2015-09-08

Kodeks klubowy receptą na ciszę nocą w Warszawie?

Miasto stołeczne Warszawa wydało właśnie „Kodeks dobrych praktyk dotyczący funkcjonowania klubokawiarni w przestrzeni publicznej”. Dokument ma pomóc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy osobami chcącymi się dobrze bawić „na mieście” i właścicielami lokali a mieszkańcami, którzy w tym samym czasie chcą spokojnie przespać noc. Idzie lato, a wraz z nim nie tylko piękna pogoda, która będzie cieszyć […]

Kodeks klubowy receptą na ciszę nocą w Warszawie? Read More »

„Geometria” nieruchomości wspólnot

Rozliczenie powierzchni lokali w budynkach nieruchomości wspólnoty winno mieć miejsce tylko w granicach prawnych wraz ze wzmianką, które lokale położone są w granicach nieruchomości w całości, a które tylko w części. Odrębna własność lokalu jest jedną z form własności nieruchomości. Formą najbardziej skomplikowaną. Konstrukcja prawa odrębnej własności lokalu polega na nierozerwalnym współistnieniu łącznie trzech praw,

„Geometria” nieruchomości wspólnot Read More »

Murale na naszych ścianach

Sztuka zwana w Polsce muralami staje się coraz bardziej popularna. organizatorzy festiwalu murali „traffic Design” w Gdyni zauważają, że wśród mieszkańców wzrasta zainteresowanie tym rodzajem malowideł na elewacjach do tego stopnia, że zgłasza się do nich coraz więcej właścicieli kamienic, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, które chciałyby gościć na swoich ścianach artystów współpracujących z festiwalem. Firmy

Murale na naszych ścianach Read More »

Odsprzedaż mediów a zwolnienia od VAT

Czy wspólnota mieszkaniowa jako czynny podatnik VAT prawidłowo stosuje zwolnienia od podatku VAT od od sprzedaży mediów. Dotyczy to wody, energii cieplnej, odbioru ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wywozu nieczystości? Właściciel lokalu jako członek wspólnoty ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Odsprzedaż mediów a zwolnienia od VAT Read More »

Inspekcja na dachach płaskich

Przystępując do ekspertyzy stropodachu, zarządca powinien określić jego rodzaj, a następnie zapoznać się z posiadaną dokumentacją techniczną przeprowadzonych remontów i napraw oraz z ewentualnymi wcześniejszymi ekspertyzami. W większości budynków wielorodzinnych, szczególnie w starych budynkach z wielkiej płyty, występują dachy płaskie, tzw. stropodachy. Wskutek eksploatacji ulegają zużyciu, a gdy ich wartość użytkowa osiąga wartość graniczną, powinny

Inspekcja na dachach płaskich Read More »

Przychód ze sprzedaży strychu

Czy przychód, jaki uzyska wspólnota mieszkaniowa ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na cele mieszkaniowe, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy dochód z tego tytułu będzie przeznaczony na zasilenie funduszu remontowego? Uzyskany dochód

Przychód ze sprzedaży strychu Read More »

Parkingi jako środki trwałe

Czy wspólnota ma prawo zaliczyć budowle parkingów, zarówno wybudowane na własnym, jak i cudzym gruncie, do własnych środków trwałych podlegających amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne od tych parkingów będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów? W skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzą wyłącznie stanowiące odrębną własność lokale użytkowe, a żaden z lokali nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Parkingi jako środki trwałe Read More »

Co lepsze: ocieplanie nowe czy dodatkowe?

Właściciele i zarządcy ocieplonych przed laty budynków często stają przed dylematem: czy usunąć pierwotne ocieplenie, a następnie zainstalować nowe na odpowiednio przygotowanych, odkrytych ścianach, czy też dołożyć kolejne ocieplenie na już istniejącym, a wykonanym przed wielu laty? Technologia ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą (obecnie ETICS) stała się powszechna w naszym kraju w latach

Co lepsze: ocieplanie nowe czy dodatkowe? Read More »

System CCTV– przygotowanie i realizacja

W dobie intensywnego rozwoju elektroniki i komputerów mamy do czynienia z ciągłymi zmianami jakości urządzeń i standardów oprogramowania. Z pozoru łatwa inwestycja może przysporzyć wielu problemów niejednej wspólnocie. Coraz popularniejszym zabezpieczeniem nieruchomości jest system monitoringu wizyjnego (CCTV – Closed Circuit TeleVision). Wspólnoty bardzo chętnie rozbudowują systemy lub wykonują je od podstaw, aby jak najlepiej zabezpieczyć

System CCTV– przygotowanie i realizacja Read More »

Uciążliwy hałas w garażach

Niechciane dźwięki przenikające z podziemnych parkingów potrafią być wyjątkowo uciążliwe. Na podziemnych kondygnacjach ulokowana bywa instalacja wentylacyjna, a nawet klimatyzacja. Jak sobie radzić, gdy hałas przenika do stref, w których ludzie mieszkają lub pracują? Parking podziemny to miejsce, które spada na koniec listy podczas wyposażania budynku mieszkalnego. Przestrzenie te nie są reprezentacyjne, nie przekładają się

Uciążliwy hałas w garażach Read More »

Scroll to Top