawarcie umowy najmu terenu na prowadzenie tymczasowego ogródka gastronomicznego należącego do wspólnoty mieszkaniowej nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności …

Zgoda na ogródek gastronomiczny Read More »

Systemowe wsparcie inwestycji jest coraz atrakcyjniejsze

Wzrosła premia termomodernizacyjna oraz remontowa. Uruchomiliśmy pożyczki z Funduszu Dostępności na budowę wind. Wprowadziliśmy granty OZE. Inflacja nie powinna hamować inwestycji w budynkach – mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Niestabilność otoczenia gospodarczego sprawia, że część wspólnot mieszkaniowych wstrzymuje się z decyzją o większych remontach czy termomodernizacji. Obawiają się zaciągać …

Systemowe wsparcie inwestycji jest coraz atrakcyjniejsze Read More »

Pożytki z części wspólnych

W obliczu rosnącej inflacji oraz zmian podatkowych coraz więcej wspólnot mieszkaniowych szuka oszczędności. Nie wszystkie jednak wydatki da się ograniczyć. Szczególnie gdy budżet jest dobrze skalkulowany. Dlatego warto szukać nie tylko oszczędności, ale również zysków, czyli tzw. pożytków. Takich miejsc w każdej wspólnocie jest co najmniej kilka. Rozważania na temat poszukiwania pożytków z nieruchomości należy …

Pożytki z części wspólnych Read More »

Zwolnienie właścicieli z części kosztów

Pytanie. Czy członkowie wspólnoty, którzy ponosić będą koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w nieruchomości wspólnej, osiągać będą z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem PIT? Jeżeli tak, to czy na wspólnocie ciążyć będą obowiązki płatnika podatku PIT? Odpowiedź. Zwolnienie z obowiązku ponoszenia części kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (i …

Zwolnienie właścicieli z części kosztów Read More »

Scroll to Top