Zmiany w prawie podatkowym w 2020 r.

Walka z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, wzrost roli tzw. należytej staranności, podzielona płatność, raportowanie schematów podatkowych, wzrost sankcji za błędy w rozliczeniach czy nieprawidłowościach  – to część zmian, które czekają wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w 2020 r.

Nadchodzący rok w podatkach nie będzie łatwy. Zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami ogromnej ilości zmian podatkowych wprowadzonych w poprzednich latach, co do których dopiero kształtuje się stanowisko organów podatkowych i orzecznictwo sądowe. Ponadto 2019 r. obfitował w wiele zmian, które dla nieświadomych podatników mogą nieść negatywne skutki. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane zmiany w przepisach oraz wynikające z nich przełomowe orzeczenia.

Wyłudzenia VAT

Wyłudzenia w VAT są istotnym problemem, który coraz częściej dotyczy mniejszych przedsiębiorców. Źródło problemu tkwi w samej istocie podatku od wartości dodanej, który opiera się na systemie naliczenia i odliczenia podatku na każdym kolejnym etapie obrotu (efektywnie opodatkowana jest tylko „wartość dodana” danego podatnika w łańcuchu). Podatnik sprzedawca wystawia fakturę VAT, płaci podatek do urzędu skarbowego, jego nabywca odlicza VAT z otrzymanej faktury. Podatek finansuje de facto zawsze konsument, który nie może dokonać odliczenia.

Stąd, w sytuacji gdy jeden z podmiotów łańcucha sprzedaży i zakupów okaże się niewiarygodny i nie zapłaci podatku – fiskus traci podatek niemal na całej transakcji. Aby przeciwdziałać tego typu zrachowaniom, ustawodawca wprowadził odpowiednie regulacje m.in. odwrotne obciążenie, split payment, solidarną odpowiedzialność i blokowanie rachunków (STIR).

Zmiany w MPP

Zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe już od wielu miesięcy funkcjonują w systemie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), inaczej „split payment”, gdzie kwota netto wpływa na rachunek sprzedawcy, kwota VAT zaś na specjalny rachunek VAT o ograniczonej funkcjonalności.

Obowiązkowe stosowanie MPP dotyczy transakcji o wartości co najmniej 15 tys. zł. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem nowego obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może ustalić tzw. sankcję (30 proc. podatku), w sensie prawnym nazywaną dodatkowym zobowiązaniem podatkowym.  Sankcjonowane (30 proc.) jest także błędne opisanie faktury przez jej wystawcę (a więc nieopatrzenie jej dopiskiem o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności).

Zgromadzone na rachunku VAT pieniądze można wykorzystać do zapłaty:

  • VAT od importu,
  • akcyzy,
  • cła,
  • podatku dochodowego,
  • zobowiązań wobec ZUS.

Wprowadzono możliwość dokonywania przelewów zbiorczych, jak również możliwość wypłacania kontrahentom zaliczek przed otrzymaniem faktury.

Joanna Rudzka

doradca podatkowy

 

Całość tekstu w numerze 12/2019 „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Scroll to Top