Zima na dachach naszych budynków

Jak radzić sobie z zagrożeniami przy występowaniu nawisów śniegowych i sopli lodowych na różnych typach dachów? Poznajmy podstawowe zasady i mechanizmy związane z powstawaniem kryzysowych sytuacji na dachach naszych budynków.

Temat śniegu na dachu zamyka cykl artykułów związanych z dachami starszego budownictwa. Remont kominów opisany w listopadowej „Wspólnocie Mieszkaniowej” oraz informacje o rurach spustowych deszczówki zawarte w grudniowym wydaniu to tematy, które tworzą jedną całość.

Spokojni są administratorzy, którzy mają budynki nowsze lub ci, którzy mają pochylenie połaci dachowych do wnętrza budynku. Pozostali na pewno musieli walczyć w okresie zimowym z soplami i nawisami śniegowo-lodowymi. W naszym klimacie całkowite wyeliminowanie sopli i nawisów śniegowych bez zastosowania instalacji rozmrażania rynien lub usuwania sopli jest prawie niemożliwe. Instalację elektryczną do rozmrażania można traktować jako zabezpieczenie wspomagające, przy równoczesnym przestrzeganiu zasad opisanych poniżej. Dla ułatwienia korzystania przez administratorów z zawartych w tym artykule uwag, spróbuję usystematyzować te informacje w zależności od typu dachu.

Dachy płaskie z odwodnieniem wewnętrznym

Wspólnoty mieszkaniowe posiadające w swoich zasobach budynki nowe, bez rur spustowych zewnętrznych, lub budynki ze spadkami dachów do wewnątrz mają na pewno mniej kłopotów. Opady śniegu znacznie przekraczające obciążenia normowe są sporadyczne i przy przekroczeniu wartości krytycznych grubości warstwy śniegu można zarządzić odśnieżanie dachu. Przy sprawdzaniu zalegającej na dachu pokrywy śnieżnej należy zwrócić szczególną uwagę na grubość zlodowaceń śniegowych lub występowanie warstwy lodu w rejonie wpustów dachowych. Obciążenia od zlodowaceń i lodu są znacznie większe.

Ustalenie wartości krytycznych grubości warstwy śniegu dla danego dachu jest sprawą indywidualną związaną z jego ukształtowaniem i konstrukcją. Po awariach dachów wielkopowierzchniowych normowe obciążenie od śniegu zostało podniesione. Dotyczy to konstrukcji dachów projektowanych wg nowej normy. Nasze konstrukcje dachów mogą być liczone wg starej normy z mniejszymi obciążeniami. Przy wątpliwościach ustalenia wartości krytycznych sugeruję wykonanie jednorazowych obliczeń kontrolnych z uwzględnieniem nowych norm i przy dalszej eksploatacji budynku korzystanie z zaleceń wynikających z tych sprawdzeń.

 

Autor: MGR INŻ. WOJCIECH TAJCHERT

inspektor nadzoru, Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami „APART”

Całość tekstu w numerze 1/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top