Plomby gipsowe do monitorowania pęknięć ścian

Prawidłowo założone plomby gipsowe na zarysowanych lub pękniętych ścianach mogą dostarczyć dużej ilości informacji o charakterze występujących tam zmian. Jak prawidłowo z nich korzystać?

Jaka jest rola paska szkła zakładanego na podkładzie z gipsu, który ma monitorować pęknięcie? Ma on za zadanie chronić pęknięcie w podkładzie gipsowym przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami uniemożliwiającymi prawidłową ocenę przemieszczeń. Popularne ostatnio zalecenie mocowania na sztywno paska po dwóch stronach występującej rysy i jego ewentualnego pęknięcia, oprócz informacji, że fragmenty ścian się przemieszczają, nie daje żadnej informacji.

To nie pasek ma pękać

Obserwacja ewentualnego pęknięcia pod szkiełkiem daje podstawowe informacje o zmianie wielkości rysy, szybkości zmian oraz kierunku przemieszczeń fragmentów ścian. Uzyskane informacje będą dotyczyły tylko jednej płaszczyzny – tej pod szkiełkiem. Plomby gipsowe jako metoda najtańsza i najprostsza dają wystarczające informacje do podjęcia dalszych działań. Monitorowanie pęknięć ścian przy użyciu specjalistycznych przyrządów wraz z ewentualnym monitorowaniem przemieszczeń drogą radiową wiąże się ze znacznymi kosztami. Z tego typu badań warto skorzystać podczas ewentualnego dalszego etapu prac.

Poprawnie założona plomba

Jak poprawnie założyć plombę gipsową?

  1. Plombę instaluje się w miejscach najbardziej charakterystycznych dla konstrukcji. Zawsze prostopadle do kierunku pęknięcia.
  2. Należy skuć tynk do istniejącego podłoża konstrukcyjnego o szerokości i długości wklejanego później paska osłonowego szklanego.
  3. Należy mechaniczne oczyścić podłoże z luźnych lub odspojonych fragmentów pozostałości tynku lub muru.
  4. Oczyścić podłoże z pozostałości pyłu i zmyć wodą z miejsc zakładanej plomby.
  5. Wypełnić miejsce zakładanej plomby gipsem budowlanym z dodatkiem 30 proc. drobnego piasku. Należy starannie wypełnić gipsem całą przestrzeń mocowania osłonowego paska szkła, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc po obu stronach pęknięcia.
  6. Wcisnąć w świeżą i wyrównaną zaprawę gipsową pasek ochronny ze szkła o szerokości ok. 6 cm i długości ok. 20 cm. Grubość szklanego paska nie powinna przekroczyć 1,5 mm.
  7. Jednoznacznie oznaczyć plombę wraz z podaniem daty jej wykonania.

Plomby kontrolne powinny być monitorowane co najmniej 6 miesięcy od ich założenia.

Wojciech Tajchert

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami „APART”

Scroll to Top