2019-07-15

Wymeldowanie z licytowanego lokalu

Pytanie: W naszej wspólnocie toczy się obecnie proces licytacji komorniczej mieszkania  jednego z właścicieli. Obecnie właściciel nie przebywa w lokalu, ale jego wyposażenie ciągle tam jest. Co zrobić, by w chwili nabycia lokalu nowy właściciel mógł wymeldować z niego dłużnika? Odpowiedź: Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości […]

Wymeldowanie z licytowanego lokalu Read More »

Koszty administrowania nieruchomością a przychody z najmu dachu pod antenę telefonii komórkowej

Wspólnota Mieszkaniowa ponosi koszty gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, m.in. administrowanie nieruchomością, konserwacje, remonty, utrzymanie czystości części wspólnej, które finansowane są zarówno z wpłat właścicieli, jak i przychodów uzyskanych z wynajmu dachu. Obecnie przeprowadzone zostały remonty kominów oraz dachu. Czy, skoro przychody z najmu dachu podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT, to mogą być one pomniejszone o koszty ich

Koszty administrowania nieruchomością a przychody z najmu dachu pod antenę telefonii komórkowej Read More »

Wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie RODO

Jednym z najczęstszych zarzutów podnoszonych wobec RODO jest ogólność zapisów tego rozporządzenia, która powoduje liczne wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne. Tym cenniejsze są więc oficjalne wytyczne organów państwowych w zakresie ochrony danych osobowych. Tego typu wytyczne zawiera opublikowany w końcu listopada 2018 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji dokument „RODO – poradnik dla sektora fintech”. Wbrew literalnej nazwie

Wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie RODO Read More »

Koszty administrowania nieruchomością a przychody z najmu dachu

Wspólnota mieszkaniowa ponosi koszty gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, m.in. administrowanie nieruchomością, konserwacje, remonty, utrzymanie czystości części wspólnej, które finansowane są zarówno z wpłat właścicieli, jak i przychodów uzyskanych z wynajmu dachu. Obecnie przeprowadzone zostały remonty kominów oraz dachu. Czy, skoro przychody z najmu dachu podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT, to mogą być pomniejszone o koszty ich uzyskania,

Koszty administrowania nieruchomością a przychody z najmu dachu Read More »

Szafa w garażu podziemnym

Nasza wspólnota mieszkaniowa nie posiada wewnętrznego regulaminu dotyczącego użytkowania podziemnej hali garażowej. Chcielibyśmy postawić na miejscu postojowym niewielką metalową szafkę. W środku znajdowałby się m. in. odkurzacz, ścierki do czyszczenia oraz butelki z płynami (olej, płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy). Czy w świetle obowiązujących przepisów możemy ją postawić? Odpowiedź. W świetle istniejących przepisów istnieje

Szafa w garażu podziemnym Read More »

Zawiadomienie o zebraniu drogą elektroniczną

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej może wysłać zawiadomienie o zebraniu wspólnoty drogą elektroniczną aby zminimalizować koszty? Czy takie zawiadomienie o zebraniu jest skuteczne? Czy można odejść od tradycyjnego wysyłania listu poleconego? Jeżeli członkowie wspólnoty lub zarząd czy zarządca chcą wprowadzić możliwość wysyłania zawiadomień o zebraniu w formie elektronicznej, to powinno to zostać przewidziane w uchwale właścicieli

Zawiadomienie o zebraniu drogą elektroniczną Read More »

Czy odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu jest solidarna

Kwestia ustalenia rodzaju odpowiedzialności (solidarnej lub singularnej) współwłaścicieli lokalu za zobowiązania wobec wspólnoty ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia windykacji roszczeń i ewentualnej ich egzekucji. Warto zatem dokładanie zbadać, kiedy mamy do czynienia z jej poszczególnymi rodzajami. Stosownie do brzmienia art. 207 kodeksu cywilnego (dalej: kc) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z

Czy odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu jest solidarna Read More »

Wezwanie do zapłaty sposobem na dłużników i wsparciem dla zarządców

Mobilizacja dłużników do spłaty długów wielu zarządcom nieruchomości wciąż kojarzy się z czymś skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym. Ale  może to być całkiem łatwe. Zarządcę, wspólnotę czy spółdzielnię może przynajmniej częściowo wyręczyć w tym zadaniu BIG InfoMonitor, który już dziś wysyła w imieniu zainteresowanych klientów tysiące wezwań do zapłaty miesięcznie, co często skutkuje spłatą zaległości. Informuje

Wezwanie do zapłaty sposobem na dłużników i wsparciem dla zarządców Read More »

Scroll to Top