2015-09-07

Lokatorzy odpracowują swoje długi

W Gdańsku czy Toruniu najemcy lokali komunalnych mogą podjąć wyznaczoną pracę w zamian za spłatę zadłużenia z tytułu czynszu. Podobnym tropem pójdzie Łódź. Wyegzekwowanie długów w całości nigdy nie będzie niemożliwe, ale takie inicjatywy pomagają je zmniejszyć. Najemcy komunalni odpracowali już 6,2 mln zł zadłużenia czynszowego – poinformował Urząd Miasta w Gdańsku. Miesięcznie z takiej …

Lokatorzy odpracowują swoje długi Read More »

Wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej

Posługiwanie się zaokrąglonym udziałem w zapisie ułamka dziesiętnego przy rozliczaniu praw i obowiązków we wspólnocie wymaga ostrożności. Przy użyciu formuły takiego ułamka istotnym zagadnieniem jest ewentualny wpływ błędów zaokrągleń na bilans udziałów i ich korekta. Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi …

Wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej Read More »

Petycja – nowy instrument

Czym jest petycja, jak korzystać z nowego instrumentu prawnego? Czym różni się ona od skarg i wniosków? Ustawa o petycjach obowiązuje od 6 września br. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (DzU z 2014 r. poz. 1195) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji …

Petycja – nowy instrument Read More »

Kto odpowiada za kradzież prądu?

Zarządcy we wspólnotach mieszkaniowych często spotykają się z przypadkami nielegalnego poboru energii elektrycznej, uszkodzeniami urządzeń rejestrujących, cofaniem liczników itp. W przeciwieństwie do innych kradzieży, nielegalny pobór energii elektrycznej, zgodnie z art. 278 § 5 kk, jest zawsze przestępstwem (a nie wykroczeniem) i to niezależnie od wartości szkody. Przestępstwo kradzieży energii (elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodnej) uregulowane …

Kto odpowiada za kradzież prądu? Read More »

Zabezpieczenie kredytu– prawne pułapki

Na jakich zasadach i w jakim zakresie będą odpowiadali właściciele lokali, jeśli wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła w banku kredyt z premią remontową i termomodernizacyjną, a także ustanowiła prawne zabezpieczenie tego kredytu, poprzez wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych? Stan faktyczny przedstawia się następująco: zarząd wspólnoty mieszkaniowej na dorocznym zebraniu właścicieli lokali poddał pod …

Zabezpieczenie kredytu– prawne pułapki Read More »

Instalacja anteny radioliniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma zająć stanowisko dotyczące udostępnienia części dachu budynku pod instalację anteny radioliniowej dla operatora telekomunikacyjnego. Jednocześnie operator świadczyłby usługi telekomunikacyjne dla właścicieli lokali. Jakie będą „warunki prawne” dla takiej inwestycji? Wspólnota mieszkaniowa może żądać wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości wspólnej przez operatora telekomunikacyjnego pod montaż anteny, ponieważ zgodnie z art. 33 ust. …

Instalacja anteny radioliniowej Read More »

Gdy sąsiad nie pozwala

W kwietniu ma się rozpocząć remont elewacji naszego bloku. Zamierzamy jako wspólnota wykonać termoizolację i nową elewację, wymienić rynny. Szkopuł w tym, że nie mamy dostępu do jednej ze ścian bloku, bo granica naszej działki biegnie po obrysie budynku. Pertraktacje z sąsiadem, który na przyległej działce ma posadzone nowe drzewa i krzewy, nie doprowadziły do …

Gdy sąsiad nie pozwala Read More »

Gdy zarząd pobrał wynagrodzenie bezpodstawnie

Podczas rocznego zebrania w naszej wspólnocie mieszkaniowej zmieniliśmy zarząd. Następnie przeprowadziliśmy – zgodnie zresztą z wolą większości mieszkańców – kontrolę dotychczasowych działań poprzedniego zarządu. Okazało się, że zarząd pobierał dużo wyższe wynagrodzenie niż wynikało to z podjętej przed dwoma laty uchwały. Zapisy w uchwale przewidywały po 50 zł dla każdego z dwóch członków zarządu. Niestety, …

Gdy zarząd pobrał wynagrodzenie bezpodstawnie Read More »

Problem z wyliczeniem udziałów

Panie Barbara K.–M. i Grażyna S.-R. z Białegostoku proszą o rozstrzygnięcie następującego problemu: jak wylicza się udziały lokali mieszkalnych we wspólnocie, w której w mianowniku znajdują się powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych i powierzchnia miejsc postojowych garażu podziemnego. Czy wykonujemy to w sposób prawidłowy: udział lokalu mieszkalnego = pow. użytkowa lokalu / mianownik, w którym znajdują …

Problem z wyliczeniem udziałów Read More »

Co oznacza zaleganie długotrwałe?

W marcu na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej zarządca nieruchomości poinformowała nas o zadłużeniu mieszkańców względem wspólnoty. Całość zadłużenia wszystkich mieszkańców opiewa na ponad 80 tys. złotych, przy czym dwóch właścicieli zalega ponad 15 tys. zł. Zarządca poinformował nas, że standardowe działania nie przyniosły spodziewanego efektu. Poza tym obaj dłużnicy śmieją się nam w twarz i …

Co oznacza zaleganie długotrwałe? Read More »

Scroll to Top