Nowe możliwości dla budownictwa komunalnego w Polsce

Samorządy nadal odczuwają skutki pandemii, inwestują mniej, a potrzeby lokalnych społeczności nie znikają. Wielu Polaków wciąż czeka w kolejkach na mieszkanie komunalne. Nowy pakiet mieszkaniowy daje nadzieję, że budownictwo komunalne złapie wiatr w żagle, powstanie więcej mieszkań i kolejki oczekujących w końcu się skrócą.

Jedną z najważniejszych zmian jest znaczący wzrost wysokości dofinansowania dla gmin, którego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o granty z Funduszu Dopłat, które wcześniej wynosiły między 35 a 45 proc. kosztów inwestycji. Pakiet mieszkaniowy podniósł wysokość wsparcia do aż 80 proc.

– To przełomowa zmiana. Radykalny wzrost wysokości wsparcia pozwoli samorządom budować więcej mieszkań komunalnych i lepiej zaspokajać potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności – mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Środki na remont budynków

Gminy dostaną dofinansowanie aż do 80 proc. kosztów modernizacji niezamieszkanych budynków, które są w złym stanie technicznym.

Dzięki wprowadzonym zmianom, gminy mogą elastycznie łączyć wsparcie z różnych programów. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat na remont zamieszkanych budynków można połączyć ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

– Łączenie wsparcia z Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów daje gminom większe możliwości. Można otrzymać pieniądze na przykład na remont mieszkań i jednocześnie na docieplenie budynku – wyjaśnia Przemysław Osuch.

Dzięki zmianom wprowadzonym już w ubiegłym roku, gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy mogą otrzymać premię remontową z FTiR. Wysokość premii w przypadku remontu zamieszkanego budynku komunalnego wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, a jeżeli budynek jest zabytkowy, wsparcie wzrasta do aż 60 proc.

Wsparcie także dla już rozpoczętych inwestycji

Pakiet mieszkaniowy pozwala na dofinansowanie przedsięwzięć, których realizację już rozpoczęto – takiej możliwości wcześniej nie było. Dziś wniosek o grant z Funduszu Dopłat można złożyć w trakcie realizacji inwestycji, ważne, aby nie była ona zakończona.

Dzięki zmianom ustawowym, gmina może też otrzymać dofinansowanie na budowę garaży podziemnych i wielopoziomowych oraz niezbędnego uzbrojenia terenu.

Wnioski o wsparcie z Funduszu Dopłat należy składać do BGK, a wnioski o premie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów do banku komercyjnego, który udziela kredytu na remont lub termomodernizację. Lista banków jest dostępna na stronie internetowej BGK. W obu przypadkach wnioski można składać w trybie ciągłym, czyli przez cały rok.

– Z Funduszu Dopłat współfinansowaliśmy już ponad 30 tys. lokali komunalnych, a ze środków FTiR ponad 45 tys. przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Wierzę, że dzięki wprowadzonym zmianom takich inwestycji będzie jeszcze więcej – podsumowuje Przemysław Osuch.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej BGK – www.bgk.pl.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Fot. Pixabay

Scroll to Top