Wspólnota Mieszkaniowa

Dwuosobowa wspólnota

Pytanie. Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lokali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod przepisy ustawy o własności lokali? Odpowiedź. Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym podlega przepisom ustawy …

Dwuosobowa wspólnota Read More »

Montaż szyldu na elewacji

Elewacja stanowi element nieruchomości wspólnej. Czy wspólnota zawsze musi wyrazić zgodę na zainstalowanie na niej reklamy lub urządzenia chłodniczego? W doktrynie i judykaturze jednolicie przyjmuje się, że umieszczenie reklamy bądź szyldu na elewacji budynku wykracza poza normalne przeznaczenie tej części nieruchomości wspólnej, także wówczas, gdy dane oznaczenie jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w lokalu …

Montaż szyldu na elewacji Read More »

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód?

Wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków zarządu, zarówno pełniących tę funkcję w przeszłości, jak i tych przyszłych. Ubezpieczenie ma charakter otwarty, tzn. obejmuje wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem wspólnotą, bez wskazania imiennie osób ubezpieczonych. Polisa ma charakter bezimienny, co oznacza, że osobami ubezpieczonymi są osoby pełniące w okresie objętym ubezpieczeniem funkcję …

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód? Read More »

Mieszkania na dobry start

Program „Mieszkania na start” przez pięć lat swojego funkcjonowania zmienił życie wielu młodych płocczan. Pomógł im w usamodzielnieniu się i rozwinięciu skrzydeł. Zmienił także oblicze miasta. Znaczna część lokali powstała w odrestaurowanych od podstaw kamienicach w śródmieściu. Młodzi ludzie z Płocka, których nie stać na własne mieszkanie mogą wynająć lokal od miasta i spokojnie skupić …

Mieszkania na dobry start Read More »

Sąd nie rozstrzyga o racji moralnej

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego jest rozwiązaniem korzystniejszym, niż stałe ponoszenie zawyżonych kosztów dostarczania ciepła poprzez przestarzałą instalację. Rolą sądu nie jest wyrażanie generalnych poglądów na stosunki panujące w danej wspólnocie poprzez wydanie orzeczenia prewencyjnego, ani też przyznawanie którejkolwiek ze stron sporu racji moralnej. Sąd uznał, że zarzuty powódki odnośnie rzekomego braku możliwości wymiany węzła cieplnego miały …

Sąd nie rozstrzyga o racji moralnej Read More »

Jedno miejsce, dwa samochody

Pytanie. W garażu należącym do wspólnoty mamy duże miejsca parkingowe. Niektórzy właściciele, posiadający mniejsze samochody, parkują na jednym miejscu dwa samochody. Czy takie działanie jest prawnie dozwolone? Niektóre samochody wystają poza miejsca parkingowe i zajmują części wspólne. Odpowiedź. Przepisy prawa nie zabraniają przechowywania dwóch samochodów na jednym miejscu postojowym, jednakże należy pamiętać, by parkując w …

Jedno miejsce, dwa samochody Read More »

Przychód ze zwrotu zaliczek

Pytanie. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna odprowadzić zaliczkowy podatek CIT do urzędu skarbowego w przypadku, gdy zwróci właścicielowi  nadpłatę za rozliczenie mediów za 2020 r. na jego rachunek bankowy? Odpowiedź. Wspólnota mieszkaniowa nie musi odprowadzić zaliczkowego podatku CIT w przypadku, gdy zwróci właścicielowi na jego rachunek bankowy nadpłatę za rozliczenie mediów za 2020 r. Uzasadnienie. Istota …

Przychód ze zwrotu zaliczek Read More »

Rozliczenie centralnego ogrzewania

Kwestie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania we wspólnocie często budzą kontrowersje i są źródłem konfliktów pomiędzy właścicielami lokali. Jak prawidłowo rozliczyć CO w częściowo ocieplonym budynku? Przenikalność termiczna ścian i stropów oraz liczne, zwłaszcza w starszym budownictwie, mostki termiczne powodują przepływ ciepła od lokali, w których panuje wyższa temperatura, do lokali chłodniejszych. Skutkuje to tym, że …

Rozliczenie centralnego ogrzewania Read More »

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W minionym roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wprowadziło to szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Teraz standardowa premia termomodernizacyjna stanowi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. – Standardowa premia termomodernizacyjna może w łatwy sposób zostać zwiększona …

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Read More »

Przewiń do góry