2015-08-31

Nowoczesne sposoby zarządzania nieruchomościami

System informatyczny IAN Interaktywna Administracja Nieruchomości to CRM stworzony z myślą o specjalistach z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Jego głównym celem jest wsparcie oraz zautomatyzowanie procesów związanych z utrzymaniem i administrowaniem budynkami. Umieszczenie systemu w chmurze internetowej gwarantuje dostęp do niezbędnych danych z dowolnego urządzenia i miejsca, a modułowa budowa pozwala na dowolne konfigurowanie przydatnych …

Nowoczesne sposoby zarządzania nieruchomościami Read More »

Monitoring wizyjny – na odpowiedzialność wspólnoty

Instalacja systemu monitoringu we wspólnocie mieszkaniowej jest zgodna z prawem, ale pod pewnymi warunkami. To na wspólnocie, a nie na zarządzającym w jej imieniu monitoringiem, ciążą prawa i obowiązki administratora danych osobowych.(…) Czy jednak wobec braku regulacji ustawowej można założyć, że w przedmiotowej kwestii nie obowiązują żadne reguły? Zdecydowanie nie. W takiej sytuacji musimy bowiem …

Monitoring wizyjny – na odpowiedzialność wspólnoty Read More »

Pojemniki na odpady

Jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy gospodarowania pojemnikami na odpady. Kto w nowym systemie ma obowiązek zakupienia tych pojemników, a także ile, jakiego rodzaju, pojemności i koloru powinno ich być – to najczęstsze z pytań przysyłanych do nas przez Czytelników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 …

Pojemniki na odpady Read More »

Pompa ciepła – pompą oszczędności

Pompa ciepła jest praktycznie bezobsługowa, nie wymaga stałej konserwacji i przeglądów. Te i inne zalety sytuują ją wyżej niż kotły olejowe i słabo sprawdzające się w naszym klimacie kolektory słoneczne. Może być instalowana także w dużych budynkach. Na pozór pompa ciepła jest urządzeniem nielogicznym. Transportuje energię nie z miejsca ciepłego do chłodnego, ale odwrotnie. Proces …

Pompa ciepła – pompą oszczędności Read More »

Zdalny odczyt mediów będzie standardem

Obowiązkiem zarządcy budynku jest zakup, zamontowanie i odczyt wodomierzy, a także ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w mieszkaniach. Co oferują producenci i jak poruszać się w szerokiej ofercie rynkowej? Przedstawiamy podstawowe kryteria doboru tych urządzeń do lokalu mieszkalnego oraz najnowsze tendencje na rynku. Przy wyborze modelu wodomierza kryterium absolutnie niezbędnym do uwzględnienia jest spodziewany nominalny …

Zdalny odczyt mediów będzie standardem Read More »

Gromadzenie środków na funduszu remontowym

W naszym bloku (2 klatki, 35 lokali) wymienić instalację c.o. Jest to zamierzenie na co najmniej 3 lata, jako że członkowie naszej wspólnoty nie należą do osób zamożnych. Sposobem finansowania tego remontu mogą być tylko kilkuletnie, ratalne wpłaty członków wspólnoty na fundusz remontowy, poprzedzone oczywiście stosowną uchwałą. Pytanie brzmi: jak zabezpieczyć te środki na kolejne …

Gromadzenie środków na funduszu remontowym Read More »

Długotrwałe zaległości – aspekty prawne i praktyczne

Wspólnota powinna dochodzić od dłużników nie tylko kwoty głównej należności, ale również odsetek i kosztów postępowania sądowego. Bezpodstawne zaniechanie dochodzenia należnych odsetek może być zakwalifikowane jako działanie na jej szkodę. W odniesieniu do członków wspólnoty, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego wnoszenia opłat zaliczkowych związanych z utrzymaniem swoich lokali, a monity i wezwania do …

Długotrwałe zaległości – aspekty prawne i praktyczne Read More »

Balkony do remontu

Mieszkania w naszym budynku są wyposażone w balkony, które zostały wadliwie wybudowane. Każdy balkon jest częściowo zabudowany pionową płytą, która stanowi część elewacji, i to na styku tej płyty i podłogi balkonu, po zewnętrznej stronie, odpada tynk. Problem dotyczy ok. połowy balkonów w bloku. Część mieszkańców chce, żeby wspólnota sfinansowała remont balkonów, bo cały budynek …

Balkony do remontu Read More »

Refakturowanie przez wspólnotę

Zakup przez wspólnotę usług służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków wspólnoty powinien być refakturowany. W przypadku lokali gminnych wspólnota nie może jednak wystawić faktur VAT na najemców lokali użytkowych czy mieszkalnych, ponieważ nie są oni właścicielami lokali. Temat refakturowania nie znika z Państwa korespondencji nadsyłanej do redakcji, przypominamy więc ponownie podstawowe zasady. O tym, …

Refakturowanie przez wspólnotę Read More »

Refakturowanie opłat a VAT

Zarządcy nieruchomości oraz podmioty wynajmujące i zarządzające nieruchomościami własnymi dzierżawionymi, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, spotykają się z dylematem, jak prawidłowo rozliczać VAT w związku z przeniesieniem na najemców notą księgową kosztów, którymi obciąża ich wspólnota mieszkaniowa – zarówno dotyczącymi części wspólnych, jak i poszczególnych lokali. Umowy najmu często określają odrębnie …

Refakturowanie opłat a VAT Read More »

Scroll to Top