Mechanizm podzielonej płatności – pytania i odpowiedzi

Od 1 listopada 2019 r. podzielona płatność stała się obowiązkowa w przypadku dostaw niektórych towarów i usług. Zlikwidowano odwrotne obciążenie w obrocie krajowym. Zmiany dotknęły również wspólnot mieszkaniowych jako podatników VAT. Modyfikacji uległy także kwestie związane z rachunkiem VAT. Formie pytań i odpowiedzi przedstawiamy najważniejsze kwestie.

 

Na czym polega podzielona płatności?

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których prowadzony jest rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

W mechanizmie podzielonej płatności kwota za towar lub usługę jest rozdzielona, tzn. na rachunek rozliczeniowy wpływa tylko kwota netto należności, a nie jak dotychczas kwota brutto należności. Natomiast na specjalny rachunek VAT wpływa kwota podatku VAT, przez co swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT jest ograniczona.

 

Przykład: 27 września 2019 r. firma X. (podatnik VAT czynny) otrzymała wystawioną 10 września 2019 r. przez wspólnotę mieszkaniową (podatnik VAT czynny) fakturę nr 157/2019 na kwotę brutto 2 460 zł, w tym VAT: 460 zł. Firma X. zamierza zapłacić za fakturę przelewem z rachunku firmowego w mechanizmie podzielonej płatności. Dla wspólnoty mieszkaniowej oznacza to, że na jej rachunku rozliczeniowym pozostanie tylko kwota netto, tj. 2 000 zł, a kwota podatku VAT, tj. 460 zł, zostanie przekazana przez bank na specjalny rachunek VAT. W sytuacji, gdyby firma X. opłaciła fakturę tradycyjnym przelewem, to całą kwotę brutto, tj. 2 460 zł, wspólnota otrzymałaby na rachunek rozliczeniowy.

 

Czy mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości?

Tak, może się tak zdarzyć. Mechanizm stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm. dalej: ustawa o VAT) w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie co najmniej 15 000 zł, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

 

Czy mieszkańcy powinni stosować podzieloną płatność?

Mechanizm podzielonej płatności (także przymusowy w zakresie niektórych transakcji od 1 listopada 2019 r.) dotyczy tylko i wyłącznie obrotu pomiędzy podatnikami VAT. Osoby fizyczne niebędące podatnikami (bądź niewystępujące w charakterze podatnika w danej płatności), w szczególności mieszkańcy, dokonują opłat w tradycyjny sposób (gotówką lub zwykłym przelewem).

 

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

 

Całość tekstu w numerze 11/2019 „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Scroll to Top