Sejm przyjął uregulowania dotyczące tzw. prosumenta lokatorskiego. Dzięki nowym rozwiązaniom wspólnoty, spółdzielnie, TBS-y czy też inni zarządcy budynków będą mogli zmienić formę rozliczeń za energię elektryczną. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za prąd będzie mogło zostać zmienione na formę pieniężną. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii.


Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii w przypadku energii wytworzonej i zużytej w tej samej godzinie, nie będzie obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym opłat dystrybucyjnych zmiennych – tak, jak jest to w przypadku rozliczania prosumentów indywidualnych. Środki ze sprzedaży energii będzie można przeznaczyć m.in. na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej czy obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE, ale także innych budynków zarządzanych przez prosumenta.


Grant OZE

Ministerstwo podaje również, że program „Grant OZE” okazał się instrumentem bardzo popularnym wśród właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Od uruchomienia naboru na początku lutego do 20 sierpnia br., do odpowiedzialnego za przyznawanie grantów Banku Gospodarstwa Krajowego, złożono 2 403 wniosków opiewających na wsparcie w wysokości 147,45 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to prawie 350 mln zł. Przyznano 1 256 grantów – kwota wsparcia to ponad 67 mln zł, całkowity koszt – 154,68 mln zł, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej 86,8 tys. mieszkań. „Grant OZE” jest finansowany ze środków KPO, prefinansowanych przez PFR.

Jedną z pierwszych, działających instalacji fotowoltaicznych zbudowanych dzięki „grantowi OZE” jest instalacja na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kondratowicza w Warszawie. Jej moc to 50 kWh. Inwestycja pochłonęła ok. 220 tys. zł (netto), a grant OZE pokrył połowę kosztów – 110 tys. zł. Szacuje się, że panele na budynku przy ul. Kondratowicza wyprodukują rocznie energię o wartości 30 tys. zł.

Warto jednak pamiętać, że tego typu inwestycje były już wcześniej wdrażane w budynkach wielorodzinnych. Za pionierskie rozwiązania w tym zakresie należy uznać inwestycje wdrożone kilka lat temu w SM Przylesie w Sopocie i SM Wrocław Południe. Dzisiaj mogą one stanowić przykład i studium przypadku dla innych spółdzielni czy wspólnot.

Źródło: MRiT, fot. SM Przylesie

Scroll to Top