Dotacje na termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe, które rozważają inwestycje w termomodernizację budynków mieszkalnych i OZE, mają teraz możliwość uzyskania 90 proc. dofinansowania na niezbędną dokumentację techniczną wymaganą w ramach tego przedsięwzięcia. Ponadto Fundusz Termomodernizacji i Remontów zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) stanowi istotne źródło bezzwrotnych dotacji. Wspólnoty mogą w jego ramach uzyskać dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych realizowanych przez siebie inwestycji modernizacyjnych.

Pierwsza możliwość wynika z faktu podpisania przez Bank BNP Paribas umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W ramach tej umowy zostały udostępnione poprzez Bank na polski rynek środki z unijnego programu ELENA (ang. European Local Energy Assistance) w oparciu o program Horyzont 2020, przeznaczone na pomoc techniczną w zakresie poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem programu jest m.in. wsparcie wspólnot mieszkaniowych w początkowej fazie przygotowywania inwestycji, w której to konieczne jest m.in. rozpoznanie korzyści ekonomicznych wynikających z planowanej inwestycji. Korzyści te są zdefiniowane w audycie energetycznym, którego koszt wykonania może być refinansowany ze środków pochodzących z programu ELENA.

Korzyści ekonomiczne, wykazane w audycie energetycznym, bardzo często są już wystarczającym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem inwestycji i wspólnoty mieszkaniowe decydują się na jej realizację. Pytaniem, które często zadają sobie na tym etapie zarządcy wspólnot mieszkaniowych, jest to, jak sfinansować inwestycję oraz czy i gdzie można otrzymać do niej dofinansowanie. Jedną z najpopularniejszych form wsparcia jest premia termomodernizacyjna wypłacana ze wspomnianego powyżej funduszu termomodernizacji i remontów. Dotacja wynosi maksymalnie 16 proc. kosztów inwestycji i żeby ją otrzymać, należy zaciągnąć kredyt w banku na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Procedura wnioskowania o kredyt i premię wymaga przedłożenia do BGK audytu energetycznego, a w późniejszej fazie również projektu budowlanego, który także można współfinansować ze środków z programu ELENA.

Z powyższego jasno wynika, iż połączenie możliwości, jakie oferują oba programy, tj. ELENA oraz „Fundusz Termomodernizacji i Remontów” jest bardzo rozsądne, tym bardziej, że w przypadku obu programów towarzyszące im procedury aplikacyjne nie należą do skomplikowanych.

Wartym poruszenia aspektem jest też to, że środki pozyskane przez Bank BNP Paribas, w ramach współpracy z EBI, pozwoliły na stworzenie w banku programu finansowania efektywności energetycznej, którego istotnym elementem jest zespół ekspertów ds. efektywności energetycznej. Podstawową ich rolą jest wspieranie wspólnot mieszkaniowych w procesie transformacji energetycznej poprzez pomoc w uzyskaniu kredytu na inwestycję, dotacji oraz refundacji, jak również pomoc w zakresie wspomnianych procedur aplikacyjnych.

Bank BNP Paribas wspiera i promuje wśród wspólnot mieszkaniowych inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Bank udzielił m.in. wsparcia dotacyjnego inwestycji termomodernizacyjnej zrealizowanej przez wspólnotę mieszkaniową ze Śląska.

Wspólnota mieszkaniowa z województwa śląskiego w połowie 2019 r. zorganizowała Zebranie Lokatorów, w którym udział wzięli: Zarząd Wspólnoty, Administrator oraz przedstawiciel Banku BNP Paribas. W wyniku dyskusji wspólnota podjęła uchwałę w sprawie realizacji inwestycji termomodernizacyjnej w dwóch budynkach wielorodzinnych przy wsparciu kredytu bankowego.

W jednym z budynków zostało wdrożonych kilka usprawnień termomodernizacyjnych. Pierwsze z nich polegało na: ociepleniu ścian zewnętrznych podłużnych metodą BSO na bazie styropianu, ociepleniu ściany zewnętrznej szczytowej południowej metodą BSO na bazie styropianu oraz ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic do głębokości 0,5 m poniżej poziomu gruntu metodą BSO na bazie styropianu wodoodpornego i polistyrenu ekstrudowanego.

Kolejne usprawnienia objęły ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej. Następnie w ramach projektu wymienione zostały okna piwniczne na nowe z PCW wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych. Dzięki ociepleniu stropodachu, ścian piwnic, ściany zewnętrznej szczytowej południowej, ścian zewnętrznych podłużnych oraz wymianie okien piwnic w każdym oknie udało się uzyskać oszczędności zapotrzebowania na ciepło na poziomie 40,4 proc.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 748 616,15 zł. Wspólnota otrzymała na ten cel kredyt w Banku BNP Paribas w wysokości 714 428,15 zł z bezzwrotną premią termomodernizacyjną w wysokości 119 778,58 zł.

Zakres prac termomodernizacyjnych w drugim budynku był analogiczny. W wyniku przeprowadzonej inwestycji oszczędność zapotrzebowania na ciepło wyniosła 40,7 proc. Całkowity koszt inwestycji w drugi budynek wyniósł 842 922,15 zł. Na ten cel wspólnota otrzymała również finansowanie w Banku BNP Paribas w wysokości 774 546,15 zł z bezzwrotną premią termomodernizacyjną w wysokości 134 867,54 zł.

Łączna kwota wsparcia dotacyjnego w formie premii termomodernizacyjnej udzielona wspólnocie wyniosła 254 646,12 zł. W celu realizacji inwestycji konieczne było także zlecenie Audytorowi sporządzenia audytu energetycznego na kwotę 3 690 zł.

Dzięki kompleksowej ofercie Banku BNP Paribas we  współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Premii Termomodernizacyjnej) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (inicjatywa ELENA, program HORYZONT 2020) wspólnota otrzymała także zwrot 90 proc. kosztów poniesionych na przygotowanie audytu energetycznego w kwocie 3 321 zł.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

Scroll to Top