Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W minionym roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wprowadziło to szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).


Teraz standardowa premia termomodernizacyjna stanowi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. – Standardowa premia termomodernizacyjna może w łatwy sposób zostać zwiększona do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeśli dodatkowym elementem inwestycji będzie wykonanie w budynku mikroinstalacji odnawialnego źródła energii (OZE) – mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.


Wielu inwestorów jest zainteresowanych rozwiązaniami hybrydowymi, czyli wykonaniem fotowoltaicznej instalacji OZE, wspomagającej pracę pompy ciepła, która zastępuje np. nieefektywną i szkodliwą dla środowiska kotłownię węglową. Nowym rozwiązaniem jest też dofinansowanie wykonania razem z pracami termomodernizacyjnymi wzmocnienia budynku wielkopłytowego. Inwestor może powiększyć premię o dodatkowe 50 proc. kosztów wzmocnienia, które obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew, przygotowanie otworów oraz montaż kotew.


– Podczas termomodernizacji bloków z wielkiej płyty często trzeba wzmocnić połączenia między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych – mówi Przemysław Osuch.


Na przykład koszt inwestycji w budynku wielorodzinnym z 80 lokalami mieszkalnymi może wynieść 1,75 mln zł. Koszt termomodernizacji wyniesie 1,6 mln zł (w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) – 70 tys. zł), a koszt wzmocnienia budynku – 150 tys. zł. Premia dla takiej inwestycji wyniesie 411 tys. zł, z czego ok. 75 tys. zł zostanie przyznane z uwagi na wzmocnienie budynku wielkopłytowego.

Znowelizowana ustawa wprowadziła też zmiany w premii remontowej, która standardowo wynosi teraz 15 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.


– Gminy i spółki gminne, które remontują budynki komunalne, mogą otrzymać zwiększoną premię remontową. Może ona wynieść do 50 lub nawet 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy. Dodatkowo, dzięki zmianom w ustawie, od 19 stycznia 2021 r. premię remontową można uzyskać nie tylko na budynek wielorodzinny użytkowany przed 14 sierpnia 1961 r. Można ją otrzymać także w przypadku remontu budynku, który zaczęto użytkować co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię. Dotyczy to budynków, które należą do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego i wybudowano je przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych przed 30.09.2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego – dodaje Przemysław Osuch.

Wnioskowanie o premie z FTiR jest proste – odbywa się za pośrednictwem banków kredytujących, które współpracują z BGK. Inwestor, który ubiega się o premię termomodernizacyjną, najpierw powinien sporządzić audyt energetyczny (ewentualnie dodatkowo dokumentację wzmocnienia budynku), a inwestor wnioskujący o premię remontową – audyt remontowy. Audyt, razem z wnioskiem o premię i wnioskiem kredytowym, należy złożyć w banku kredytującym. Premia jest przeznaczona na spłatę kredytu udzielanego na realizację inwestycji.4


– Decyzję o przyznaniu premii podejmujemy w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do BGK prawidłowo sporządzonego wniosku – mówi Przemysław Osuch.


Następnie inwestor rozpoczyna realizację inwestycji, a bank kredytujący uruchamia kredyt. BGK wypłaca premię po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie kredytu i zgodnie z przyjętym zakresem. Więcej informacji na temat możliwych do uzyskania premii i ich warunków znajduje się na stronie internetowej BGK.


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Scroll to Top