Wspólnota Mieszkaniowa

Rozliczenie centralnego ogrzewania

Kwestie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania we wspólnocie często budzą kontrowersje i są źródłem konfliktów pomiędzy właścicielami lokali. Jak prawidłowo rozliczyć CO w częściowo ocieplonym budynku? Przenikalność termiczna ścian i stropów oraz liczne, zwłaszcza w starszym budownictwie, mostki termiczne powodują przepływ ciepła od lokali, w których panuje wyższa temperatura, do lokali chłodniejszych. Skutkuje to tym, że …

Rozliczenie centralnego ogrzewania Read More »

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W minionym roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wprowadziło to szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Teraz standardowa premia termomodernizacyjna stanowi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. – Standardowa premia termomodernizacyjna może w łatwy sposób zostać zwiększona …

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Read More »

Nowe możliwości dla budownictwa komunalnego w Polsce

Samorządy nadal odczuwają skutki pandemii, inwestują mniej, a potrzeby lokalnych społeczności nie znikają. Wielu Polaków wciąż czeka w kolejkach na mieszkanie komunalne. Nowy pakiet mieszkaniowy daje nadzieję, że budownictwo komunalne złapie wiatr w żagle, powstanie więcej mieszkań i kolejki oczekujących w końcu się skrócą. Jedną z najważniejszych zmian jest znaczący wzrost wysokości dofinansowania dla gmin, …

Nowe możliwości dla budownictwa komunalnego w Polsce Read More »

Uchwała nieistniejąca

Koncepcja uchwały nieistniejącej zakłada, że do uchwały nigdy nie doszło, a więc nie miało miejsca zdarzenie prawne, które w jakikolwiek sposób mogłoby być traktowane jako uchwała podmiotu prawa, działającego w formule podejmowania uchwał. Nieistnienie uchwały wyklucza w ogóle skutek w postaci jej wyeliminowania z obrotu – nie można wyeliminować z obrotu czegoś, czego nigdy w …

Uchwała nieistniejąca Read More »

Zakup pilotów do bramy

Pytanie. Na terenie wspólnoty posiadamy bramę wjazdową z siłownikiem. Proponowaliśmy, aby każdy z właścicieli otrzymał jednego pilota do bramy wjazdowej bezpłatnie (byłyby one opłacone ze środków wspólnoty), natomiast każdy kolejny pilot byłby indywidualnie opłacony przez właściciela lokalu. Niestety jeden z członków zarządu wymaga, aby każdy pilot był opłacany indywidualnie przez właściciela lokalu. Czy możemy zmuszać …

Zakup pilotów do bramy Read More »

Konflikt pomiędzy wspólnotą a właścicielem

Naruszenie interesu właściciela stanowi kategorię obiektywną ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Musi istnieć co najmniej znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. Uchwała naruszająca interesy właściciela lokalu lub naruszająca zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną to taka, która z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia jest dla skarżącego …

Konflikt pomiędzy wspólnotą a właścicielem Read More »

Czyścimy elewacje bez podatku i ciśnienia

Zima powoli dobiegła końca. Brudny, topniejący śnieg zostawił ślad na elewacjach nieruchomości. Jak przywrócić budynkowi dawny blask?  Zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zaczynają 2021 r. od wznowienia planowanych prac remontowych, których nie udało się zrealizować w 2020 r., lub od nowych planów obejmujących następne lata. Warto powrócić do tematu czyszczenia elewacji. Jest to istotne …

Czyścimy elewacje bez podatku i ciśnienia Read More »

Uszkodzenie skrzynki przez kuriera

Pytanie. Kurier zniszczył jedną ze skrzynek pocztowych w naszej wspólnocie. Złożyliśmy reklamację do firmy kurierskiej. Otrzymaliśmy informację, że zgodnie z prawem zakres reklamacji nie obowiązuje zniszczenia mienia. Ponadto w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że usługa związana z doręczeniem przesyłki realizowana była przez kuriera, ponoszącego ewentualną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody, inne niż związane z przesyłką. …

Uszkodzenie skrzynki przez kuriera Read More »

Roszczenie o zużycie wody trzeba udowodnić

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Wspólnota udowodniła, że w lokalu stanowiącym własność pozwanej znajdował się nieopomiarowany punkt poboru wody, lecz nie wykazała, że pozwana faktycznie zużyła wskazaną w pozwie ilość wody. Podstawę prawną powództwa stanowił przepis art. 13 i 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o …

Roszczenie o zużycie wody trzeba udowodnić Read More »

Elektroniczne głosowanie uchwał

Czy ustawa o własności lokali dopuszcza możliwość elektronicznego głosowania nad uchwałami? Czy adres e-mail, na który wspólnota przesyła informację o podjęciu uchwały, musi być wskazany przez właściciela lokalu? Korespondencja pomiędzy zarządem, zarządcą lub administratorem a członkami wspólnoty prowadzona drogą cyfrową (najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej, choć może to być również portal, komunikator internetowy, aplikacja mobilna, …

Elektroniczne głosowanie uchwał Read More »

Przewiń do góry