Winda sprawna, choć po gwarancji

Bardzo często gdy skończy się okres gwarancyjny obejmujący konserwację i serwis windy, zarządcy stają przed dylematem – komu powierzyć opiekę nad dalszym serwisowaniem urządzenia? Podejmując decyzję warto przemyśleć dobre i złe strony każdego z rozwiązań, jednak czynnikiem decydującym powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości przeprowadzanych serwisów.

Gdy skończy się okres gwarancyjny, podczas którego to producent dźwigu dokonuje przeglądów i konserwacji, można na nowo określić podmiot, który przejmie obowiązki w tym zakresie. Można rozejrzeć się za nową firmą, która zwykle oferuje podobny zakres usług lub przedłużyć współpracę z producentem, zwykle renegocjując warunki takiej obsługi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości drugie rozwiązanie wydaje się być bardzo korzystne. Argumentów za tym przemawiających jest kilka. Przede wszystkim, producenci danego urządzenia, w szczególności duże koncerny dźwigowe, posiadają najnowocześniejsze metody serwisowania i konserwacji swoich dźwigów oraz specjalistyczne narzędzia do diagnostyki.

Trudno sobie wyobrazić lepszą obsługę, niż tą którą zapewni serwis producenta windy, który zna produkt „od podszewki”, dysponuje narzędziami kompatybilnymi z danym modelem windy oraz posiada oprogramowanie umożliwiające modyfikację parametrów czy ustawień. Ponadto, firmy produkujące windy na szeroką skalę mają rozwiązania monitorujące stan wykonywanych usług, którymi zazwyczaj nie dysponuje lokalny serwisant

Doskonałym przykładem mogą być audyty techniczne oraz dodatkowe przeglądy bezpieczeństwa czy darmowe aktualizacje oprogramowania windy. Serwisy wiodących producentów wind są znacznie bardziej elastyczne w swojej ofercie usługowej. Charakteryzują się ofertami „szytymi na miarę”- można wynegocjować zakres usług w dowolnej konfiguracji. Wytwórca określa dokładnie zarówno metody, okresy czasowe wykonywania usług, jak i nawet narzędzia potrzebne do przeprowadzenia konserwacji czy napraw dźwigu lub jego komponentów. Z kolei serwisy zewnętrzne często wykonują swoje usługi w sposób odbiegający od wskazań producenta, co w rezultacie może doprowadzić do znacznie poważniejszych problemów, generujących w przyszłości dodatkowe koszty.

W przypadku klientów, którzy zgłaszają się do nas ponownie, aby nawiązać współpracę, bardzo często widzimy nieprawidłowości w zakresie konserwacji poszczególnych podzespołów, a nawet niefachowe, wręcz „chałupnicze” metody napraw różnych komponentów – zaznacza Jacek Zawadyl, manager działu serwisu z firmy Schindler Polska

Wysoką jakość usług świadczonych przez autoryzowane serwisy zapewniają regularne obligatoryjne szkolenia w zakresie konserwacji połączonej z wymaganymi regulacjami, diagnostyki oraz napraw urządzeń zarówno swojej produkcji, jak i konkurencji. Ekipa konserwacyjna musi mieć profesjonalne narzędzia, szybki dostęp do części zamiennych, a w razie potrzeby natychmiastowe wsparcie techniczne. To wszystko gwarantuje tylko konserwator serwisu fabrycznego producenta.

Pozostaje także kwestia codziennych, podstawowych czynności związanych z konserwacją windy, które zarządca budynku może wykonywać samodzielnie. Szczegółowy zakres obsługi urządzeń każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien mieć szczegółowo określony w dokumentacji dźwigu, która znajduje się w Książce Rewizji Dźwigu wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz w instrukcji obsługi producenta. Do najważniejszych czynności należy zapewnienie czystości progów drzwi i kabin. Należy przy tym pamiętać, że ze względu na stosowanie różnych materiałów wystrojów kabin – stale nierdzewne, laminaty, lustra czy nieraz egzotyczne drewna – należy utrzymywać w odpowiednim stanie, stosując tylko środki czyszczące określone w instrukcjach producenta. Jest to właściwie jedyny aspekt obsługi, który pozostaje w całości w rękach zarządcy nieruchomości. Wszelkie inne czynności mogą wykonywać wyłącznie konserwatorzy z uprawnieniami UDT.

Konserwacja urządzenia dźwigowego to istotna kwestia zapewniająca bezpieczeństwo komunikacyjne w każdym budynku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby czynności serwisowe wykonywane były tylko i wyłącznie przez profesjonalną, odpowiednio do tego przeszkoloną ekipę. Na tym polu eksploatacji budynku należy postawić na najwyższą jakość i bezkompromisowe rozwiązania.

 

 

Scroll to Top