2015-09-10

Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej

Czy istnieje bezwzględna konieczność zapewnienia wymaganych szerokości i długości dróg ewakuacyjnych, wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe czy doprowadzenia odpowiedniej drogi pożarowej do obiektu? Jakie są możliwości spełnienia takich wymagań w sposób inny, niż to wprost nakazują przepisy prawa? Zakres i sposób spełniania wymagań ochrony ppoż. spędza sen z powiek niejednemu zarządcy nieruchomości. Analiza aktualnego stanu …

Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej Read More »

Uciążliwa działalność w bliskim sąsiedztwie

Nie każdy obyczaj, nie każdy sposób korzystania i nie każde przeznaczenie lokalu są akceptowane przez sąsiadów. Co wcale nie oznacza, że każdemu zastrzeżeniu sąsiadów można nadać uzasadnienie prawne. Budynek wspólnoty mieszkaniowej jest szczególnym miejscem życia i aktywności użytkowników lokali. Komfort mieszkania w lokalach sąsiednich i tych położonych nieco dalej warunkują nasze obyczaje, wrażliwość, kultura osobista, …

Uciążliwa działalność w bliskim sąsiedztwie Read More »

Dokąd zmierza zawód zarządcy nieruchomości?

Jak będzie się zmieniał zakres usług w zarządzaniu nieruchomościami? Co będą obejmować usługi towarzyszące, mniej lub bardziej związane z tradycyjnym zakresem zarządzania? Jak firmy winny się dostosowywać do potrzeb różnych klientów? Czy i w jakim zakresie czeka zarządców ewentualna zmiana standardów, zakresów i innych parametrów świadczonych usług? Po uwolnieniu zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w …

Dokąd zmierza zawód zarządcy nieruchomości? Read More »

Immisje czyli kłopotliwy sąsiad

Właściciel nieruchomości ma obowiązek dołożyć starań, by zakłócenia nie przekraczały przeciętnej miary wynikającej ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jak dokonać oceny, czy „przeciętna miara” nie została przekroczona? Jakie środki może podjąć właściciel lokalu narażonego na immisje? Zakaz naruszania cudzej własności obejmuje nie tylko bezpośrednią ingerencję, jak wtargnięcie na cudzą posiadłość, ale też tzw. …

Immisje czyli kłopotliwy sąsiad Read More »

Czy pełnomocnik może mieć pełnomocnika?

Każdy właściciel lokalu może ustanowić pełnomocnika do wszystkich spraw związanych z jego relacjami ze wspólnotą mieszkaniową jak i do głosowania nad uchwałami. Kwestie pełnomocnictwa są kluczowe przy podejmowaniu uchwał, zwłaszcza gdy pełnomocnik reprezentuje właściciela większościowego. Czy pełnomocnik może mieć pełnomocnika? Każdy właściciel lokalu może ustanowić pełnomocnika do wszystkich spraw związanych z jego relacjami ze wspólnotą …

Czy pełnomocnik może mieć pełnomocnika? Read More »

Termoizolacja pianą systemową

Poprawa efektywności energetycznej budynków to jeden z priorytetów zarządców nieruchomości. Wyeliminowanie strat ciepła poprzez odpowiednią izolację termiczną budynków przekłada się na niższe koszty ich utrzymania i obniżenie rachunków za ogrzewanie nawet do 50 proc. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą teraz skorzystać ze środków unijnych i otrzymać dofinansowanie planowanych inwestycji. Pierwsze konkursy mają zostać ogłoszone jeszcze …

Termoizolacja pianą systemową Read More »

Scroll to Top