Technika

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku

W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane są dźwigi, które były wykonane według dawnych wymagań technicznych. Jedną z możliwości zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenia poboru energii jest instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie. Do zagadnienia można podejść co najmniej na kilka sposobów. Jeden z nich zakłada przeprowadzenie ekspertyzy opierającej się m.in. wywiadzie środowiskowym, przeglądzie dokumentacji i …

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku Read More »

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 …

Remont instalacji gazowej Read More »

Jakie drzwi zamontować?

Pytanie. Administracja wspólnoty poprosiła właściciela lokalu o przywrócenie do stanu pierwotnego sposobu zamontowania drzwi wejściowych do lokalu. Zdaniem administracji drzwi powinny otwierać się w stronę lokalu, nie w stronę korytarza. Otwierane na zewnątrz lokalu stanowią potencjalne zagrożenie dla współmieszkańców, a także w przypadku zagrożenia – utrudnią lub uniemożliwią akcję ratunkową. Administracja zakreśliła przy tym krótki, …

Jakie drzwi zamontować? Read More »

Segregacja odpadów na osiedlu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zarządy, zarządcy i administratorzy nieruchomości dwoją się i troją, aby tak zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właściciele lokali nie ponosili konsekwencji gapiostwa i ignorancji innych właścicieli czy tymczasowych mieszkańców osiedli. Z jakich rozwiązań technicznych i organizacyjnych mogą …

Segregacja odpadów na osiedlu Read More »

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw

Historia kształtowania przestrzeni publicznych dla dzieci ma już niespełna 200 lat, a jej analiza pokazuje, jak różnorodnie rozumiano potrzebę aranżowania takich miejsc. Dyskusje dotyczące idealnego placu zabaw toczą się także współcześnie, a uczestnikami tych debat są projektanci, rodzice, nauczyciele, inwestorzy, a niekiedy i same dzieci. Przemierzając ulice naszych miast, spotykamy wiele tzw. katalogowych placów zabaw, …

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw Read More »

Ochrona przeciwpożarowa w pigułce

Bezpieczeństwo pożarowe wielorodzinnych budynków mieszkalnych to bardzo złożone zagadnienie. Aby płynnie poruszać się po podstawowych przepisach, należy sięgnąć do różnych źródeł. Podpowiadamy: gdzie uregulowano podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej, kto jest odpowiedzialny za stan ochrony przeciwpożarowej, kto, jak i z jakimi organami może załatwiać sprawy związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej oraz dlaczego w obszarze ochrony przeciwpożarowej …

Ochrona przeciwpożarowa w pigułce Read More »

Wspólnota inwestuje w monitoring

Temat montażu i eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego pojawia się na zebraniu praktycznie każdej wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli ta kwestia nie została jeszcze poruszona przez mieszkańców, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości. W budynkach względnie nowych, które posiadają również halę garażową, jest to często temat pierwszych rozmów z właścicielami lokali. Warto być …

Wspólnota inwestuje w monitoring Read More »

Kiedy uruchomić ogrzewanie?

Pytanie. Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący zarządcę lub wspólnotę mieszkaniową do uruchomienia ogrzewania? Odpowiedź. Aktualnie w Polsce brakuje uregulowań prawnych precyzyjnie określających datę, w której w budynku mieszkalnych wielolokalowym należy włączyć ogrzewanie, oraz określających czas, na jaki ma ono być uruchomione. Uzasadnienie. Jednakże istnieją przepisy, które co prawda w sposób dość ogólny określają, czym jest …

Kiedy uruchomić ogrzewanie? Read More »

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 …

Remont instalacji gazowej Read More »

Cyfrowe platformy do zarządzania nieruchomościami

Pandemia COVID-19 wymusiła niezwykle istotne zmiany w sposobie działania wielu organizacji, przede wszystkim w zakresie powszechnego wprowadzenia pracy zdalnej. Firmy dostrzegły, że jest to możliwe i w wielu przypadkach nie pogarsza efektów pracy. W dużej mierze dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. W ogromnej większości wspólnot nie doszły do skutku roczne zebrania sprawozdawcze, …

Cyfrowe platformy do zarządzania nieruchomościami Read More »

Przewiń do góry