Prawo

Uszkodzenie klatki przez firmę remontową

Pytanie. Osoby wykonujące remont dla jednego z właścicieli lokali uszkodziły klatkę schodową, zdarły farbę, porysowały ściany i uszkodziły barierkę. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Co powinna zrobić wspólnota? Odpowiedź. Wspólnota ma prawo wystąpić z regresem do wykonawcy prac, który ponosi winę za swoje działania. Jeśli podmiot ten można było uznać za profesjonalnie świadczący usługi remontowo-budowlane, …

Uszkodzenie klatki przez firmę remontową Read More »

Jeden budynek – kilka ksiąg wieczystych?

Dopuszczalne i spotykane w praktyce jest lokalizowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi na dwóch działkach ewidencyjnych stanowiących jedną nieruchomość z odrębną księgą wieczystą. Niekiedy jednak zdarzają się sytuacje, że taki budynek z wyodrębnionymi lokalami znajduje się na kilku działkach ewidencyjnych stanowiących odrębne nieruchomości z własnymi księgami wieczystymi. Czy w świetle ustawy o własności …

Jeden budynek – kilka ksiąg wieczystych? Read More »

Uchwała nieistniejąca

Koncepcja uchwały nieistniejącej zakłada, że do uchwały nigdy nie doszło, a więc nie miało miejsca zdarzenie prawne, które w jakikolwiek sposób mogłoby być traktowane jako uchwała podmiotu prawa, działającego w formule podejmowania uchwał. Nieistnienie uchwały wyklucza w ogóle skutek w postaci jej wyeliminowania z obrotu – nie można wyeliminować z obrotu czegoś, czego nigdy w …

Uchwała nieistniejąca Read More »

Zakup pilotów do bramy

Pytanie. Na terenie wspólnoty posiadamy bramę wjazdową z siłownikiem. Proponowaliśmy, aby każdy z właścicieli otrzymał jednego pilota do bramy wjazdowej bezpłatnie (byłyby one opłacone ze środków wspólnoty), natomiast każdy kolejny pilot byłby indywidualnie opłacony przez właściciela lokalu. Niestety jeden z członków zarządu wymaga, aby każdy pilot był opłacany indywidualnie przez właściciela lokalu. Czy możemy zmuszać …

Zakup pilotów do bramy Read More »

Konflikt pomiędzy wspólnotą a właścicielem

Naruszenie interesu właściciela stanowi kategorię obiektywną ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Musi istnieć co najmniej znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. Uchwała naruszająca interesy właściciela lokalu lub naruszająca zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną to taka, która z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia jest dla skarżącego …

Konflikt pomiędzy wspólnotą a właścicielem Read More »

Dwuosobowa wspólnota?

Pytanie. Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lokali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod przepisy ustawy o własności lokali? Odpowiedź. Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym podlega przepisom ustawy …

Dwuosobowa wspólnota? Read More »

Dane z systemu monitoringu

Przedmiotem kontroli sądu była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) stwierdzająca naruszenie przez skarżącą spółkę, administrującą wspólnotą mieszkaniową, przepisów RODO w związku z przetwarzaniem bez podstawy prawnej danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego stosowanego we wspólnocie oraz nakładająca na spółkę karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, stwierdzając, że …

Dane z systemu monitoringu Read More »

Czy wspólnota może odłączyć media?

Niezwykle istotnym elementem stanowiącym o naruszeniu prawa było zawarte w uchwale stwierdzenie, że odcięcie ciepłej wody nastąpi w momencie wszczęcia postępowania. Wspólnota przypisała sobie możliwość stosowania swego rodzaju zabezpieczenia, wkraczając w ten sposób w uprawnienia sądu. Ustawa z 24 września 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 85 poz. 388 ze zm., …

Czy wspólnota może odłączyć media? Read More »

Fikcyjne obciążenie nieruchomości

Jak wspólnota mieszkaniowa może walczyć z właścicielem mieszkania, który wiedząc, że utraci płynność finansową, świadomie zadłuża swój lokal? Właściciel nieruchomości przewidział, że niedługo utraci płynność finansową. Wierzyciele niczego się nie spodziewają, ponieważ dotychczasowe zobowiązania reguluje na bieżąco. Właściciel zdecydował się uchronić lokal mieszkalny spod egzekucji i ustalił z żoną, że się rozwiodą. Żona złożyła pozew …

Fikcyjne obciążenie nieruchomości Read More »

Pilny remont czynnością zwykłego zarządu?

Remont altany śmietnikowej to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Czy nagła i pilna potrzeba remontu pozwalająca utrzymać rzecz w należytym stanie może to zmienić? W myśl art. 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 ze zm., dalej: uwl) właściciel lokalu może zaskarżyć …

Pilny remont czynnością zwykłego zarządu? Read More »

Przewiń do góry