Dzień: 2019-07-22

Zarząd jako adresat grzywny

Czy grzywna w celu przymuszenia może zostać nałożona na zarząd lub zarządcę wspólnoty mieszkaniowej? Osobami, na które można nałożyć grzywnę w celu przymuszenia, będą w pierwszym rzędzie osoby (określone co do tożsamości), do których należy bezpośrednie czuwanie nad wykonaniem obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uwzględnić należy zarząd, który kieruje sprawami wspólnoty i …

Zarząd jako adresat grzywny Read More »

Kto odbiera pisma w imieniu wspólnoty?

Czy pismo, aby zostało skutecznie dostarczone do wspólnoty mieszkaniowej powinno zostać doręczone wszystkim członkom zarządu wspólnoty czy wystarczy aby otrzymał je tylko jeden z nich? Doręczenie powinno być dokonane do rąk osoby uprawnionej do odbioru pism. Przyjąć należy, że skuteczne jest wobec wspólnoty doręczenie pisma tylko jednemu z członków zarządu. W postępowaniu administracyjnym przymiot strony …

Kto odbiera pisma w imieniu wspólnoty? Read More »

Konkurencja zarządców, czyli jak walczyć o klienta

W wielu przypadkach spór zarządców o kontrakty na zarządzanie  to wojna totalna.  Stosuje się w niej wszelkie dostępne metody. Jak wiadomo pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Kłamstwo zatem jest naturalną bronią. Ponadto stosowane są: podstęp, manipulacja, prowokacja, szantaż, korupcja, zastraszanie, pochlebstwo, dezinformacja i każdy inny chwyt, który walczącym przyjdzie do głowy. Jak się przed …

Konkurencja zarządców, czyli jak walczyć o klienta Read More »

Przychód ze zwrotu zaliczek zwróconych członkom wspólnoty mieszkaniowej

W naszej wspólnocie wysokość zaliczek jest określana według oszacowanych kosztów, jakie musi ponieść wspólnota. Konieczny jest zgodnie szacunek. Właściciele uiszczają zaliczki na dostawę mediów do ich lokali, które podlegają rozliczeniu według ich faktycznego zużycia w ustalonych okresach (6 lub 12 miesięcy). Wpłaty zaliczek na media i ich rozliczanie odbywa się na podstawie regulaminów przyjętych stosowną …

Przychód ze zwrotu zaliczek zwróconych członkom wspólnoty mieszkaniowej Read More »

Przewiń do góry