Dzień: 2016-01-25

Kto wyczyści pojemniki na śmieci?

Rada gminy ma obowiązek określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku, kto odpowiada za czystość pojemników na śmieci. Niestety, wciąż nie ustalono jednej obowiązującej w całym kraju zasady. Stąd też co gmina, to inne przepisy. Za odorem wydobywającym się z kubłów na śmieci stoją rozkładające się w nich bakterie i drobnoustroje, które świetnie rozwijają się …

Kto wyczyści pojemniki na śmieci? Read More »

Reprezentacja zarządu przed sądem

Czy zawsze zarząd może reprezentować wspólnotę przed sądem? Czy sądowa reprezentacja wspólnoty przez zarząd może podlegać ograniczeniom, a jeśli tak, to w jakich przypadkach? A co się dzieje, gdy członek zarządu kwestionuje przed sądem uchwałę wspólnoty? Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity – DzU …

Reprezentacja zarządu przed sądem Read More »

Granice nieruchomości wspólnej

Dokładne określenie granic odpowiedzialności we wspólnocie mieszkaniowej za granice nieruchomości wspólnej stanowi poważny problem praktyczny i prawny. Jak więc radzić sobie z pojawiającymi się w tym zakresie wątpliwościami i jak odnajdować praktyczne rozwiązania? Początek każdego roku kalendarzowego to czas, kiedy zarządy wspólnot oraz zarządcy lub administratorzy nieruchomości rozpoczynają intensywne przygotowania do nadchodzących zebrań rozliczeniowych we …

Granice nieruchomości wspólnej Read More »

Nasadzenia zamiast opłat

Prawo pozwala właścicielowi nieruchomości na dokonanie nasadzeń w zamian za opłaty, które poniósłby za wycięcie drzewa lub krzewu. To sposób na oszczędzenie kosztów przez wspólnoty mieszkaniowe. (…) Rozwiązaniem budzącym duże zainteresowanie jest możliwość zniesienia opłat za wycinkę na rzecz obowiązku ich nasadzenia. To sposób na mniej kosztowne usunięcie drzewa czy krzewu także przez wspólnoty mieszkaniowe. …

Nasadzenia zamiast opłat Read More »

Zapisy prewencyjne w regulaminie rozliczeń

Czy wspólnota mieszkaniowa ma kompetencje do przyjmowania regulacji o charakterze prewencyjnym – w swoich uchwałach dotyczących regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków według radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy? Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Gmina W. reprezentowana przez – ZGM jest członkiem pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Wrzosowej w W. Gmina W. …

Zapisy prewencyjne w regulaminie rozliczeń Read More »

Zarządca identyfikuje i ogranicza kryzysy

Jak przygotować się organizacyjnie, mentalnie, finansowo na ewentualne kryzysy we wspólnocie mieszkaniowej? Jak identyfikować kryzys i oceniać jego naturę, zasięg i wagę? Jak ograniczać efekty negatywne kryzysu i jak likwidować sam kryzys? Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej napotyka czasami na mniej lub bardziej poważne przeszkody wynikające z przeróżnych okoliczności i przyczyn, które mogą być postrzegane jako kryzys …

Zarządca identyfikuje i ogranicza kryzysy Read More »

Rewitalizacja to szansa dla wspólnot i spółdzielni

Zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinni się aktywnie włączyć w proces rewitalizacji w swoim mieście, aby wpłynąć na jej przyszły kształt. To szansa wydźwignięcia zdegradowanych osiedli, budynków i podwórek ze stanu kryzysowego. Zniszczone kamienice w centrum miast, zaniedbane śródmiejskie podwórka czy ponure blokowiska to obrazek niejednego miasta. Problemy kilkudziesięciu lat zaniedbania, brak dbałości o …

Rewitalizacja to szansa dla wspólnot i spółdzielni Read More »

Zakup gazu u dostawcy prądu

Mamy już możliwość zakupu prądu i gazu od tego samego sprzedawcy. To oferta Dual fuel, w ramach której przedsiębiorstwa energetyczne równolegle sprzedają energię elektryczną i gaz. W Polsce największe grupy energetyczne wprowadzają lub już wprowadziły ofertę sprzedaży gazu. Kupując dwa produkty u jednego sprzedawcy, wspólnoty i spółdzielnie mogą liczyć na większy rabat oraz uproszczoną formę …

Zakup gazu u dostawcy prądu Read More »

Zima na dachach naszych budynków

Jak radzić sobie z zagrożeniami przy występowaniu nawisów śniegowych i sopli lodowych na różnych typach dachów? Poznajmy podstawowe zasady i mechanizmy związane z powstawaniem kryzysowych sytuacji na dachach naszych budynków. Temat śniegu na dachu zamyka cykl artykułów związanych z dachami starszego budownictwa. Remont kominów opisany w listopadowej „Wspólnocie Mieszkaniowej” oraz informacje o rurach spustowych deszczówki …

Zima na dachach naszych budynków Read More »

Przewiń do góry