2019-07-24

Leasing auta czy najem. Która opcja jest najlepsza

Prawie każdy przedsiębiorca na pewnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje decyzję np. o zakupie samochodu osobowego. Kiedy dokona wyboru odpowiedniego auta, pojawia się pytanie o odpowiednią formę jego finansowania: leasing operacyjny, leasing finansowy oraz najem. Co będzie optymalne pod kątem podatkowym? Na wstępie warto dodać, że nazwy „leasing operacyjny” oraz „leasing finansowy” są jedynie pojęciami […]

Leasing auta czy najem. Która opcja jest najlepsza Read More »

Czy można zaskarżyć uchwałę małej wspólnoty?

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie należy w pierwszej kolejności ustalić co rozumiemy pod pojęciem uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Na tej podstawie odpowiedź będzie stosunkowo prosta. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej: uwl) nie definiuje tego pojęcia bezpośrednio, ale zawiera wiele zapisów, które je określają. Mamy więc podane w jakich sprawach podejmowane

Czy można zaskarżyć uchwałę małej wspólnoty? Read More »

Wspólnota odpowiada za naruszenie dóbr osobistych przez zarząd

Kto odpowiada za naruszenie dóbr osobistych członka wspólnoty przez jej zarząd? Czy zarząd może bezkarnie rzucać oskarżenia (bez żadnych dowodów) np. o dokonywanie kradzieży energii elektrycznej na członków wspólnoty? Wspólnota mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność deliktową na równi z osobami prawnymi, w szczególności zaś odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, którego dopuścił się jej zarząd działaniami podjętymi w

Wspólnota odpowiada za naruszenie dóbr osobistych przez zarząd Read More »

Samofakturowanie w obrocie krajowym

Zasadą jest, iż faktury wystawia podatnik będący dostawca towaru lub usługodawcą. Dotyczy to faktur wystawianych na rzecz innych podatników, osób prawnych niebędących podatnikami oraz pozostałych nabywców, w szczególności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (zob. art. 106b ustawy o VAT). W sytuacji, gdy nabywcą towaru lub usługi jest inny podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem możliwe

Samofakturowanie w obrocie krajowym Read More »

Scroll to Top