Termomodernizacja – niższe rachunki za ogrzewanie i czystsze powietrze

Termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczają utratę ciepła oraz zapewniają bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie mieszkań, co zdecydowanie zwiększa komfort życia w takim domu. Prawidłowo wykonana termomodernizacja gwarantuje zmniejszenie zużycia energii w budynku, a co za tym idzie, obniżenie kosztów jego ogrzewania nawet o 40%. Ma również pozytywny wpływ na środowisko.

Finansowanie tego typu inwestycji jest dostępne w Alior Banku. Mogą z niego skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z województw dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego i małopolskiego. Środki do wykorzystania w formie Pożyczki Termomodernizacyjnej pochodzą z regionalnych programów operacyjnych, powierzonych Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Termomodernizacja wspólnoty mieszkaniowej „Nasz Dom”

Z oferty Alior Banku skorzystała m.in. wspólnota mieszkaniowa „Nasz Dom” z Polanicy Zdrój, z województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie wspólnoty jest przykładem ciekawej inwestycji i bardzo dobrze prowadzonej przez sam zarząd wspólnoty. Budynek z 75 lokalami mieszkalnymi położony jest w samym centrum Polanicy Zdroju, w willowej części miasta. Pierwotnie znajdował się tam hotel, który w  latach 70. i 80. ubiegłego wieku był  licznie odwiedzany przez turystów i kuracjuszy. Po zamknięciu hotelu budynek był bardzo zaniedbany co było szczególnie widoczne na tle sąsiednich obiektów. Nowi właściciele (członkowie wspólnoty mieszkaniowej) byli gotowi przeznaczyć własne środki na jego modernizację.

Po analizie ofert dostępnych na rynku, zdecydowaliśmy się na skorzystanie z finansowania w Alior Banku. Koszt Pożyczki Termomodernizacyjnej okazał się niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Atrakcyjność oferty Alior Banku zwiększyła możliwość uzyskania refundacji 90% kosztów audytu i dokumentacji technicznej. Ważna dla nas była nie tylko cena finansowania, ale także długi okres kredytowania – pożyczkę zaciągnęliśmy na 10 lat. Prace termomodernizacyjne budynku zakończyły się w I kwartale 2020r. Co warte jest podkreślenia, jest to pierwsza inwestycja na Dolnym Śląsku, sfinansowania pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku. Mieliśmy też bardzo dobrą relację z bankierem Alior Banku, który wspierał nas w przygotowaniu wniosku – mówi Małgorzata Kaźmierczak – Mruk, prezes zarządu wspólnoty mieszkaniowej „Nasz Dom” w Polanicy Zdroju.

Dzięki Pożyczce Termomodernizacyjnej Alior Banku wspólnota mieszkaniowa ,,Nasz Dom” sfinansowała ocieplenie budynku oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Według audytu ex-ante, w wyniku realizacji tego projektu, efektywność energetyczna budynku poprawi się o prawie 30%.

Jak podkreśla Małgorzata Kaźmierczak – Mruk, która także opracowała projekt nowej wizualizacji budynku: Wszelkie remonty wewnątrz budynku, m.in. wymianę windy, położenie nowoczesnych wykładzin dywanowych (3D) w całym obiekcie, zmodernizowanie schodów na klatce schodowej na 5 kondygnacjach oraz ocieplenie dachu i przywrócenie tarasu widokowego wykonaliśmy z dodatkowych środków wszystkich właścicieli, członków wspólnoty Mieszkaniowej.

Alior Bank ma tanią pożyczkę termomodernizacyjną

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku charakteryzuje się stałym, bardzo niskim oprocentowaniem przez cały okres kredytowania. Za jej udzielenie nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje. Inwestor nie musi też wnosić wkładu własnego w finansowanie projektu. Finansowanie obejmuje kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Łączny koszt Pożyczki Termomodernizacyjnej jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Dodatkowo w przypadku finansowania inwestycji Pożyczką Termomodernizacyjną klient nie jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych, ponieważ oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty – mówi Aleksandra Podobińska – Durka, dyrektor Działu Funduszy UE i Programów Publicznych w Alior Banku.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach (wg stanu na 1 września 2020 r.).

Województwo: dolnośląskie łódzkie małopolskie podlaskie
Maksymalny okres spłaty 20 lat 15 lat 20 lat 15 lat
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy 18 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy
Maksymalna wartość pożyczki 5 mln zł 3,6 mln zł 1,8 mln zł 2,5 mln zł
Podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25–40%) – stałe przez cały okres kredytowania 0,5% 0,5% 0,5% 0,0%

Warunkiem uzyskania pożyczki jest potwierdzenie przez audyt energetyczny ex-ante możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową).

Dotychczas złożone w Alior Banku wnioski dotyczą zarówno mniejszych przedsięwzięć (termomodernizacja jednego budynku mieszkalnego z kosztem ok. 100-200 tys. zł), jak i dużych projektów (głęboka modernizacja termomodernizacyjna 8 budynków wielorodzinnych o łącznej wartości kilku mln zł).

Przed zleceniem wykonania audytu inwestor może skorzystać z bezpłatnego kalkulatora, który umożliwia szybkie oszacowanie potencjalnych efektów inwestycji w różnych wariantach, w zależności od rodzaju planowanych prac. Jest on dostępny na www.termo.aliorbank.pl. Na tej stronie można również znaleźć karty produktu, obowiązujące wzory formularzy audytu energetycznego, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Warto również skontaktować się z ekspertami Alior Banku ds. finansowania termomodernizacji pod numerami telefonów:

+48 782 892 109 – województwo łódzkie

+48 782 893 293 – województwo podlaskie

+48 782 893 338 – województwo dolnośląskie

+48 723 685 262 – województwo małopolskie

Scroll to Top