Nieruchomości pełne cyfrowych rozwiązań

Rozmowa z Markiem Lipskim, dyrektorem Biura Regionalnego Play w Warszawie

 

Słowo „cyfryzacja” jest dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki. Jakie znaczenie ma aktualnie infrastruktura telekomunikacyjna w wymiarze krajowym i lokalnym?

Szybki internet, cyfryzacja usług publicznych, dostęp do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci 5G – tego chcą zarówno mieszkańcy, samorządowcy, jak i biznes. Wyzwania stojące przed samorządami są duże – w najnowszej edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska plasuje się na 24. miejscu spośród 27 państw członkowskich UE. Wciąż tylko 34 proc. polskich gospodarstw domowych jest objętych technologią 5G. To dużo poniżej średniej unijnej wynoszącej 65 proc.

Mieszkańcy oczekują cyfrowej rewolucji na przykład w urzędach – zwłaszcza szybkości i łatwości załatwiania spraw administracyjnych. Niestety, często rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwia dalszą cyfryzację, wzbudza emocje. Tu kluczowa jest rola wszystkich stron społecznych w zakresie inicjowania i prowadzenia dobrego dialogu.

Play co roku buduje około tysiąca stacji bazowych telefonii mobilnej, dodatkowo w planach mamy dotarcie ze światłowodem do ponad 6 mln gospodarstw domowych. Ten plan nie będzie możliwy do zrealizowania bez współpracy z samorządami, spółdzielniami mieszkaniowymi, właścicielami nieruchomości. Prowadzimy dialog z mieszkańcami i odpowiadamy na wszystkie ich pytania po to, aby rozwiać wszelkie obawy i wątpliwości, które często towarzyszą inwestycjom takim jak stacje bazowe telefonii komórkowej.


Dlaczego Play inwestuje w relacje z zarządcami nieruchomości?

Rozbudowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej wymaga współpracy z wieloma partnerami. Na co dzień prowadzimy rozmowy, które dotyczą konkretnych inwestycji i często nie ma przestrzeni na pogłębiony dialog. Podczas kongresu możemy rozmawiać o wyzwaniach, które dotyczą nas wszystkich, a doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy, które wymusiły zwiększone zapotrzebowanie na dostępność nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej związane z pandemią czy wojną w Ukrainie, pokazują jak istotne jest, aby właśnie ta infrastruktura była sprawna i bezpieczna.


Jak zmienia się percepcja obywateli, jeśli chodzi o budowanie masztów i infrastruktury telekomunikacyjnej?

Jest coraz lepiej, ale wciąż jest wiele pracy przed nami. Dialog i edukacja są tutaj kluczowe. Często jedno spotkanie doprowadza do tego, że mieszkańcy rozumieją nasze potrzeby, ale przede wszystkim zyskują świadomość, że zaspokajamy też ich własne potrzeby.

Wiele stereotypów np. dotyczących wpływu na zdrowie czy otoczenie jest obalanych na podstawie międzynarodowych badań. Dodatkowo w tym roku naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opublikowali pierwszy w Polsce raport, badający wpływ stacji bazowej na wartość nieruchomości. Autorzy raportu „Stacje BTS, a ceny nieruchomości” dowiedli, że stawki zakupu mieszkań na rynku są regulowane w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej, kondygnację, a także odległość od szkół, komunikacji oraz innych lokali użyteczności publicznej. Okazuje się, że sąsiedztwo stacji bazowych nie wpływa negatywnie na wartość nieruchomości.


Co właściciel nieruchomości zyskuje na współpracy z operatorem?

Jesteśmy nastawieni na długoterminowe relacje z naszymi partnerami, dlatego oferujemy współpracę nawet na 10 lat. Dzięki decyzji o umieszczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej Play na nieruchomości, właściciel, na przykład wspólnota mieszkaniowa, otrzymuje regularnie wpłatę na konto z tytułu najmu miejsca. Środki te mogą posłużyć np. na spłatę kredytu przez wspólnotę czy realizację potrzebnych remontów. Do każdej lokalizacji podchodzimy jednak indywidualnie i chcemy współpracować zarówno z zarządcą nieruchomości jak i mieszkańcami. Dlatego zachęcam do rozmów i spotkań indywidualnych – zarówno podczas Kongresu Zarządców Nieruchomości jak i w toku codziennych spotkań.

Scroll to Top