Dofinansowania na efektywność energetyczną

Pomoc w uzyskaniu kredytu na inwestycję, dotacji z BGK oraz refundacji, zapewnienie inwestorom pomocy w zakresie procedur aplikacyjnych to korzyści wynikające ze współpracy z BNP Paribas Bank Polska SA.

Wspólnoty mieszkaniowe, które rozważają inwestycje w termomodernizację budynków mieszkalnych i OZE mają możliwość uzyskania aż 90 proc, dofinansowania na niezbędną dokumentację techniczną. Ponadto fundusz termomodernizacji i remontów zarządzany przez BGK stanowi istotne źródło bezzwrotnych dotacji, w ramach którego wspólnoty mogą starać się o dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych realizowanych przez siebie inwestycji termomodernizacyjnych.

BNP Paribas Bank Polska SA zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę w ramach której udostępnione zostały na polski rynek środki z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) w oparciu o program Horyzont 2020. Środki przeznaczone są na pomoc techniczną w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem programu jest m. in. wsparcie wspólnot mieszkaniowych w początkowej fazie przygotowywania inwestycji.

Korzyści ekonomiczne wykazane w audycie energetycznym bardzo często są już wystarczającym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem inwestycji i wspólnoty mieszkaniowe decydują się na jej realizację. Jedną z najpopularniejszych form wsparcia jest Premia Termomodernizacyjna wypłacana z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dotacja wynosi maksymalnie 16 proc. kosztów inwestycji i żeby ją otrzymać, należy zaciągnąć kredyt w banku. Procedura wnioskowania o kredyt i premię wymaga przedłożenia do BGK audytu energetycznego, a w późniejszej fazie projektu budowlanego, który można współfinansować ze środków z programu ELENA.

Połączenie możliwości jakie oferują obydwa programy, tj. ELENA oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów jest bardzo rozsądne i ma charakter uzupełniający. W przypadku obydwu programów towarzyszące im procedury aplikacyjne nie należą do skomplikowanych.

Scroll to Top