Dzień: 8 maja 2020

Głosowanie nad uchwałą przez małżonków

Pytanie: Małżonkowie są właścicielami (małżeńska wspólność ustawowa) lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej. Czy podpis jednego z nich, reprezentującego udział w części nieruchomości wspólnej przypadający na dany lokal, pod uchwałą wspólnoty mieszkaniowej jest wystarczający? Czy też brak podpisu drugiego ze współmałżonków może być przyczyną podważenia jej ważności, gdyż reprezentowana jest tylko połowa tego udziału? Odpowiedź: Nie, …

Głosowanie nad uchwałą przez małżonków Read More »

Pieniądze na remont parkingu

Pytanie. Czy za pieniądze z funduszu remontowego wspólnota może wyremontować parking? Odpowiedź. Wspólnota może wyremontować parking za pieniądze z funduszu remontowego, jeżeli parking należy do nieruchomości wspólnej. Inaczej wygląda jednak sytuacja parkingów usytuowanych na nieruchomościach nienależących do wspólnoty. Tego typu kwestię należy interpretować indywidualnie, ponieważ orzecznictwo sądowe w tej materii nie jest jednolite. Uzasadnienie. Ustawa …

Pieniądze na remont parkingu Read More »

Rozliczenie centralnego ogrzewania

Kwestie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania we wspólnocie często budzą kontrowersje i są źródłem konfliktów pomiędzy właścicielami lokali. Jak prawidłowo rozliczyć CO w częściowo ocieplonym budynku?   Przenikalność termiczna ścian i stropów oraz liczne, zwłaszcza w starszym budownictwie, mostki termiczne powodują przepływ ciepła od lokali, w których panuje wyższa temperatura, do lokali chłodniejszych. Skutkuje to tym, …

Rozliczenie centralnego ogrzewania Read More »

Nowy JPK VAT

Podatnicy VAT czynni są zobowiązani do składania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 (albo VAT-7K) oraz przesyłania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pliku JPK-VAT(3). Od 1 lipca 2020 r. obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz schemat JPK_VAT ulegną likwidacji. Zastąpią je schematy JPK-V7 i JPK_V7K.   Część wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości korzysta ze zwolnienia z …

Nowy JPK VAT Read More »

Przewiń do góry