PROGRAM I KRAKOWSKIEGO KONGRESU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI (01.12.2023 r.)​
09:00-09:05
Inauguracja Kongresu
Zdzisław Majewski
redaktor naczelny miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”
09:05-09:10
Powitanie uczestników
Bogusław Kośmider
zastępca prezydenta Miasta Krakowa
I BLOK TEMATYCZNY
09:10-09:20
Instalacje OZE dla budynków wielorodzinnych: możliwości, granty, case study
Łukasz Zawadzki
dyrektor obszaru sprzedaży, Columbus Energy
09:20-09:40
Świadectwa charakterystyki energetycznej – nowe obowiązki dla zarządców i właścicieli lokali
– Przesłanki pozyskania świadectwa
– Świadectwo jako załącznik książki obiektu
– Ustawowe wyłączenia z pozyskiwania świadectw
Jarosław Gołuszka
członek Rady Programowej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
09:40-09:50
Przedstawienie produktów wydawnictwa MUNICIPIUM S.A. dedykowanych dla rynku nieruchomości
Mateusz Górski
sekretarz redakcji miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”
09:50-10:05
Samochód elektryczny w budynku wspólnoty mieszkaniowej
Marek Kwiczala
ekspert w dziedzinie elektromobilności, współzałożyciel firm EQUAY Service i EQUAY CHARGING NETWORK
10:05-10:20
Wymiany i modernizacje wind w istniejących budynkach
Justyna Kubit
specjalista ds. sprzedaży, Lift Service
10:20-10:35
Coffee
Przerwa kawowa
II BLOK TEMATYCZNY
10:35-10:55
Współpraca zarządu z administratorem
– Jak podzielić obowiązki pomiędzy zarząd a administratora?
– Postanowienia umowne a wymagania właścicieli lokali
– Administrator jako kierownik projektu
Ewa Ciołczyk
prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
10:55-11:10
Finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną z wykorzystaniem Inicjatywy ELENA
Wojciech Bodziacki
ekspert ds. promocji programów pomocowych, Bank Ochrony Środowiska
11:10-11:25
Program TERMO – dofinansowanie na termomodernizacje, remonty i instalacje OZE
Tomasz Makowski
menedżer zespołu, Bank Gospodarstwa Krajowego
11:25-11:40
Dlaczego większość nieruchomości jest narażona na ryzyko? – Odsłaniamy karty
Wojciech Bednarek
wiceprezes zarządu, Polska Kancelaria Brokerska
11:40-11:55
Coffee
Przerwa kawowa
III BLOK TEMATYCZNY
11:55-12:15
Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
– Udostępnianie danych członków wspólnoty w świetle RODO
– Gospodarowanie częściami wspólnymi
– Praktyczne funkcjonowanie funduszu remontowego
Piotr Brogowski
ekspert, miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”
12:15-12:30
Co masz zrobić jutro … zleć! czyli usługi księgowe dla Twojej firmy
Magdalena Wąsik
prezes zarządu, DOM-BEST Sp. z o.o.
12:30-12:50
Udostępnienia lokalu w związku z remontem lub przeglądem okresowym
– Podstawa prawna dokonania prac i udostępnienia lokalu
– Specyfika budynków z rejestru zabytków
– Udostępnienie lokalu w nadzwyczajnych okolicznościach
Piotr Przybylski
zarządca nieruchomości, ekspert, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
12:50-13:05
Maszty i światłowody – poradnik dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Konrad Mleczko
koordynator programu „Gmina w zasięgu”, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
13:05-13:25
Coffee
Przerwa kawowa
IV BLOK TEMATYCZNY
13:25-13:50
Realizacja procesu budowlanego w budynkach objętych ochroną konserwatorską, na przykładzie prac prowadzonych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Marcin Paradyż
zastępca dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
13:50-14:15
Rozliczenie dostawy ciepła we wspólnocie mieszkaniowej
Barbara Grzesiek
prezes zarządu KIGN, Delegatura w Krakowie
14:15-15:00
DEBATA: Najem krótkoterminowy problemem wspólnot mieszkaniowych
– Skala problemu
– Zakaz naruszania własności
– Możliwe kierunki działania
– Przykłady dobrych praktyk
MODERATOR: Zdzisław Majewski
—————————
Bogusław Kośmider
—————————
Marek Urban
—————————
Dariusz Gil
redaktor naczelny miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”
—————————
zastępca prezydenta Miasta Krakowa
————————–
prezes zarządu KIGN
————————–
zarządca nieruchomości, Cher-Zarządzanie

PRZEJDŹ DO:

Scroll to Top