Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku – finansowanie poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Alior Bank finansuje termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województw dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego. Środki na ten cel przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego z funduszy Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Dla kogo jest ta pożyczka

Pożyczka Termomodernizacyjna skierowana jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, podlaskiego oraz łódzkiego i chcą poprawić efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Atrakcyjne warunki i proste zasady

Pożyczka charakteryzuje się stałym, korzystnym oprocentowaniem przez cały okres kredytowania. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za jej udzielenie i nie wymaga wkładu własnego w finansowanie projektu. Klienci, którzy chcą inwestować w termomodernizację

mogą ubiegać się o kilka pożyczek, między innymi na finansowanie modernizacji

przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymianę wyposażenia na energooszczędne (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów Alior Banku w przygotowaniu wniosku.

 

Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest przedstawienie przez klienta audytu energetycznego, potwierdzającego korzystny wpływ inwestycji na poprawę efektywności energetycznej budynku (o co najmniej 25% w przeliczeniu na energię końcową).

 

Możliwość refundacji 90% kosztów audytu energetycznego

Klienci ubiegający się Pożyczkę Termomodernizacyjną mogą uzyskać z Alior Banku refundację

90% kosztów audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej – środki

na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA. Przygotowanie audytu i niezbędnej

dokumentacji technicznej zleca klient. Warunki cenowe oraz możliwość refundacji

kosztów audytu i dokumentacji sprawiają, że łączny koszt Pożyczki Termomodernizacyjnej

jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki Termomodernizacyjne będą udzielane do momentu pełnego wykorzystania środków unijnych powierzonych Alior Bankowi dla danego regionu.

 

Szczegółowy zakres finansowania opisują tzw. Karty produktu opracowane przez BGK dla każdego z województw. Podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach (wg stanu na 18 grudnia 2019 roku) prezentuje poniższa tabela.

 

Województwo dolnośląskie łódzkie podlaskie
maksymalny okres spłaty 20 lat 15 lat 15 lat
maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy 18 miesięcy 12 miesięcy
maksymalna wartość pożyczki 5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł
podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25-40%) – stałe przez cały okres kredytowania 0,5% 0,5% 0,0%

 

Więcej informacji o Pożyczce Termomodernizacyjnej Alior Banku, w tym: karty produktu, obowiązujące wzory formularzy audytu energetycznego, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz listę oddziałów udzielających tego rodzaju finansowania można znaleźć na stronie www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

 

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami ds. termomodernizacji pod

numerami telefonów:

 

+48 782 892 109 – województwo łódzkie

+48 782 893 293 – województwo podlaskie

+48 782 893 338 – województwo dolnośląskie

 

 

Scroll to Top