Wspólnota Mieszkaniowa

Obowiązek usunięcia przecieku

Pytanie. Czy istnieje obowiązek usunięcia przecieku dachu pomimo zaskarżonej uchwały dotyczącej planu remontów i eksploatacji przez jednego z członków wspólnoty? Odpowiedź. Sam fakt zaskarżenia uchwały nie wstrzymuje jej wykonania. Wynika to wprost z art. 25 ustawy o własności lokali. Także małe wspólnoty mieszkaniowe nie powinny – w sprawie przecieku dachu – być ograniczone wolą jednego …

Obowiązek usunięcia przecieku Read More »

Zarzuty wobec wspólnoty a płacenie zaliczek

Obowiązek ponoszenia bieżących opłat wnoszonych w formie zaliczek na poczet kosztów zarządu ma charakter ustawowy, a zatem właściciel lokalu nie może bronić się zarzutem, że nie będzie ich na bieżąco ponosić z powodu zaniechań lub zaniedbań ze strony wspólnoty mieszkaniowej. Obowiązek ten jest niezależny od tego, czy wspólnota wywiązywała się ze swoich obowiązków, czy też …

Zarzuty wobec wspólnoty a płacenie zaliczek Read More »

Zasada niedziałania prawa wstecz

Pytanie. W listopadzie 2020 r. zarząd zaproponował uchwałę obniżającą czynsz z reklam na częściach wspólnych (w związku z pandemią). 31 maja 2021 r. uchwała została przegłosowana. W uchwale znalazła się informacja, że czynsz ulega obniżeniu od 1 kwietnia 2020 r. Czy w tym przypadku nie ma zastosowania zasada „prawo nie działa wstecz”? Odpowiedź. Wprawdzie istnieje …

Zasada niedziałania prawa wstecz Read More »

Dobrze spotkać się osobiście

Po roku przerwy związanej z pandemią COVID-19 po raz kolejny udało nam się osobiście spotkać podczas XII Kongresu Zarządców Nieruchomości. Jak co roku wydarzenie stanowiło miejsce ciekawych spotkań i wymiany dobrych praktyk. Dziękujemy, że byliście z nami! Pomimo niepewnej sytuacji pandemicznej kolejna edycja Kongresu Zarządców Nieruchomości przyciągnęła do Centrum Konferencyjnego West Gate bardzo dużą liczbę …

Dobrze spotkać się osobiście Read More »

Wspólnota wybiera bank

Liczba wspólnot mieszkaniowych w Polsce rośnie. Gromadzą one na rachunkach bankowych znaczące ilości pieniędzy, zaciągają wielomilionowe zobowiązania kredytowe, szukają nowych możliwości inwestycyjnych. Martwić może fakt, że tylko kilka banków na rynku oferuje usługi przeznaczone do obsługi wspólnot. Czym sugerować się przy ich wyborze? Współpraca wspólnoty mieszkaniowej z bankiem zazwyczaj zaczyna się od założenia rachunku. Następnie, …

Wspólnota wybiera bank Read More »

Gdy wspólnota odcina wodę dłużnikowi

Odcięcie ciepłej wody i centralnego ogrzewania zadłużonemu właścicielowi jest jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia przez wspólnotę swoich wierzytelności. Jak pokazuje praktyka, metoda taka jest bardziej skuteczna nie tylko od monitów i wezwań, ale często także od egzekucji komorniczych, w przypadku których nierzadko okazuje się, że dłużnik nie ma poza lokalem żadnego majątku do zajęcia, …

Gdy wspólnota odcina wodę dłużnikowi Read More »

Katowice – po prostu smart!

Katowice aspirują, aby dołączyć do czołówki inteligentnych miast, dokładając kolejne rozwiązania ułatwiające mieszkańcom życie. To właśnie informacja zwrotna od mieszkańców jest jednym z najważniejszych czynników przy tego typu wdrożeniach. Flagowym projektem wpisującym się w działanie inteligentnych miast jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA). To innowacyjne narzędzie, które wspiera się narzędziami sztucznej inteligencji, wyłapując niepokojące …

Katowice – po prostu smart! Read More »

Dwuosobowa wspólnota

Pytanie. Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lokali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod przepisy ustawy o własności lokali? Odpowiedź. Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym podlega przepisom ustawy …

Dwuosobowa wspólnota Read More »

Montaż szyldu na elewacji

Elewacja stanowi element nieruchomości wspólnej. Czy wspólnota zawsze musi wyrazić zgodę na zainstalowanie na niej reklamy lub urządzenia chłodniczego? W doktrynie i judykaturze jednolicie przyjmuje się, że umieszczenie reklamy bądź szyldu na elewacji budynku wykracza poza normalne przeznaczenie tej części nieruchomości wspólnej, także wówczas, gdy dane oznaczenie jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w lokalu …

Montaż szyldu na elewacji Read More »

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód?

Wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków zarządu, zarówno pełniących tę funkcję w przeszłości, jak i tych przyszłych. Ubezpieczenie ma charakter otwarty, tzn. obejmuje wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem wspólnotą, bez wskazania imiennie osób ubezpieczonych. Polisa ma charakter bezimienny, co oznacza, że osobami ubezpieczonymi są osoby pełniące w okresie objętym ubezpieczeniem funkcję …

Czy ubezpieczenie zarządu to przychód? Read More »

Scroll to Top