Bezpłatne szkolenie online – cz. I

Zapraszamy Państwa do obejrzenia pierwszej części (30 minut) szkolenia: „Doświadczenia związane z wdrożeniem RODO – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych”.

Podczas szkolenia ekspert podzieli się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wprowadzonych 25 maja 2018 r. Skupi się na teoretycznych i praktycznych aspektach kontroli i ich konsekwencjach, przedstawi oraz omówi wyroki sądowe oraz orzeczenia PUODO dotyczące wspólnot mieszkaniowych.

 

Szkolenie dostępne jest pod linkiem: www.wm.info.pl/prenumerata

 

Całe szkolenie trwa ok. 1 h. Prowadzi je Piotr Brogowski – wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments Polska, integratora systemów teleinformatycznych, od ponad 10 lat członek zarządu właścicielskiego dużej (ponad 230 lokali) wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Stale publikujący na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanych ze współwłasnością nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.

 

Przedstawiamy poniżej tematykę szkoleń dla prenumeratorów w 2023 r. (dostępne od 2 stycznia 2023 r. na platformie webinarowej Klubu Prenumeratora):

 

1. Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce
Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień wiążących się z prawidłowym tworzeniem postanowień i innych pism egzekucyjnych: jak wskazywać podstawy prawne, jak formułować rozstrzygnięcie, uzasadnienie, jak sporządzić pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia. Wskazane zagadnienia omówione zostaną na przykładach najczęściej wydawanych pism egzekucyjnych.

 
2. Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi
Przedmiotem niniejszego szkolenia jest zapoznanie się z zakresem wprowadzonych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, w obecnym stanie prawnym, ale także w docelowym modelu doręczeń elektronicznych już po pełnym wdrożeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych w życie.

 
3. Polski Ład – wpływ na pracowników i pracodawców
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego wpływu znowelizowanych przepisów Ustawy o PIT na sytuację pracowników i pracodawców w Polsce. Przedstawię zasady wprowadzone/zmodyfikowane przez tzw. Nowy Ład i wyjaśnię, co ich uchwalenie spowoduje dla pracowników i pracodawców od 1 stycznia 2022. Posłużę się liczbami i przykładami praktycznymi.
 

4. Polski Ład – wpływ na pracowników i pracodawców – aspekty praktyczne
Zakres szkolenia obejmuje tematy:

Ulga dla klasy średniej, terminy składania wniosków, zasady rezygnacji, zbieg z innymi źródłami dochodu (działalność gospodarcza, emerytura),

Zwolnienie z podatku dla emerytów – na podstawie praktycznych przykładów

Zasady kalkulowania zaliczek na podatek według nowych zasad (m.in. niski przychód, zbieg źródeł przychodów a zaliczki na podatek)

Zasady aplikowania kwoty zmniejszającej podatek, m.in. w kontekście złożenia PIT-2

 Pozostałe tematy – koszty uzyskania przychodów, rozliczenie samotnych rodziców, ryczałtowy przychód od aut służbowych używanych dla celów prywatnych.

 

5. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

Szczególny nacisk zostanie położony na takie przesłanki ochrony jak:

– prawo do prywatności – oraz wyjątek od niej – osoba pełniąca funkcję publiczną. Jest to o tyle istotne, że gro wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczy właśnie prywatności osób pełniących funkcję publiczną.

– tajemnica przedsiębiorcy- sądy starają się odpowiedzieć po pierwsze jak ma się powyższe do tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz relacja z innymi ustawami. Również w tym zakresie- istnieje ciekawe orzecznictwo.

– w pozostałym zakresie – po krótce zostanie omówiona przesłanka informacji niejawnej etc. Kwestie te zostaną zasygnalizowane – z doświadczenia wynika, że podmioty o powyższe się raczej nie pytają.

 

6. Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Nieustająco problemy rodzi to, jak radzić sobie z wnioskami o udostępnienie, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika udostępniania informacji przetworzonej jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe. Niedoskonałość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz liczne niedomagania proceduralne tej regulacji powodują, że niezwykle istotna okazuje się znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych, które to w ramach swej aktywności wielokrotnie wypełnia swą interpretacją przestrzeń niezagospodarowaną przez ustawodawcę lub też wskazuje na ścieżki interpretacyjne, jakimi podążać powinny podmioty zobowiązane. O tych właśnie zagadnieniach będzie mowa podczas naszego webinaru poświęconego aktualnemu orzecznictwu z zakresu dostępu do informacji publicznej.

 

7. Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych

Podmioty publiczne prowadząc działalność w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych, coraz częściej wykorzystują, zdjęcia, filmy, zapisy audiowizualne oraz dźwiękowe, bywa, że tworzą memy, nabywają zdjęcia od różnych autorów, zlecają prowadzenie kont na portalach społecznościowych podmiotom zewnętrznym. W takich okolicznościach niezwykle istotna staje się kwestia ochrony wizerunku osób portretowanych, a także zapewnienie zgodności w przepisami dotyczącymi dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, praw autorskich. O tym wszystkim mowa podczas naszego szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wizerunku.

 

8. Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i nie tracić motywacji do działania

Podczas szkolenia przyjrzymy się temu czym właściwie jest stres i w jaki sposób powstaje, jak reaguje na bodźce stresowe organizm i jakie są skutki długotrwałego stresu. Świadomość tego mechanizmu pozwala na bardziej uważne podejście do sytuacji, które zazwyczaj wywołują stres oraz do własnych reakcji. Druga część szkolenia to przedstawienie możliwości radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w sposób krótkofalowy (w trakcie trwania stresującego bodźca) oraz długofalowy – jak budować swoją odporność psychiczną, krok po kroku, każdego dnia. Przyjrzymy się jak może nam pomóc inteligencja emocjonalna, kwestionowanie własnych przekonań, samokontrola, ale też w jaki sposób w radzeniu sobie ze stresem będzie nas wspierać równowaga psychiczna oraz jak ją osiągnąć.

 

9. Zarządzanie czasem pracy

Podczas webinaru przedstawimy kluczowe zagadnienia i metody z zakresu zarządzania czasem. Wskazane zostaną fundamentalne zasady podziału pracy między stałymi zadaniami oraz tymi, których każdego dnia nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak zapobiegać pojawiającym się w związku z nimi opóźnieniami w naszych zaplanowanych działaniach i obowiązkach? Znane wszystkim prawo Parkinsona jest faktycznie wprowadzeniem do użytecznych i łatwych do wprowadzanie zasad pomagających w organizacji własnego czasu pracy. Poznamy również zasady priorytetyzacji pracy, tak aby odróżniać to co jest istotne i najpilniejsze od tzw. ‘zjadaczy czasu’. Umiejętność lepszego kierowania swoim czasem przekłada się również na lepsze samopoczucie, zmniejszenie stresu. Na zakończenie webinaru przedstawimy metodę, którą jest łatwo wdrożyć w codzienne nawyki, a która gwarantuje największą poprawę samopoczucia i realnie bardzo szybko pozwala zmniejszyć obciążenie różnymi sprawami, jakie w ciągu dnia trafiają na nasze karteczki i notatniki tzw. ‘spraw do załatwienia’.

 

Dodatkowo prenumerator otrzymuje dostęp do 34 szkoleń sklasyfikowanych w 4 ścieżkach tematycznych, które udostępniliśmy Państwu w poprzednich latach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem www.wm.info.pl/prenumerata

Scroll to Top