Technika

fot. Pixabay

Fotowoltaika dla wspólnot – poradnik Bison Energy

Grant OZE sprawił, że wspólnoty mieszkaniowe chcą poprawić swoją sytuację finansową, inwestując w fotowoltaikę na dachach swoich budynków. Zarządco – wiemy, co to dla Ciebie znaczy. Wybór wykonawcy ma długotrwały wpływ na koszty utrzymania, ale też relacje ze wspólnotą. Kluczowe, aby wybrać firmę, która poza wykonaniem, zagwarantuje sukces projektu w ramach grantu. W tym artykule, […]

Fotowoltaika dla wspólnot – poradnik Bison Energy Read More »

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy

Podczas dyskusji w trakcie XIV Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości z dużym zainteresowaniem spotkały się takie tematy, jak rękojmia za wady nieruchomości wspólnej, w tym uprawnienia właścicieli lokali, wygaśnięcie roszczeń, umowy cesji, a także propozycje zmian w ustawie o własności lokali. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników, w tym zarządzających zasobem TBS oraz SIM.   Program konferencji był

Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy Read More »

Wątpliwe obowiązki opomiarowania zużycia energii

Dla konsumenta bardzo silnym bodźcem jest ponoszony przez niego koszt związany z zakupem ciepła lub nośnika ciepła. Jeśli wie, ile zużywa energii i ile to kosztuje, aby zredukować koszty, może swoje zachowania na bieżąco korygować. Przepisy dyrektywy 2018/2002 dotyczące opomiarowania zużycia ciepła i ciepłej wody licznikami ze zdalnym odczytem mają kreować wśród konsumentów zachowania energooszczędne.

Wątpliwe obowiązki opomiarowania zużycia energii Read More »

Zaproszenie na Targi Clean Expo Poland 2023

W programie wiele interesujących wydarzeń: panele dyskusyjne, pokazy i prezentacje najnowszych rozwiązań technologicznych oraz spotkania z ekspertami branżowymi.   Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na tegoroczną edycję Targów Clean Expo Poland 2023, które odbędą się w dniach 28–30 marca 2023 w Nadarzynie koło Warszawy, w centrum targowo-wystawienniczym Ptak Warsaw Expo. Organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Czystości.

Zaproszenie na Targi Clean Expo Poland 2023 Read More »

Monitoring we współwłasnościowym garażu

Wspólnota nie jest uprawniona do podejmowania uchwał nie odnoszących się do kwestii związanych z zarządem nieruchomością wspólną, ale do przedmiotu współwłasności w znaczeniu prawnorzeczowym. Nie zmienia tego fakt, że np. w pomieszczeniu garażowym znajdują się elementy konstrukcji budynku oraz infrastruktury technicznej, które mogłyby nadawać lokalowi cechy nieruchomości wspólnej. Przyjęta w ocenianej przez sąd uchwale reguła

Monitoring we współwłasnościowym garażu Read More »

Jak nowe technologie zmieniają wspólnoty?

Prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wymaga od zarządcy szerokiej wiedzy i organizacji szeregu działań. Praktycznie w każdym zakresie dostępne jest odpowiednie oprogramowanie. Od systemów do obsługi mieszkańców, poprzez wewnętrzne CRM-y umożliwiające spójne planowanie przeglądów, remontów, modernizacji i tworzenie procedur. Systemy pomagają rozliczać media, a także gromadzić, archiwizować i przetwarzać dane związane ze stanem konkretnych instalacji. Kontrola zarządzanych

Jak nowe technologie zmieniają wspólnoty? Read More »

Współwłasność instalacji wodnej

Sąd uznał, że przedmiotem współwłasności przymusowej była instalacja wodna we wspólnych częściach budynku oraz w lokalach nieposiadających liczników. W lokalach, w których liczniki zainstalowano – współwłasność przymusowa obejmowała instalację w granicach do zaworu poprzedzającego licznik. Sąd stwierdził, że art. 25 ust. 1a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r.

Współwłasność instalacji wodnej Read More »

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku

W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane są dźwigi, które były wykonane według dawnych wymagań technicznych. Jedną z możliwości zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenia poboru energii jest instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie. Do zagadnienia można podejść co najmniej na kilka sposobów. Jeden z nich zakłada przeprowadzenie ekspertyzy opierającej się m.in. wywiadzie środowiskowym, przeglądzie dokumentacji i

Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku Read More »

Remont instalacji gazowej

Pytanie. Na ścianie budynku wspólnoty (wspólnota liczy 4 lokale) znajduje się skrzynka gazowa, do której prowadzą zardzewiałe rury. Kto powinien wymienić ten fragment instalacji gazowej? Odpowiedź: Obowiązek wymiany zużytych części instalacji gazowej (wewnętrznej) spoczywa na wspólnocie. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964

Remont instalacji gazowej Read More »

Jakie drzwi zamontować?

Pytanie. Administracja wspólnoty poprosiła właściciela lokalu o przywrócenie do stanu pierwotnego sposobu zamontowania drzwi wejściowych do lokalu. Zdaniem administracji drzwi powinny otwierać się w stronę lokalu, nie w stronę korytarza. Otwierane na zewnątrz lokalu stanowią potencjalne zagrożenie dla współmieszkańców, a także w przypadku zagrożenia – utrudnią lub uniemożliwią akcję ratunkową. Administracja zakreśliła przy tym krótki,

Jakie drzwi zamontować? Read More »

Scroll to Top