Prawo pozwala właścicielowi nieruchomości na dokonanie nasadzeń w zamian za opłaty, które poniósłby za wycięcie drzewa lub krzewu. To sposób na oszczędzenie kosztów przez wspólnoty mieszkaniowe.

(…) Rozwiązaniem budzącym duże zainteresowanie jest możliwość zniesienia opłat za wycinkę na rzecz obowiązku ich nasadzenia. To sposób na mniej kosztowne usunięcie drzewa czy krzewu także przez wspólnoty mieszkaniowe. Taka zmiana umożliwiająca właścicielowi nieruchomości dokonania nasadzeń w miejsce opłat za dokonanie wycinki była postulowana przez Polski Związek Firm Deweloperskich, który od dłuższego czasu o to apelował. Deweloperzy argumentowali, że naliczenie opłat powinno być ostatecznością, a podstawową zasadą powinno być zastępowanie wyciętych drzew nowymi. Nowe brzmienie ustawy o ochronie przyrody zawiera zmiany, których celem jest poprawa efektywności kompensacji przyrodniczej polegającej na wykonaniu zasadzeń następczych za usuwane drzewa.

Aby móc skorzystać z zamiany opłat na nasadzenia, wspólnota mieszkaniowa powinna już na etapie wniosku o wycinkę wskazać w burmistrzowi czy prezydentowi miasta plan nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów (…)

 

Autor: Paulina Sobczyk

Całość tekstu w numerze 1/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top