Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku

Termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczają utratę ciepła oraz zapewniają bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie mieszkań, co zdecydowanie zwiększa komfort życia mieszkańców. Prawidłowo wykonana termomodernizacja gwarantuje zmniejszenie zużycia energii w budynku, a co za tym idzie obniżenie kosztów jego ogrzewania nawet o 40 proc.

Alior Bank oferuje finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w formie Pożyczki Termomodernizacyjnej.

Z Pożyczki Termomodernizacyjnej mogą korzystać podmioty, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, z województw dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Pożyczki są udzielane z wykorzystaniem funduszy unijnych (pochodzących z regionalnych programów operacyjnych), powierzonych Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pożyczką Termomodernizacyjną może być sfinansowana kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego m.in.: modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymiana wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji.

Zaletami naszej oferty są brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, bardzo niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty pożyczki. W przypadku finansowania inwestycji Pożyczką Termomodernizacyjną klient nie jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych – oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty. Inwestorom oferujemy także refundację do 90 proc. kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej – środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA. Co ważne, od inwestorów nie wymagamy wkładu własnego” – mówi Anna Nikodemska-Minota, Menedżer ds. Projektów w Dziale Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych łączny koszt Pożyczki jest niższy niż innych ofert dostępnych na rynku. Warunkiem uzyskania pożyczki jest potwierdzenie przez audyt energetyczny ex ante możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową).

Przed zleceniem wykonania audytu inwestor może skorzystać z bezpłatnego kalkulatora, który umożliwia szybkie oszacowanie potencjalnych efektów inwestycji w różnych wariantach, w zależności od rodzaju planowanych prac. Kalkulator jest dostępny na www.termo.aliorbank.pl.

„W związku z pandemią COVID-19 Alior Bank wprowadził zmiany w procesie przyjmowania wniosków i dokumentów. Znaczna część z nich może być przesyłana przez inwestorów do pocztą elektroniczną w formie skanów. Dla uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Warto podkreślić, iż mimo trwającej pandemii w ostatnim czasie Alior Bank udzielił kolejne pożyczki wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym” – dodaje Anna Nikodemska-Minota.

Szczegółowe informacje o Pożyczce Termomodernizacyjnej, wzór audytu energetycznego ex ante, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zasady ubiegania się o refundację kosztu audytu ex ante i dokumentacji technicznej znajdują się na www.aliorbank.pl/termomodernizacja.


Podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach (wg stanu na 1 października 2020 r.).

Województwo:dolnośląskiemałopolskiełódzkiepodlaskie
Maksymalny okres spłaty20 lat20 lat15 lat15 lat
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału12 miesięcy9 miesięcy18 miesięcy12 miesięcy
Maksymalna wartość pożyczki5 mln zł1,8 mln zł3,6 mln zł2,5 mln zł
Podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25-40 proc.) – stałe przez cały okres kredytowania  0,5 proc.  0,5 proc.  0,5 proc.  0,0 proc.


Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami ds. finansowania termomodernizacji pod numerami telefonów:

+48 782 893 338 – województwo dolnośląskie

+ 48 785 809 598 – województwo małopolskie

+48 782 892 109 – województwo łódzkie

+48 782 893 293 – województwo podlaskie

Scroll to Top