Uzdatnianie wody impulsem elektrycznym  

Kamień, który osadza się na instalacji wodnej jest dla wspólnot mieszkaniowych poważnym przeciwnikiem. Skraca żywotność urządzeń w częściach wspólnych jak i w lokalach. Stąd konieczne jest skrupulatne pilnowanie stanu wyposażenia. Służą temu nowatorskie rozwiązania.

Woda jest jednym z podstawowych mediów dostarczanych do lokali. Dociera tam za pomocą instalacji, która jest wyposażona w armaturę taką jak zawory odcinające, regulacyjne, reduktory itp.

Twarda woda to cichy zabójca instalacji

Poważnym problemem, który wpływa na żywotność instalacji wodnej wraz z armaturą oraz urządzeń zainstalowanych w lokalach jest osadzający się kamień powodujący ich niszczenie. Jakość wody oczyszczonej określają normy, które dopuszczają wysoki stopień twardości. Klasycznym rozwiązaniem w walce z kamieniem kotłowym jest usuwanie go metodą chemiczną w stacji zmiękczania wody. Wiąże się to jednak z dużymi kosztami wybudowania takiej stacji, tj. projektem wraz z podłączeniem do istniejącej  instalacji oraz zakupem i montażem bardzo drogich urządzeń.  Nie można też zapominać o potrzebach związanych z wygospodarowaniem dosyć dużego pomieszczenia i co za tym idzie kosztami stałej konserwacji i okresowego badania wody.

Kamień kotłowy to warstwa osadu węglanów wapnia (CaCO3) i magnezu (MgCO3) który powoduję straty energii cieplnej. Zmniejsza sprawność kotłów i wymienników ciepła, może spowodować miejscowe niedogrzanie, zmniejszenie przekroju rury a nawet zanik przepływu powodując awarie instalacji, zmniejszenie ciśnienia czy uszkodzenie pomp. Twarda woda może spowodować różne usterki w urządzeniach, na przykład zatkane zasuwy, niedziałające zawory, niedrożne rury, blokady czujników oraz na wszystkie urządzenia mające kontakt z przepływem wody.

Kamień osadza się na wewnętrznych ściankach kotłów, wymiennikach ciepła, bojlerach, na elementach podgrzewających wodę oraz instalacjach, w których pojawia się gorąca para wodna. Problemy pojawiające się w instalacjach, w których występuje kamień kotłowy, kończą się kosztownymi naprawami oraz przedwczesnym zużyciem drogich urządzeń technologicznych i specjalistycznych.

Wysokie koszty szkód

Twardość wody, a dokładniej kamień kotłowy składający się węglanów wapnia (CaCO3) i magnezu (MgCO3), to generator kosztów  dla wspólnot mieszkaniowych. Wpływa negatywnie na całą technologię mającą kontakt z twardą wodą. Kamień kotłowy jest doskonałym izolatorem, który osadzony w instalacji wymienników ciepła lub samej sieci transportowej wody, wymaga zużycia większej ilość energii do podgrzania wody i pomieszczeń. Warstwa kamienia osadzonego na grzałce, w wymiennikach ciepła czy na wewnętrznej ściance grzejnika, to około 15 % dodatkowych strat medium zużywanego do wymiany ciepła, takich jak gaz lub woda sieciowa z elektrociepłowni.

Jak z tym skutecznie walczyć?

Aktualnie na rynku mamy proste rozwiązania, które nie ingerują w system instalacji wodociągowej, nie wymagają poważnej eksploatacji oraz nie są bardzo kosztowne w ich zakupie i montażu. Najpopularniejszym rozwiązaniem, które można zastosować jest uzdatnianie wody impulsem elektrycznym.

Unikalna technologia impulsu daje doskonałe efekty. System oddziałuje indukcyjnie na uwodnione jony, wskutek wytworzenia zmiennego pola elektromagnetycznego, wytworzonego przez dwie cewki zamontowane na rurze z wodą. System jest zasilany z generatora prądu, dobranego dla optymalnej wielkości rury, częstotliwości impulsów i mocy urządzenia oraz zużycia wody.

Ponieważ nie ogrzewamy całej wody, a jedynie poruszamy jony – zużycie energii przez system uzdatniania impulsem jest minimalne.

 

Zasadnicze różnice pomiędzy oddziaływaniem urządzeń uzdatnianie wody impulsem elektrycznym a ogrzewaniem wody to:

  1. Dwutlenek węgla CO2 nie ulatnia się (nie jest odgazowywany cieplnie, jak w czasie ogrzewania). Nie zmienia się pH wody.
  2. Część CO2 przechodzi do stanu CO2agr. (agresywnego), co powoduje rozpuszczanie osadzonego kamienia (wapnia).
  3. Uwolniony węglan CO32-, pod wpływem pola magnetycznego, łączy się z Ca2+, tworząc neutralne elektrycznie cząsteczki CaCO3
  4. Tworzą się zarodki kryształów po zmianie temperatury lub ciśnienia wody, wskutek czego na pojedynczych zarodkach powstają znacznie mniejsze kryształy kamienia, które mogą być wypłukiwane z systemu wodnego.
  5. Spadek siły jonowej trwa pewien czas i zależy od składu chemicznego wody oraz stopnia oczyszczania (wydajność pola magnetycznego impulsu).

Unikalna technologia impulsu daje doskonałe efekty, urządzenia generują impulsy prostokątne, które, w zależności od serii, wytwarzają pole elektromagnetyczne. Urządzenia mają możliwość regulacji mocy generatora. Wytworzone pole oddziałuje na strukturę wodorowęglanów, zaburzając ich równowagę.

Wodorowęglany wapnia i magnezu w postaci monokryształów są całkowicie bierne, dzięki czemu tracą zdolność wytrącania się, a co za tym idzie, budowania trwałych struktur.

CaCO3 w postaci monokryształu jest całkowicie wypłukiwany z instalacji wodnej. Ponadto, uwolniony dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z istniejącymi osadami kamienia, które także są usuwane. Urządzenia do uzdatnianie wody impulsem zabezpieczają również instalacje miedziane i stalowe przed korozją, wytwarzając wewnątrz instalacji błonę ochronną, zwaną magnetytem.

Jak widać, nie ma tutaj żadnych specyficznych składników usuwających związki wapnia. Jest to metoda fizycznego uzdatniania wody, całkowicie bezpieczna i naturalna.

 

Artur Sobotka

Zarządca nieruchomości

 

Scroll to Top