Zarządcy nieruchomości zjechali do Warszawy

Podczas dyskusji w trakcie XIV Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości z dużym zainteresowaniem spotkały się takie tematy, jak rękojmia za wady nieruchomości wspólnej, w tym uprawnienia właścicieli lokali, wygaśnięcie roszczeń, umowy cesji, a także propozycje zmian w ustawie o własności lokali. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników, w tym zarządzających zasobem TBS oraz SIM.  


Program konferencji był odpowiedzią na docierające do redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej” sygnały od czytelników. Gości przywitali Zdzisław Majewski, redaktor naczelny miesięcznika, który zwrócił uwagę na zmiany prawno-gospodarcze oddziałujące na funkcjonowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Joanna Rudzka, doradca podatkowy, wyjaśniła, jak poruszać się w gąszczu przepisów podatkowych. Zwróciła szczególną uwagę na obowiązkowy system KSeF, eFaktury oraz kwestię rozliczenia minimalnego podatku CIT. Izabela Drelich-Sikorska, radca w Wydziale Efektywności Energetycznej Budynków – Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiła sposoby pozbywania się azbestu z budynku, wskazując obowiązki zarządcy związane z funkcjonowaniem Bazy Azbestowej oraz możliwości finansowania takich przedsięwzięć w ramach projektów termomodernizacyjnych. Mateusz Górski, sekretarz redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej”, opowiedział, jak prowadzić profil firmowy w social mediach, m.in. w zakresie przygotowania i wyboru treści informacji oraz sposobu komunikacji treści.Dyskusję wzbudziło wystąpienie Marcina Celińskiego, zarządcy nieruchomości, wiceprezesa Lux Dom, który omówił problem rozliczenia ciepła z uwzględnieniem LAF. Ewa Ciołczyk, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, zwróciła uwagę na postanowienia umowne, które powinno się zawrzeć w każdej umowie o zarządzanie nieruchomością, szczególnie w zakresie kontaktu z deweloperem. Piotr Brogowski, ekspert, publikujący często na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, omówił najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach wspólnot mieszkaniowych, w tym związane z monitoringiem wizyjnym, głosowaniem częścią udziału oraz prawną kwalifikacją balkonów. Zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Karoliny Trzeciak-Wach, radcy prawnego, która przybliżyła kwestię rękojmi za wady nieruchomości wspólnej. Tradycyjnie wydarzenie zakończyła debata, tym razem nosiła ona tytuł „Najwyższy czas na nowelizację ustawy o własności lokali”. Poprowadził ją Zdzisław Majewski, a udział wzięły: dr hab. Iwona Szymczak, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Karolina Trzeciak-Wach oraz Barbara Grzesiek, zarządca nieruchomości, prezes zarządu Delegatury Kraków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Dyskutanci byli zgodni co do pilnej potrzeby zmiany ustawy m.in. w zakresie poprawienia skuteczności windykacji, co ułatwiłoby wprowadzenie przywileju związanego z dochodzeniem roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową i spółdzielnię w postępowaniu egzekucyjnym, dochodzenia zaległych świadczeń powstałych za poprzedniego właściciela lokalu, stworzenia rejestru wspólnot mieszkaniowych oraz ujednolicenia modelu zarządzania poprzez zrezygnowanie z dualizmu organów wykonawczych we wspólnocie mieszkaniowej.

Scroll to Top