Nowy JPK_VAT stanowiący połączenie dotychczas składanych przez podatników VAT deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i jednolitego pliku kontrolnego (JPK) wchodzi w życie 1 października 2020 r. Jakich zmian powinni spodziewać się podatnicy?

Od 1 października 2020 r. zmianie ulegną przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106; dalej: „uptu”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).

Pojawienie się nowych dokumentów elektronicznych do okresowego raportowania rozliczeń w VAT to nie jedyne zmiany. Nowelizacja nakłada obowiązki oznaczenia w przesyłanych plikach JPK_V7M i JPK_V7K: dostawy niektórych towarów i świadczenia niektórych usług według właściwego kodu GTU, symboli odnoszących się do tzw. procedur transakcji, symboli dotyczących określania niektórych dokumentów sprzedaży lub nabycia.

Kogo dotyczą przepisy?

Zmienione obowiązki dotyczą wszystkich podatników VAT czynnych, zarówno tych, którzy rozliczają się miesięcznie, jak i tych rozliczających się kwartalnie. Mogą więc również dotyczyć wspólnot mieszkaniowych czy zarządców nieruchomości, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT, szczególnie jeśli dotychczas obowiązani byli do składania deklaracji VAT i wysyłania plików JPK zawierających ewidencję sprzedaży i zakupów w VAT na starych zasadach. Kwestia działania danego podmiotu w charakterze podatnika VAT, jak też kwestia istnienia obowiązku składania deklaracji VAT/wysyłania JPK, pozostaje sprawą indywidualną, zależną od charakteru działalności danego podmiotu i rodzaju dokonywanych czynności.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych obowiązków w tym samym momencie dla każdego podatnika VAT czynnego, bez względu na to, czy jest on mikro-, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą. Jeżeli podatnik dotychczas składał deklarację VAT (VAT-7 lub VAT-7K) i odrębnie wysyłał plik JPK, to począwszy od rozliczeń za październik 2020 r., obowiązany będzie do wysyłania już nowego dokumentu elektronicznego JPK_V7M lub JPK_V7K obejmującego zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

Podatnicy zwolnieni od VAT podmiotowo ze względu na nieprzekraczanie limitu obrotów (aktualnie 200 tys. zł) na podstawie art. 113 ust. 1 uptu., którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT i dotychczas nie byli obowiązani do wysyłania plików JPK, nie będą obowiązani również do wysłania nowego JPK_VAT.

Podobnie podatnicy świadczący wyłącznie usługi zwolnione od VAT w związku z korzystaniem ze zwolnień ujętych w szczególności w art. 43 ust. 1 uptu, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT i dotychczas nie byli obowiązani do wysyłania plików JPK, również nie będą obowiązani do wysyłania nowego JPK_VAT.

Składanie JPK_VAT w praktyce

Nowe pliki JPK_V7M lub JPK_V7K są dokumentami elektronicznymi, więc ich wysyłka odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem stosownego oprogramowania. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało przykładowe pliki nowego JPK w formatach XML.

Resort Finansów zapowiedział również, że udostępni nieodpłatnie oprogramowanie do wysyłania nowego JPK_VAT w odpowiedniej formie (e-mikrofirma, Klient JPK). Powinno to być połączone z umożliwieniem podpisania wysyłanego dokumentu na podobnych co dotychczas zasadach, czyli w szczególności za pośrednictwem profilu zaufanego, danych autoryzacyjnych czy też kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, takich jak e-mikrofirma czy Klient JPK, mogą korzystać również podmioty z branży mieszkaniowej. Zapewne duża część podatników będzie też dokonywała raportowania nowego JPK_VAT za pośrednictwem używanych programów do obsługi księgowej. Dostawcy tego rodzaju usług powinni dostosować udostępniane swoim klientom narzędzia do wypełniania nowych obowiązków sprawozdawczych. Wielu z nich już informuje swoich klientów o nadchodzących zmianach w JPK_VAT i sposobie, w jaki ich oprogramowanie ma wspomóc korzystających w wywiązaniu się z tych obowiązków.

Jeżeli chodzi o rodzaj wysyłanego dokumentu elektronicznego, to dla podmiotów rozliczających VAT w okresach miesięcznych, przewidziany został dokument JPK-V7M. Z kolei podmioty rozliczające VAT co kwartał korzystać będą z formularza JPK_V7K.

Zarówno JPK-V7M, jak i JPK_V7K składają się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatnik rozliczający się miesięcznie powinien przesłać wypełnione co miesiąc wszystkie elementy JPK_V7M: czyli Naglowek, Podmiot1, Ewidencja i Deklaracja.

Natomiast podatnicy rozliczający VAT co kwartał powinni za pierwsze dwa miesiące danego kwartału wypełnić w pliku JPK_V7K elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja. Raportując trzeci miesiąc kwartału, podatnik rozliczający się kwartalnie powinien wypełnić już wszystkie elementy JPK_V7K, czyli Naglowek, Podmiot1, Ewidencja. Wówczas Ewidencja powinna obejmować dane tylko za trzeci miesiąc kwartału, z kolei Deklaracja powinna obejmować dane za cały kwartał.

Należy pamiętać, że opisywane tu nowe zasady raportowania dotyczyć będą tylko rozliczeń w VAT dokonywanych dotychczas poprzez deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Oznacza to, że inne deklaracje podatkowe z zakresu podatku od towarów i usług, np. formularze: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, składane będą na starych zasadach.

Michał Majczyna

Doradca podatkowy

Całość tekstu w numerze 9/2020 „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Scroll to Top