Ryzyko ocieplania elewacji jesienią i zimą

Podczas prac ociepleniowych na elewacjach wymagane są odpowiednie parametry dotyczące temperatury powietrza i podłoża oraz wilgotności otoczenia. Wykonawca wspólnie z inwestorem musi zdecydować, czy kontynuować prace, czy zakończyć je lub zaczekać do czasu, aż powrócą sprzyjające warunki pogodowe.

Sezon budowlany umownie trwa w Polsce od kwietnia do końca października. W tym okresie prowadzi się zdecydowaną większość prac budowlanych na elewacjach, np. związanych z wykonywaniem ocieplenia budynku. W praktyce takie prace realizuje się z różnym natężeniem przez okres całego roku, uzależniając ich rozpoczęcie lub kontynuację od aktualnie panujących warunków pogodowych. Jest to podyktowane przede wszystkim względami ekonomicznymi (koszty przestoju rusztowań, kary zapisane w umowach) lub organizacyjnymi, wynikającymi z konieczności dotrzymania zaplanowanego harmonogramu robót. Zdarza się, że wcześniejsze niż zazwyczaj opady śniegu lub niskie temperatury wymuszają nagłe przerwanie prac ociepleniowych. Wykonawca robót staje wówczas przed dylematem, co w takiej sytuacji zrobić?

W przypadku wykonywania prac ociepleniowych mamy do czynienia z cyklem robót, w czasie których etapowo wykonuje się poszczególne etapy montażu systemu ociepleń. Technologia prac ociepleniowych polega bowiem na instalacji do zewnętrznych ścian budynku warstwowego układu składającego się z systemowych produktów do izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej siatką, specjalnego gruntu oraz tynku cienkowarstwowego (opcjonalnie z warstwą farby). Każda z tych warstw pełni w układzie określoną funkcję użytkową i ma wpływ na jakość i trwałość całości prac ociepleniowych. Zarówno podczas prac, jak i w okresie przerw technologicznych pomiędzy wykonywaniem kolejnych warstw wymagane są odpowiednie warunki zewnętrzne – dotyczy to przede wszystkim temperatury powietrza i podłoża oraz wilgotności otoczenia. Wykonawca musi zatem, najlepiej wspólnie z inwestorem lub zarządcą nieruchomości, zdecydować, czy kontynuować prace za wszelką cenę, czy też zakończyć je na pewnym etapie i pozostawić do czasu, gdy powrócą warunki sprzyjające dalszym pracom elewacyjnym.

 

Autor: Sebastian Czernik

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

Całość tekstu w numerze 11/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top