Wezwanie do zapłaty sposobem na dłużników i wsparciem dla zarządców

Mobilizacja dłużników do spłaty długów wielu zarządcom nieruchomości wciąż kojarzy się z czymś skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym. Ale  może to być całkiem łatwe. Zarządcę, wspólnotę czy spółdzielnię może przynajmniej częściowo wyręczyć w tym zadaniu BIG InfoMonitor, który już dziś wysyła w imieniu zainteresowanych klientów tysiące wezwań do zapłaty miesięcznie, co często skutkuje spłatą zaległości. Informuje także, jakie są konsekwencje niepłacenia za mieszkanie. Dzięki temu koszty wysyłki korespondencji mogą być znacznie niższe, niż gdy realizuje się ją samodzielnie.

Niekiedy już samo pismo sygnowane znakiem Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor może zmobilizować do zapłacenia zaległego czynszu. Jak wynika z obserwacji BIG InfoMonitor, pierwsze wezwanie do zapłaty, o ile jest wysłane szybko, skłania do działania nawet dwie trzecie dłużników. Dlatego ważne jest, aby o zaległą płatność upomnieć się jak najszybciej. Reagowanie dopiero wtedy, gdy lokatorowi czy właścicielowi uzbiera się kilka tysięcy złotych zaległości, może skutecznie utrudnić odzyskanie należności.

Dlatego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i jednostki samorządu terytorialnego, próbując odzyskać miliony złotych zaległych czynszów i opłat za wynajem lokali, coraz częściej wysyłają pisma ostrzegawcze sygnowane znakiem Rejestru Dłużników. Jeśli to nie pomaga, osoby uporczywie niepłacące, wpisują do rejestru.

– Co zrobić, aby nawet oporni dłużnicy spłacili zobowiązania? Przede wszystkim taka osoba musi mieć motywację do płacenia. Jeśli nie zapłaci za prąd, dostawca go odetnie. Niezapłacone w terminie podatki – to też dość dotkliwe sankcje, nie mówiąc już o niespłacanych kredytach, o które natychmiast upomni się bank. Niestety, wielu mieszkańcom wydaje się, że niezapłacenie czynszu nie rodzi żadnych nieprzyjemnych skutków. Takie myślenie zmienia się dopiero gdy  osoba znajdzie się w rejestrze dłużników – zaznacza Łukasz Rączkowski, ekspert Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. – Osoby zgłoszone do rejestru prowadzonego przez nasze biuro mogą mieć kłopoty z wzięciem kredytu, pożyczki, zawarciem umowy z dostawcą internetu czy operatorem telefonii komórkowej. Również zakupy na raty sprzętu AGD lub RTV mogą być utrudnione. Tak świadomość działa mobilizująco na dłużników i dzięki temu wiele podmiotów odzyskuje należności – dodaje.

Scroll to Top