System CCTV– przygotowanie i realizacja

W dobie intensywnego rozwoju elektroniki i komputerów mamy do czynienia z ciągłymi zmianami jakości urządzeń i standardów oprogramowania. Z pozoru łatwa inwestycja może przysporzyć wielu problemów niejednej wspólnocie.

Coraz popularniejszym zabezpieczeniem nieruchomości jest system monitoringu wizyjnego (CCTV – Closed Circuit TeleVision). Wspólnoty bardzo chętnie rozbudowują systemy lub wykonują je od podstaw, aby jak najlepiej zabezpieczyć mienie oraz zapewnić bezpieczeństwo.

Pierwsze kroki

Na początku zarząd wspólnoty powinien rozważyć weryfikację potrzeb swojej nieruchomości. Pamiętajmy, że nawet najlepiej przygotowana inwestycja nie będzie miała racji bytu, jeżeli większość właścicieli nie przegłosuje stosownej uchwały z akceptacją kosztów danej inwestycji. Warto zatem dopytać mieszkańców na zebraniu lub w formie ankiety i rozpoznać ich potrzeby oraz stanowisko odnośnie do montażu/rozbudowy instalacji. Jeżeli jest taka wola właścicieli, to należy zastanowić się, w jaki sposób przystąpić do realizacji inwestycji. Firm świadczących usługi montażu systemów zabezpieczeń na rynku nie brakuje, jednak zbieranie ofert już na tym etapie rzadko kiedy pozwoli nam na dokonanie odpowiedniego wyboru.

Warto zatem rozważyć zatrudnienie do tego specjalisty – niezależnego technika lub inżyniera (np. ogólnopolskiego stowarzyszenia), który opracuje koncepcję systemu. Z pewnością istotne będzie określenie standardu technologii oraz parametrów poszczególnych elementów systemu, rozmieszczenie kamer, umiejscowienie urządzeń nagrywających. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem może być również poddanie pod ocenę naszego specjalisty ofert złożonych przez ewentualnych wykonawców oraz nadzoru nad wykonaniem systemu i jego odbioru. Wynagrodzenia specjalistów w zakresie zabezpieczeń zaczynają się od kwoty tysiąca złotych i dochodzą do kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych w zależności od wielkości nieruchomości. Należy mieć na uwadze, że specjalista może dokonać analizy nie tylko w zakresie systemu CCTV, ale również wielu innych elementów, jak ochrona, alarmy, SKD (system kontroli dostępu) itp.

Jeżeli zdecydujemy się na zatrudnienie specjalisty, to z pewnością pozostanie bezsporny fakt przygotowania koncepcji systemu oraz jego wyceny. Dzięki temu właściciele będą mogli podjąć racjonalną decyzję w oparciu o profesjonalny dokument przygotowany przez niezależną osobę. Poruszana kwestia może być o tyle istotna, że często w przypadkach pochopnego montażu systemów pojawiają się standardowe pytania: dlaczego taki system, dlaczego takie kamery, dlaczego w tym miejscu itd. W przypadku posiadania koncepcji takie pytania zejdą na drugi plan, gdyż w dokumencie będą określone najbardziej newralgiczne elementy nieruchomości i wskazanie potrzeby ich zabezpieczenia. Jeżeli zdecydujemy się na przygotowanie koncepcji, powinniśmy mieć na uwadze koszty wspomniane powyżej, na których wydatkowanie zgodę musi wyrazić wspólnota. Jeżeli uzgodniony koszt nie będzie wysoki, warto uwzględnić tę kwotę w planie gospodarczym. Jeżeli taka forma przekracza nasze możliwości finansowe, to z pewnością warto przegłosować osobną uchwałę na ten temat, czerpiąc środki z funduszu remontowego czy też poprzez powołanie osobnego funduszu celowego. Niezależnie od tego, na którą formę się zdecydujemy, po przegłosowaniu uchwały możemy zlecić pierwszy etap działań, tj. wykonanie koncepcji i przygotowanie szacunkowej wyceny. (…)

 

Autor: Wojciech Dworzyński

Całość tekstu w numerze 06/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top