Warszawski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

Warszawski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości zdominowały zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Skupiono się nie tylko na stronie technologicznej, ale również na pozyskiwaniu finansowania. Zarządcy i zarządy wspólnot uzyskali praktyczne informacje od czego najlepiej zacząć transformację energetyczną nieruchomości.

Po raz drugi w Ursynowski Centrum Kultury „Alternatywy” odbył się kongres wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości organizowany przez „Wspólnotę Mieszkaniową” we współpracy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy. Wydarzenie, które odbyło się 8 lutego 2024 r., przyciągnęło ponad 200 przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać merytorycznych wystąpień ekspertów piszących na łamach miesięcznika, ale również zapoznać się z rozwiązaniami proponowanymi przez partnerów biznesowych w strefie wystawienniczej. Jakie zagadnienia omówiono podczas drugiej edycji wydarzenia?


Ekoinwestycje

Paweł Lenarczyk – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił dobre praktyki wynikające ze współpracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w zakresie ochrony środowiska. Wyjaśnił słuchaczom, dlaczego urząd dzielnicy ograniczył koszenie trawników, grabienie liści i stosowanie dmuchaw, wszystko to w kontekście działań proekologicznych. W nawiązaniu do wystąpienia burmistrza w kuluarach dyskutowano również na temat zwiększania bioróżnorodności na terenach osiedli. Piotr Brogowski – ekspert „Wspólnoty Mieszkaniowej”, przedstawił problem uciążliwych sąsiadów w spółdzielniach i wspólnotach. Jak się okazało, bardzo trudno pozbyć się uciążliwych mieszkańców, ponieważ dochodzenie roszczeń i spory przed sądami mogą trwać latami. Jacek Janas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, omówił praktyczne i formalne wymagania związane z wynajmem części wspólnych nieruchomości. Szczególną uwagę zwrócił na rolę zarządców, którzy pomimo braku uregulowań umownych starają się wesprzeć wspólnoty mieszkaniowe w tym procesie. Zagadnienie współpracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej z administratorem rozwinęła w swoim wystąpieniu Ewa Ciołczyk – prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, wskazując m.in. za jakie czynności administrator powinien wymagać dodatkowego wynagrodzenia oraz co zawrzeć w umowie o zarządzanie nieruchomością. Bardzo dużą dawkę wiedzy na temat rozliczeń dostaw ciepła we wspólnotach mieszkaniowych przekazał Andrzej Krasnopolski – zarządca nieruchomości z firmy Lux Dom. Wskazał m.in. z czego wynikają koszty zakupu ciepła oraz jak powinno rozliczać się budynek z uwzględnieniem współczynnika LAF. Wydarzenie zakończyło wystąpienie Mateusza Górskiego – sekretarza redakcji „Wspólnoty Mieszkaniowej”, który chcąc zainspirować uczestników, omówił wybrane inwestycje w budynkach wielorodzinnych, które zdecydowały się na wykorzystanie OZE. Partnerzy biznesowi, z których ofertą można było zapoznać się zarówno w strefie wystawienniczej, jak i podczas merytorycznych wystąpień, w głównej mierze skupili się na kwestiach zwianych z finansowaniem termomodernizacji, remontów i instalacji OZE, przyszłości energetycznej wspólnot oraz segregacji odpadów – od strony technologicznej i praktycznej.

Scroll to Top