Zabezpieczenie kredytu– prawne pułapki

Na jakich zasadach i w jakim zakresie będą odpowiadali właściciele lokali, jeśli wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła w banku kredyt z premią remontową i termomodernizacyjną, a także ustanowiła prawne zabezpieczenie tego kredytu, poprzez wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych?

Stan faktyczny przedstawia się następująco: zarząd wspólnoty mieszkaniowej na dorocznym zebraniu właścicieli lokali poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w banku kredytu z premią remontową i termomodernizacyjną, a także na ustanowienie prawnego zabezpieczenia tego kredytu oraz na udzielenie zarządowi pełnomocnictwa. Uchwała zawiera m.in. następujące zapisy:

Wyrażamy zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie:

  • przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynku;
  • blokady środków pieniężnych w kwocie …… na rachunku bieżącym/rachunku funduszu remontowego (wybrać właściwy wariant);

 

Wyrażamy zgodę na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych.

W związku z taką treścią uchwał właścicielom lokali nasuwa się kilka ważnych pytań, a szczególnie czy:

  • wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu w formie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynku narusza warunki ubezpieczenia budynku?
  • wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bieżącym lub na rachunku funduszu remontowego jest bezpieczne dla sprawnego finansowania innych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej?

 

Co oznacza, pytają właściciele, wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych? Czy w przypadku niespłacania kredytu bank wyegzekwuje spłatę kredytu, obciążając proporcjonalnie każdego członka wspólnoty mieszkaniowej? Jeżeli tak, to co ze składników majątku własnego właściciela lokalu podlega egzekucji: mieszkanie, samochód, komputer, telewizor, cenna odzież, cenne przedmioty, środki na rachunku bankowym? (…)

 

Całość tekstu w numerze 04/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top