Rośnie zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku

Inwestorzy z województw dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego mogą ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną, finansowaną z funduszy Unii Europejskiej (regionalnych programów operacyjnych), udostępnionych Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kto może skorzystać?

Pożyczka termomodernizacyjna to oferta dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego planujących poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W województwie łódzkim o pożyczkę mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy.

Co można sfinansować?

Pożyczką można sfinansować kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Warunki uzyskania

Warunkiem uzyskania pożyczki jest, potwierdzona przez audyt energetyczny, możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową). Przygotowanie audytu i niezbędnej dokumentacji technicznej zleca inwestor. Klienci ubiegający się o pożyczkę mogą uzyskać z Alior Banku refundację 90 proc. kosztu brutto audytu oraz dokumentacji technicznej. Środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA.

Podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach (według stanu na 20 kwietnia 2020 r.) prezentuje tabela.

Stałe oprocentowanie

Warunki finansowania sprawiają, że łączny koszt pożyczki termomodernizacyjnej jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Dodatkowo w przypadku finansowania inwestycji pożyczką termomodernizacyjną klient nie jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych – oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.

„W związku z pandemią klienci, którzy uzyskali pożyczkę termomodernizacyjną, mogą wnioskować do Alior Banku o dodatkową 6-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych lub 4-miesięczne wakacje kredytowe dla spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Zostały także wprowadzone zmiany w procesie przyjmowania wniosków i dokumentów. Znaczna część z nich może być przesyłana do Alior Banku pocztą elektroniczną w formie skanów” – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.

Kalkulator inwestycji

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się pod adresem: www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

Na stronie internetowej: www.termo.aliorbank.pl dostępny jest także kalkulator, pozwalający na szybkie oszacowanie potencjalnych efektów inwestycji.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ds. finansowania termomodernizacji pod numerami telefonów:

+48 782 892 109 – województwo łódzkie

+48 782 893 293 – województwo podlaskie

+48 782 893 338 – województwo dolnośląskie

 

Województwo: dolnośląskie łódzkie podlaskie
Maksymalny okres spłaty 20 lat 15 lat 15 lat
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy 18 miesięcy 12 miesięcy
Maksymalna wartość pożyczki 5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł
Podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25–40%) – stałe przez cały okres kredytowania  

0,5%

 

0,5%

 

0,0%

Scroll to Top