Mamy już możliwość zakupu prądu i gazu od tego samego sprzedawcy. To oferta Dual fuel, w ramach której przedsiębiorstwa energetyczne równolegle sprzedają energię elektryczną i gaz. W Polsce największe grupy energetyczne wprowadzają lub już wprowadziły ofertę sprzedaży gazu. Kupując dwa produkty u jednego sprzedawcy, wspólnoty i spółdzielnie mogą liczyć na większy rabat oraz uproszczoną formę rozliczeń czy kontaktu ze sprzedawcą w ramach jednej firmy.

Gaz ziemny obok węgla i ropy naftowej jest jednym z najistotniejszych dla energetyki paliw kopalnych. Wykorzystywany jest na szeroką skalę w gospodarkach krajowych, przemyśle oraz gospodarstwach domowych. Używany jest również w znacznej mierze do produkcji energii elektrycznej. Eksploatacja gazu jest na tle pozostałych paliw najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego, stąd też szacuje się, że jako jedyne paliwo tego rodzaju zwiększy swój udział w bilansie światowym do 2035 roku.

Przełamywanie monopolu

Obecnie w Polsce mamy 6,6 mln gospodarstw domowych korzystających z gazu (na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki). Pomimo wolno postępującej liberalizacji rynku gazu udział przedsiębiorstw obrotu spoza GK PGNiG w krajowym rynku gazu ziemnego powoli wzrasta. W 2012 roku wynosił 4,78 proc., natomiast w 2014 roku 6,00 proc. Rozwój konkurencyjności bliźniaczego rynku sektora energii elektrycznej pozwala jednak sądzić, że proces uwolnienia rynku gazu będzie stale postępować. Dowodem są aktualnie nowo pojawiające się oferty sprzedażowe, działania związane z planowaną rozbudową połączeń transgranicznych oraz oddanie do użytku gazoportu w Świnoujściu.

Polski rynek gazu to przykład rynku monopolistycznego, gdzie działalność poszukiwawczo-wydobywczą w 100 proc. kontroluje jedna grupa kapitałowa – PGNiG. Blisko 70 proc. gazu zużywanego w Polsce pochodzi z importu, przede wszystkim z Rosji, ale również z Niemiec i Czech. Około 30 proc. tego surowca wydobywa się w Polsce. W związku z wysoką barierą wejścia w segmenty przesyłowe i dystrybucyjne główne działania konkurencyjne skupiają się wokół segmentu sprzedaży, co jest jednak procesem w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Ceny surowca podlegają taryfikacji i kontroli URE – organu regulacyjnego, co znacząco wpływa na pełne uwolnienie mechanizmów rynkowych wpływających na wzrost konkurencyjności.

Wypadkową liberalizacji rynku energii w Polsce jest tzw. oferta dual fuel, umożliwiająca odbiorcy zakup prądu i gazu od tego samego sprzedawcy. Dual fuel to oferta, w ramach której przedsiębiorstwa energetyczne równolegle sprzedają energię elektryczną i gaz. W Polsce największe grupy energetyczne wprowadzają lub już wprowadziły ofertę sprzedaży gazu. Według styczniowego raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki liczba zmian sprzedawcy gazu systematycznie rośnie. Jednym z czynników przewagi rynkowej jest możliwość wyboru oferty dual fuel. Blisko połowa odbiorców podpisujących umowę gazową decyduje się równocześnie także na zakup energii elektrycznej. Z perspektywy klienta dual fuel to realna oszczędność pieniędzy i czasu. Kupując dwa produkty u jednego sprzedawcy, może liczyć na większy rabat oraz uproszczoną formę rozliczeń czy kontaktu ze sprzedawcą w ramach jednej firmy. Założeniem TAURONU jest wytworzenie synergii poprzez wykorzystanie zasobów i procesów stosowanych do masowej sprzedaży energii elektrycznej. Takie działanie wpływa na obniżenie kosztów stałych sprzedaży i pozwoli na uzyskanie atrakcyjnej ceny gazu. Konkurencja w branży energii elektrycznej jest coraz większa, zaś sprzedawcy gazu również nie pozostają w tyle i wprowadzają do oferty energię elektryczną. Podążając za rynkiem europejskim, największe spółki obrotu energią zwrócą się w najbliższym czasie w stronę dual fuel. W związku z tym dla TAURON Sprzedaż sp. z o.o. wprowadzenie do oferty produktu gazowego stało się koniecznością w celu utrzymania możliwości skutecznego konkurowania na rynku energii.

Oszczędność pieniędzy i czasu

Rozpoczęcie masowej sprzedaży gazu nastąpiło w sierpniu 2015. Zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży, pierwsza oferta jest skierowana do klientów kupujących gaz do celów grzewczych. W pierwszej kolejności oferta została zaprezentowana klientom TAURON Sprzedaż, kupującym energię elektryczną, którzy korzystają również z paliwa gazowego.

Produkt sprzedawany jest w opcji kontraktu dwu- lub trzyletniego z zabezpieczeniem ceny na okres działania cennika. Cena produktu składa się z części zmiennej i części stałej. Oszczędności dla klientów używających gaz do ogrzewania wynoszą kilkaset złotych w skali roku.

Oferta gazowa w TAURONIE to nie tylko atrakcyjna, niska cena gazu. To także podwójne zabezpieczenie budżetu dzięki mechanizmowi „Bezpieczny Wybór”. Dzięki niemu atrakcyjność ceny, którą klient uzyskuje zawierając umowę, zostaje utrzymana przez cały czas obowiązywania cennika, który dla klienta jest bardzo korzystny.

 

Autor: Leszek Torc

Całość tekstu w numerze 12/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Tabela ceny i stawki sprzedaży paliwa gazowego

Grupa taryfowa OSD Stawka zmienna brutto w gr za 1 kWh Opłata abonamentowa brutto w zł za miesiąc
Grupa taryfowa Sprzedawcy WA W-1.1

W-1.2

12,749 gr

12,749 gr

3,27 zł

4,53 zł

W-2.1

W-2.2

12,749 gr

12,749 gr

6,14 zł

7,34 zł

W-3.6

W-3.9

12,749 gr

12,749 gr

7,34 zł

9,54 zł

W-4 12,749 gr 20,42 zł
Prezentowane w powyższej tabeli ceny i stawki dotyczą jedynie sprzedaży paliwa gazowego i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Aby otrzymać całkowity koszt zakupu, należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.

 

 

Scroll to Top