Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

Zarządcy nieruchomości utworzyli własną Grupę Zakupową Energii Elektrycznej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z uzyskanej przez Grupę Zakupową ceny energii elektrycznej i w ten sposób zagwarantować sobie korzystne warunki cenowe.

Grupę Zakupową Energii Elektrycznej utworzyło 76 firm zarządzających nieruchomościami. Zarządzający otrzymali bardzo korzystne warunki cenowe na sprzedaż energii elektrycznej dla spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych oraz innych zainteresowanych podmiotów. Do zorganizowanego przetargu zostało złożonych kilka ofert na sprzedaż energii elektrycznej dla członków Grupy Zakupowej. Najkorzystniejsza oferta zawiera następujące ceny energii elektrycznej:

 

Grupa taryfowa Cena zł netto/ 1 MWh (2016 rok) Cena zł netto/ 1 MWh (2017 rok) Cena zł netto/ 1 MWh (2016-2017 rok) Opłata handlowa zł/1 PPE/m-c
Wszystkie grupy – płaska stawka 216,30 220,40 218,35 2

 

Zarządcy nieruchomości zainteresowani tak korzystnymi stawkami powinni podpisać umowy z nowym, wybranym przez Grupę Zakupową sprzedawcą z wyprzedzeniem, już teraz. W ten sposób zagwarantują sobie powyższe ceny na kolejne okresy. Będzie to możliwe nawet wtedy, gdy obecnie trwające umowy na sprzedaż energii obowiązują do końca trwania tak zwanych gwarancji cen, kończących się w dowolnej dacie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Zakup energii od nowego sprzedawcy, w związku z wcześniej podpisaną umową, płynnie wejdzie w życie po zakończeniu obecnej umowy, bez ryzyka naliczenia kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz bez ryzyka pozostania bez sprzedawcy energii. Z tak korzystnych cen energii elektrycznej można skorzystać, przystępując do utworzonej Grupy Zakupowej Zarządców Nieruchomości. Przystąpienie do otwartej Grupy Zakupowej nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością. Prosimy o szybkie dokonanie analizy możliwych korzyści finansowych (różnica pomiędzy dotychczasową ceną na otrzymywanych fakturach a ceną zaoferowaną dla członków naszej Grupy Zakupowej).

 

W przypadku dodatkowych pytań, a także przesłania Deklaracji przystąpienia do Grupy Zakupowej, prosimy o kontakt mailowy: grupazakupowa@kign.pl

 

 

Scroll to Top