Wspólnota Mieszkaniowa

Skutki podatkowe najmu dachu

Umieszczenie masztu telefonii komórkowej na dachu budynku na podstawie zawartej umowy jako takie nie stanowi realizacji zadań mieszkaniowych ciążących na wspólnocie. Czy jednak przychody wspólnoty uzyskiwane z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód podlegają zwolnieniu z ustawy o CIT? Wspólnota mieszkaniowa osiąga przychody z najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii …

Skutki podatkowe najmu dachu Read More »

Uprzywilejowanie wspólnoty w postępowaniu egzekucyjnym

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii toczą się prace nad przygotowaniem nowelizacji dotyczącej ustawy o własności lokali. Jest to więc stosowny moment, aby zgłosić propozycję rozwiązania prawnego dotyczącego uprzywilejowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu egzekucyjnym. Czy lepiej przyznać wspólnocie mieszkaniowej „przywilej” w postępowaniu egzekucyjnym, czy może zdolność upadłościową? Coraz więcej opłat „właścicielskich” obciąża z mocy ustawy …

Uprzywilejowanie wspólnoty w postępowaniu egzekucyjnym Read More »

Powszechność dostępu do ksiąg wieczystych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ujawniania numerów ksiąg wieczystych. Ocena RPO koresponduje z argumentacją Prezesa UODO, który w decyzji administracyjnej nakazał zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z zadowoleniem przyjął informację, że Rzecznik Praw Obywatelskich …

Powszechność dostępu do ksiąg wieczystych Read More »

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy

Pytanie. Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT? Odpowiedź. Nie, nie jest możliwe dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 …

Koszty podatkowe z odpisów na fundusz remontowy Read More »

Podział środków z funduszu remontowego

Pytanie. Wspólnota składa się z dwóch bloków i posiada jedno wspólne konto, na którym gromadzi środki na fundusz remontowy. Czy taki stan jest dopuszczalny prawnie? Czy można dokonać podziału tak, aby każdy blok miał swoje indywidualne konto na fundusz remontowy? Odpowiedź. Tak, taki stan jest prawnie dopuszczalny. Można dokonać podziału, aby każdy blok miał swoje …

Podział środków z funduszu remontowego Read More »

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw

Historia kształtowania przestrzeni publicznych dla dzieci ma już niespełna 200 lat, a jej analiza pokazuje, jak różnorodnie rozumiano potrzebę aranżowania takich miejsc. Dyskusje dotyczące idealnego placu zabaw toczą się także współcześnie, a uczestnikami tych debat są projektanci, rodzice, nauczyciele, inwestorzy, a niekiedy i same dzieci. Przemierzając ulice naszych miast, spotykamy wiele tzw. katalogowych placów zabaw, …

Trendy w projektowaniu miejskich placów zabaw Read More »

Najem lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości – 26 maja 2022 r., online. Umowa najmu lokalu, a w szczególności lokalu mieszkalnego niezmiennie statuuje się jako zagadnie problemowe. Szczególnie w ostatnich latach multiplikacja regulowanych rodzajów umów najmu jak też pojawienie się w praktyce nowych jej form takich jak najem krótkoterminowy czy też najem zwrotny rodzi nowe kontrowersje. …

Najem lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda Read More »

Hipoteka obciążona długami

Ochrona osób nabywających lokale mieszkalne ma charakter priorytetowy. Nabywcy takich lokali od dewelopera nie mają bowiem innych możliwości ochrony swego majątku. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała, że nabywcy lokali mają prawo do przeniesienia na nich własności lokalu bez obciążeń i hipotek zabezpieczających wierzytelności innych kontrahentów sprzedawcy. W omawianej sprawie małżonkowie, którzy …

Hipoteka obciążona długami Read More »

Właściciela należy zawiadomić o zebraniu

Nie można jednoznacznie przełożyć kwestii niezawiadomienia członka wspólnoty o zebraniu na ilość głosów oddanych na tym zebraniu „za” bądź „przeciw” uchwale. Należy brać pod uwagę, że w przypadku uchwał głosowanych na zebraniach osoba niezawiadomiona o zebraniu nie dość, że nie ma możliwości oddania głosu, to nie ma również możliwości zabrania głosu przed aktem głosowania, a …

Właściciela należy zawiadomić o zebraniu Read More »

Obowiązek usunięcia przecieku

Pytanie. Czy istnieje obowiązek usunięcia przecieku dachu pomimo zaskarżonej uchwały dotyczącej planu remontów i eksploatacji przez jednego z członków wspólnoty? Odpowiedź. Sam fakt zaskarżenia uchwały nie wstrzymuje jej wykonania. Wynika to wprost z art. 25 ustawy o własności lokali. Także małe wspólnoty mieszkaniowe nie powinny – w sprawie przecieku dachu – być ograniczone wolą jednego …

Obowiązek usunięcia przecieku Read More »

Przewiń do góry