Technika

Wątpliwe obowiązki opomiarowania zużycia energii

Dla konsumenta bardzo silnym bodźcem jest ponoszony przez niego koszt związany z zakupem ciepła lub nośnika ciepła. Jeśli wie, ile zużywa energii i ile to kosztuje, aby zredukować koszty, może swoje zachowania na bieżąco korygować. Przepisy dyrektywy 2018/2002 dotyczące opomiarowania zużycia ciepła i ciepłej wody licznikami ze zdalnym odczytem mają kreować wśród konsumentów zachowania energooszczędne. …

Wątpliwe obowiązki opomiarowania zużycia energii Read More »

Zaproszenie na Targi Clean Expo Poland 2023

W programie wiele interesujących wydarzeń: panele dyskusyjne, pokazy i prezentacje najnowszych rozwiązań technologicznych oraz spotkania z ekspertami branżowymi.   Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na tegoroczną edycję Targów Clean Expo Poland 2023, które odbędą się w dniach 28–30 marca 2023 w Nadarzynie koło Warszawy, w centrum targowo-wystawienniczym Ptak Warsaw Expo. Organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Czystości. …

Zaproszenie na Targi Clean Expo Poland 2023 Read More »

Monitoring we współwłasnościowym garażu

Wspólnota nie jest uprawniona do podejmowania uchwał nie odnoszących się do kwestii związanych z zarządem nieruchomością wspólną, ale do przedmiotu współwłasności w znaczeniu prawnorzeczowym. Nie zmienia tego fakt, że np. w pomieszczeniu garażowym znajdują się elementy konstrukcji budynku oraz infrastruktury technicznej, które mogłyby nadawać lokalowi cechy nieruchomości wspólnej. Przyjęta w ocenianej przez sąd uchwale reguła …

Monitoring we współwłasnościowym garażu Read More »

Jak nowe technologie zmieniają wspólnoty?

Prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wymaga od zarządcy szerokiej wiedzy i organizacji szeregu działań. Praktycznie w każdym zakresie dostępne jest odpowiednie oprogramowanie. Od systemów do obsługi mieszkańców, poprzez wewnętrzne CRM-y umożliwiające spójne planowanie przeglądów, remontów, modernizacji i tworzenie procedur. Systemy pomagają rozliczać media, a także gromadzić, archiwizować i przetwarzać dane związane ze stanem konkretnych instalacji. Kontrola zarządzanych …

Jak nowe technologie zmieniają wspólnoty? Read More »

Współwłasność instalacji wodnej

Sąd uznał, że przedmiotem współwłasności przymusowej była instalacja wodna we wspólnych częściach budynku oraz w lokalach nieposiadających liczników. W lokalach, w których liczniki zainstalowano – współwłasność przymusowa obejmowała instalację w granicach do zaworu poprzedzającego licznik. Sąd stwierdził, że art. 25 ust. 1a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. …

Współwłasność instalacji wodnej Read More »

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku

W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane są dźwigi, które były wykonane według dawnych wymagań technicznych. Jedną z możliwości zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenia poboru energii jest instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie. Do zagadnienia można podejść co najmniej na kilka sposobów. Jeden z nich zakłada przeprowadzenie ekspertyzy opierającej się m.in. wywiadzie środowiskowym, przeglądzie dokumentacji i …

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku Read More »

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 …

Remont instalacji gazowej Read More »

Jakie drzwi zamontować?

Pytanie. Administracja wspólnoty poprosiła właściciela lokalu o przywrócenie do stanu pierwotnego sposobu zamontowania drzwi wejściowych do lokalu. Zdaniem administracji drzwi powinny otwierać się w stronę lokalu, nie w stronę korytarza. Otwierane na zewnątrz lokalu stanowią potencjalne zagrożenie dla współmieszkańców, a także w przypadku zagrożenia – utrudnią lub uniemożliwią akcję ratunkową. Administracja zakreśliła przy tym krótki, …

Jakie drzwi zamontować? Read More »

Segregacja odpadów na osiedlu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zarządy, zarządcy i administratorzy nieruchomości dwoją się i troją, aby tak zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właściciele lokali nie ponosili konsekwencji gapiostwa i ignorancji innych właścicieli czy tymczasowych mieszkańców osiedli. Z jakich rozwiązań technicznych i organizacyjnych mogą …

Segregacja odpadów na osiedlu Read More »

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw

Historia kształtowania przestrzeni publicznych dla dzieci ma już niespełna 200 lat, a jej analiza pokazuje, jak różnorodnie rozumiano potrzebę aranżowania takich miejsc. Dyskusje dotyczące idealnego placu zabaw toczą się także współcześnie, a uczestnikami tych debat są projektanci, rodzice, nauczyciele, inwestorzy, a niekiedy i same dzieci. Przemierzając ulice naszych miast, spotykamy wiele tzw. katalogowych placów zabaw, …

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw Read More »

Scroll to Top