2015-10-12

Weryfikowanie ofert na zakup towarów i usług

Zakup towarów i usług jest działaniem niełatwym i wiąże się z poważną odpowiedzialnością. Decydują bowiem – tak naprawdę – nieliczni, a konsekwencje ponoszą wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Należy traktować sprawy wydatków zbiorowych w taki sposób, w jaki podchodzimy do wydatków własnych, oczywiście jedynie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Podjęcie decyzji o nabyciu konkretnego towaru lub […]

Weryfikowanie ofert na zakup towarów i usług Read More »

Jak walczyć z nieuczciwymi cenami za wodę?

Narzekamy na wysokie opłaty za wodę i ścieki, z niepokojem oczekujemy kolejnych podwyżek. Warto aby wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie pilnowały, co wodociągi wliczają w koszty, by uzasadnić podwyżki. Przedstawiony poniżej przykład pokazuje, że interwencje mogą być skuteczne. Taka sytuacja miała miejsce w Myślenicach i funkcjonującym tam Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. To

Jak walczyć z nieuczciwymi cenami za wodę? Read More »

Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

Zarządcy nieruchomości utworzyli własną Grupę Zakupową Energii Elektrycznej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z uzyskanej przez Grupę Zakupową ceny energii elektrycznej i w ten sposób zagwarantować sobie korzystne warunki cenowe. Grupę Zakupową Energii Elektrycznej utworzyło 76 firm zarządzających nieruchomościami. Zarządzający otrzymali bardzo korzystne warunki cenowe na sprzedaż energii elektrycznej dla spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych oraz

Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Read More »

Kto odpowiada za nieprawidłowy przelew?

Zarządcy nieruchomości na co dzień korzystają z elektronicznych przelewów środków pieniężnych. Taka forma rozliczeń wymaga szczególnej ostrożności, bo bank nie ma obowiązku weryfikowania, czy wskazany w przelewie beneficjent jest w istocie posiadaczem podanego rachunku bankowego. Polecenie przelewu stanowi bez wątpienia najpopularniejszą formę bezgotówkowych rozliczeń. Bank realizuje przelew zgodnie z podanym numerem rachunku, ale nie sprawdza

Kto odpowiada za nieprawidłowy przelew? Read More »

Nisze opłaty za użytkowanie wieczyste?

Prezydent Warszawy stara się przekonać rząd do zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Ma to zahamować nieuzasadniony wzrost opłat za użytkowanie wieczyste. Każdy użytkownik wieczysty co roku uiszcza opłatę w wysokości 1 proc. wartości gruntu. Niejednokrotnie zdarza się, że wysokość opłaty jest zdecydowanie za wysoka. W związku z tym z inicjatywy

Nisze opłaty za użytkowanie wieczyste? Read More »

Scroll to Top