Prawo

Sąd nie rozstrzyga o racji moralnej

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego jest rozwiązaniem korzystniejszym, niż stałe ponoszenie zawyżonych kosztów dostarczania ciepła poprzez przestarzałą instalację. Rolą sądu nie jest wyrażanie generalnych poglądów na stosunki panujące w danej wspólnocie poprzez wydanie orzeczenia prewencyjnego, ani też przyznawanie którejkolwiek ze stron sporu racji moralnej. Sąd uznał, że zarzuty powódki odnośnie rzekomego braku możliwości wymiany węzła cieplnego miały …

Sąd nie rozstrzyga o racji moralnej Read More »

Jedno miejsce, dwa samochody

Pytanie. W garażu należącym do wspólnoty mamy duże miejsca parkingowe. Niektórzy właściciele, posiadający mniejsze samochody, parkują na jednym miejscu dwa samochody. Czy takie działanie jest prawnie dozwolone? Niektóre samochody wystają poza miejsca parkingowe i zajmują części wspólne. Odpowiedź. Przepisy prawa nie zabraniają przechowywania dwóch samochodów na jednym miejscu postojowym, jednakże należy pamiętać, by parkując w …

Jedno miejsce, dwa samochody Read More »

Koszty planowanych przedsięwzięć

Wymóg ujmowania w planie gospodarczym kosztu każdego z planowanych na dany rok przedsięwzięć stoi w opozycji do racjonalnej gospodarki. W realiach funkcjonowania wspólnot niemożliwe jest przeprowadzenie kalkulacji odnośnie każdego wydatku. Przejawem racjonalności gospodarowania funduszami wspólnoty jest również przewidzenie możliwości dokonywania przez zarząd korekt w poszczególnych pozycjach planu gospodarczego w razie konieczności. Przepisy ustawy z 24 …

Koszty planowanych przedsięwzięć Read More »

Odwołanie zarządu wspólnoty

Pytanie. Czy właściciele lokali (na podstawie przygotowanych projektów uchwał) mogą w drodze indywidualnego zbierania głosów odwołać zarząd wspólnoty i powołać nowy, uzyskując ponad 50 proc. głosów za? Odpowiedź. Właściciele lokali mogą w drodze indywidualnego zbierania głosów podjąć uchwałę o odwołaniu zarządu wspólnoty i powołaniu nowego, uzyskując 50 proc. głosów za, jednakże uchwała ta może zostać …

Odwołanie zarządu wspólnoty Read More »

Spór z deweloperem

Wady budynków wielolokalowych, jakie ujawniają się w trakcie ich eksploatacji, np. przeciekający dach, ubytki i uszkodzenia tynku na elewacji, nieprawidłowo wykonane instalacje spędzają sen z powiek mieszkańcom i zarządcom. Czy wspólnota mieszkaniowa, która nie jest stroną umów sprzedaży z deweloperem, może występować z roszczeniami przeciwko deweloperowi? Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, o której mowa w …

Spór z deweloperem Read More »

Zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomościami

Pytanie. Zarządzam nieruchomościami mieszkalnymi. W ramach zawieranej z klientami umowy nie świadczę takich usług jak np. sprzątanie, konserwacja, usuwanie śmieci, usługi ochrony. W związku z tym wynagrodzenie, które pobieram, nie obejmuje wynagrodzenia za te czynności. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT? Odpowiedź. Stosownie do §  3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Finansów z …

Zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomościami Read More »

Koncepcja uchwał negatywnych

W ustawie o własności lokali niezależnie od tego, w jaki sposób określony jest przedmiot uchwały, podejmuje się ją w sposób pozytywny. Głosowanie „przeciw” nie powoduje przegłosowania uchwały o treści przeciwnej do proponowanej. W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca może żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Sąd doszedł do wniosku, że przedmiotem …

Koncepcja uchwał negatywnych Read More »

Uszkodzenie klatki przez firmę remontową

Pytanie. Osoby wykonujące remont dla jednego z właścicieli lokali uszkodziły klatkę schodową, zdarły farbę, porysowały ściany i uszkodziły barierkę. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Co powinna zrobić wspólnota? Odpowiedź. Wspólnota ma prawo wystąpić z regresem do wykonawcy prac, który ponosi winę za swoje działania. Jeśli podmiot ten można było uznać za profesjonalnie świadczący usługi remontowo-budowlane, …

Uszkodzenie klatki przez firmę remontową Read More »

Jeden budynek – kilka ksiąg wieczystych?

Dopuszczalne i spotykane w praktyce jest lokalizowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi na dwóch działkach ewidencyjnych stanowiących jedną nieruchomość z odrębną księgą wieczystą. Niekiedy jednak zdarzają się sytuacje, że taki budynek z wyodrębnionymi lokalami znajduje się na kilku działkach ewidencyjnych stanowiących odrębne nieruchomości z własnymi księgami wieczystymi. Czy w świetle ustawy o własności …

Jeden budynek – kilka ksiąg wieczystych? Read More »

Uchwała nieistniejąca

Koncepcja uchwały nieistniejącej zakłada, że do uchwały nigdy nie doszło, a więc nie miało miejsca zdarzenie prawne, które w jakikolwiek sposób mogłoby być traktowane jako uchwała podmiotu prawa, działającego w formule podejmowania uchwał. Nieistnienie uchwały wyklucza w ogóle skutek w postaci jej wyeliminowania z obrotu – nie można wyeliminować z obrotu czegoś, czego nigdy w …

Uchwała nieistniejąca Read More »

Przewiń do góry