Prawo

Dane z systemu monitoringu

Przedmiotem kontroli sądu była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) stwierdzająca naruszenie przez skarżącą spółkę, administrującą wspólnotą mieszkaniową, przepisów RODO w związku z przetwarzaniem bez podstawy prawnej danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego stosowanego we wspólnocie oraz nakładająca na spółkę karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, stwierdzając, że …

Dane z systemu monitoringu Read More »

Czy wspólnota może odłączyć media?

Niezwykle istotnym elementem stanowiącym o naruszeniu prawa było zawarte w uchwale stwierdzenie, że odcięcie ciepłej wody nastąpi w momencie wszczęcia postępowania. Wspólnota przypisała sobie możliwość stosowania swego rodzaju zabezpieczenia, wkraczając w ten sposób w uprawnienia sądu. Ustawa z 24 września 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 85 poz. 388 ze zm., …

Czy wspólnota może odłączyć media? Read More »

Fikcyjne obciążenie nieruchomości

Jak wspólnota mieszkaniowa może walczyć z właścicielem mieszkania, który wiedząc, że utraci płynność finansową, świadomie zadłuża swój lokal? Właściciel nieruchomości przewidział, że niedługo utraci płynność finansową. Wierzyciele niczego się nie spodziewają, ponieważ dotychczasowe zobowiązania reguluje na bieżąco. Właściciel zdecydował się uchronić lokal mieszkalny spod egzekucji i ustalił z żoną, że się rozwiodą. Żona złożyła pozew …

Fikcyjne obciążenie nieruchomości Read More »

Pilny remont czynnością zwykłego zarządu?

Remont altany śmietnikowej to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Czy nagła i pilna potrzeba remontu pozwalająca utrzymać rzecz w należytym stanie może to zmienić? W myśl art. 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 ze zm., dalej: uwl) właściciel lokalu może zaskarżyć …

Pilny remont czynnością zwykłego zarządu? Read More »

Odpowiedzialność dewelopera za niesprawne okna

Pytanie. Kupiłem mieszkanie w 2019 r. Jestem jego pierwszym właścicielem. Budynek został oddany do użytku w 2016 r. W ostatnich dniach zauważyłem problem z funkcjonowaniem – otwieraniem i zamykaniem jednego z okien. Zgłosiłem to zarządcy. Zajął się on sprawą i przysłał do mieszkania pracownika z ramienia generalnego wykonawcy. Ten sprawdził okno i stwierdził, że nie …

Odpowiedzialność dewelopera za niesprawne okna Read More »

Roszczenie o zużycie wody trzeba udowodnić

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Wspólnota udowodniła, że w lokalu stanowiącym własność pozwanej znajdował się nieopomiarowany punkt poboru wody, lecz nie wykazała, że pozwana faktycznie zużyła wskazaną w pozwie ilość wody. Podstawę prawną powództwa stanowił przepis art. 13 i 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o …

Roszczenie o zużycie wody trzeba udowodnić Read More »

Elektroniczne głosowanie uchwał

Czy ustawa o własności lokali dopuszcza możliwość elektronicznego głosowania nad uchwałami? Czy adres e-mail, na który wspólnota przesyła informację o podjęciu uchwały, musi być wskazany przez właściciela lokalu? Korespondencja pomiędzy zarządem, zarządcą lub administratorem a członkami wspólnoty prowadzona drogą cyfrową (najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej, choć może to być również portal, komunikator internetowy, aplikacja mobilna, …

Elektroniczne głosowanie uchwał Read More »

Czy nowa uchwała automatycznie uchyla poprzednią?

Prawo spółdzielcze oraz ustawa o własności lokali nie zawierają pojęcia „wygaśnięcie uchwały” czy „automatyczne uchylenie”. Czy podjęcie nowej uchwały wymaga uchylenia poprzedniej? Artykuł 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 ze zm., dalej: uwl) nie określa, z jakim roszczeniem można wystąpić na …

Czy nowa uchwała automatycznie uchyla poprzednią? Read More »

Doniczki na balkonie

Pytanie. Czy istnieje przepis regulujący, w jaki sposób powinny być zamontowane skrzynki z kwiatami na balkonie (na zewnątrz czy wewnątrz)? W jakich dokumentach wspólnoty szukać takich informacji? Odpowiedź. Nie istnieje przepis prawa, który reguluje wprost kwestię sposobu montażu skrzynki z kwiatami na balkonie. Uzasadnienie. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z …

Doniczki na balkonie Read More »

Dodatek specjalny – Kongres Zarządców Nieruchomości

Specjalny dodatek do grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Zmieniona formuła, nadal aktualne i ważne tematy.   Koronawirus nie odpuszcza, my także nie. Planowaliśmy spotkać się z Czytelnikami osobiście podczas XI Kongresu Zarządców Nieruchomości. Epidemia zweryfikowała jednak nasze plany. Dlatego zamiast Kongresu przygotowaliśmy specjalny dodatek „Kongres Zarządców Nieruchomości” do grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Treść merytoryczna pozostała zgodna …

Dodatek specjalny – Kongres Zarządców Nieruchomości Read More »

Przewiń do góry