Mieszkania w naszym budynku są wyposażone w balkony, które zostały wadliwie wybudowane. Każdy balkon jest częściowo zabudowany pionową płytą, która stanowi część elewacji, i to na styku tej płyty i podłogi balkonu, po zewnętrznej stronie, odpada tynk. Problem dotyczy ok. połowy balkonów w bloku. Część mieszkańców chce, żeby wspólnota sfinansowała remont balkonów, bo cały budynek wygląda obrzydliwie, poza tym pojedynczy właściciel nie może remontować elewacji, no i miejsce to jest dla niego trudno dostępne. Zarząd wspólnoty odmawia dyskusji o takich pracach powołując się na przepisy, według których indywidualne balkony przynależą do lokali i właściciele powinni je remontować na swój koszt. Kto ma rację w tej sytuacji?

W sytuacji opisanej w pytaniu, zgodnie z wyrokiem SN płyta stanowiąca część elewacji stanowi element konstrukcyjny balkonu i jej remont powinien być pokrywany ze środków wspólnoty.

UZASADNIENIE:

Próbę rozstrzygnięcia remontów balkonów podjął Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Gdańsku, kierując stosowne pytanie do Sądu Najwyższego. W dniu 7 marca 2008 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 10/2008) stwierdził, że „wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową”. Oczywiście ten wyrok nie rozwiązuje wszystkich problemów i nadal pojawiają się spory, choćby o to, co stanowi element konstrukcyjny balkonu, a co nim nie jest.

Należy wyrazić opinię, iż koszty związane z remontem elementów konstrukcyjnych balkonów winny stanowić koszty zarządu nieruchomością wspólną, a więc być finansowane ze środków wspólnoty, natomiast koszty związane z remontem elementów wykończenia balkonu (np. malowanie, posadzki itp.) winny być pokrywane przez poszczególnych właścicieli lokali.

Według Sądu Najwyższego, elementy konstrukcyjne balkonu nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, który korzysta tylko z przestrzeni wewnętrznej balkonu, tym samym elementy te (np. dźwigary, balustrady) są częścią wspólną, za której remont płaci wspólnota. Takim elementem jest także płyta zewnętrzna balkonu stanowiąca część elewacji bloku.

 

(DBK)

 

 

Scroll to Top