Nowoczesne sposoby zarządzania nieruchomościami

System informatyczny IAN Interaktywna Administracja Nieruchomości to CRM stworzony z myślą o specjalistach z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Jego głównym celem jest wsparcie oraz zautomatyzowanie procesów związanych z utrzymaniem i administrowaniem budynkami. Umieszczenie systemu w chmurze internetowej gwarantuje dostęp do niezbędnych danych z dowolnego urządzenia i miejsca, a modułowa budowa pozwala na dowolne konfigurowanie przydatnych funkcjonalności.

IAN Interaktywna Administracja Nieruchomości to system służący zarządzaniu relacjami z klientem, dedykowany wspólnotom mieszkaniowym. Uzupełniające się moduły, pogrupowane według zakresu prac pozwalają na samodzielne decydowanie przez zarządcę kiedy i jakie funkcje IANa będą mu potrzebne do sprawnego zarządzania budynkami. Poszczególne grupy modułów to: Nieruchomości, Finanse, Biuro i Organizer. Skupiają one w sobie funkcjonalności niezbędne do zarządzania całością prac dotyczących Wspólnoty mieszkaniowej.

System umożliwia zarządzanie dowolną liczbą nieruchomości oraz zapewnia do nich natychmiastowy „dostęp” poprzez panel informacyjny. IAN pozwala na szybkie zapoznanie się z zadaniami przeznaczonymi do wykonania w najbliższym czasie oraz umożliwia zarządzanie poszczególnymi modułami czy interfejsem wymiany informacji. Opcja samouczka usprawnia doskonalenie się w funkcjonalnościach programu, a personalizacja funkcji interfejsu pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań użytkownika. Dzięki wbudowanej pozycji „Artykuł”, możliwe jest zamieszczanie istotnych informacji branżowych, np. ze stowarzyszeń, czy portali, które to udostępnione przez moduł wymiany informacji stanowią doskonałe kompendium wiedzy dla ostatecznych odbiorców usług.

Jednym z ważniejszych i bardziej przydatnych modułów tworzących system IAN jest moduł Finanse -stworzony w celu koordynowania księgowości Wspólnoty mieszkaniowej. Jego funkcjonalności umożliwiają naliczanie, rozliczanie i windykację należności. Gwarantuje on bieżącą kontrolę kwestii finansowych danej nieruchomości, automatyzuje wystawianie faktur oraz pozwala na sprawne monitorowanie czynności windykacyjnych. Moduł posiada funkcję automatycznego przypominania o zaległych płatnościach.

Moduły tworzące grupę Nieruchomości – skupiają w sobie funkcjonalności umożliwiające koordynowanie i kontrolowanie spraw związanych z utrzymaniem budynków. Zawierają rejestr właścicieli i lokali, w tym parametry oraz przynależną do nich dokumentację. Stanową także zbiór wszystkich zagadnień wymagających interwencji zarządcy. Są one zintegrowane z kalendarzem oraz umożliwiają zgłaszanie kwestii istotnych dla właścicieli poprzez platformę komunikacyjną. Moduły pozwalają na wprowadzanie aktów prawa wewnętrznego (uchwał) i wyszukiwania istotnych treści według ustalonych haseł – analogicznie do profesjonalnych systemów prawnych. Umożliwiają także przygotowanie treści uchwał i nadzorowanie procesu głosowania nad nimi.

Mimo iż IAN to system typu CRM, jego funkcjonalności pozwalają również na sprawne zarządzanie pracownikami, kontrolowanie ich zadań oraz stopnia realizacji pracy. Ponadto program umożliwia analizowanie danych liczbowych, pozyskiwanie na ich podstawie określonych informacji oraz prezentowanie zestawień w postaci tabelarycznej i graficznej, jak również interpretację gotowych analiz. Dzięki praktycznym funkcjonalnościom oraz rozwiązaniom bazującym na realnych obowiązkach zarządcy, IAN Interaktywna Administracja Nieruchomości to system, który sprawdzi się w każdej wspólnocie mieszkaniowej, niezależnie od liczby budynków i zakresu prac powierzonych zarządcy.

 

 

Scroll to Top